Thêm th.ô.ng tin về ‘ô.ng tr.ùm’ ng.ười Việt b.ị tr.uy l.ùng trong v.ụ 39 th.i th.ể

c.ảnh s.át đang Tr.uy t.ìm ng.ười đ.àn ô.ng tên Truong, được cho là ‘ô.ng tr.ùm’ trong đ.ường d.ây đưa ng.ười Việt nhập cư b.ất h.ợp ph.áp vào châu Âu. Ngoài ra, theo The Sun, b.ăng nh.óm của Truong kh.ô.ng hoạt đ.ộng một m.ình mà có liên kết với một b.ăng nh.óm ng.ười T.Q.

TP.HCM: c.on trai 30 t.uổi kh.ô.ng lấy v.ợ, một m.ình nuôi Ch.a tai biến 5 năm, M.ẹ h.ôn m.ê kh.ô.ng biết khi nào tỉnh l.ại
Friday November 08, 2019

Sau 5 năm trời nuôi ng.ười Ch.a b.ị tai biến, giờ đến lượt M.ẹ h.ôn m.ê trong phòng cá.ch ly, đứa c.on trai gần như đã cạn kiệt […]

The post TP.HCM: c.on trai 30 t.uổi kh.ô.ng lấy v.ợ, một m.ình nuôi Ch.a tai biến 5 năm, M.ẹ h.ôn m.ê kh.ô.ng biết khi nào tỉnh l.ại appeared first on Celadon.

Theo Vietn.amnet
The post Thêm th.ô.ng tin về ‘ô.ng tr.ùm’ ng.ười Việt b.ị tr.uy l.ùng trong v.ụ 39 th.i th.ể appeared first on nhanh24h.info.

h.àng l.oạt sân b.ay đóng cửa, h.oãn, h.ủy, b.ay sớm hàng chục chuyến b.ay do ả.nh h.ưởng của bão số 6
Sunday November 10, 2019

Do ả.nh h.ưởng của c.ơn bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) tại khu vực n.am Trung Bộ, cá.c hãng hàng kh.ô.ng đã phải điều chỉnh kế […]

The post h.àng l.oạt sân b.ay đóng cửa, h.oãn, h.ủy, b.ay sớm hàng chục chuyến b.ay do ả.nh h.ưởng của bão số 6 appeared first on Celadon.