Thêm th.ô.ng tin về ‘ô.ng tr.ùm’ ng.ười Việt b.ị tr.uy l.ùng trong v.ụ 39 th.i th.ể

c.ảnh s.át đang Tr.uy t.ìm ng.ười đ.àn ô.ng tên Truong, được cho là ‘ô.ng tr.ùm’ trong đ.ường d.ây đưa ng.ười Việt nhập cư b.ất h.ợp ph.áp vào châu Âu. Ngoài ra, theo The Sun, b.ăng nh.óm của Truong kh.ô.ng hoạt đ.ộng một m.ình mà có liên kết với một b.ăng nh.óm ng.ười T.Q.

Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch
Saturday January 11, 2020

Trên đường đi học về, nh.óm h.ọc s.inh Tr.ường THCS Nguyễn Thành n.am x.ảy r.a v.a ch.ạm với ô tô tải ch.ạy cùng chiều kh.iến 2 e.m th.ương […]

The post Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch appeared first on Celadon.

Theo Vietn.amnet
The post Thêm th.ô.ng tin về ‘ô.ng tr.ùm’ ng.ười Việt b.ị tr.uy l.ùng trong v.ụ 39 th.i th.ể appeared first on nhanh24h.info.

‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’
Friday January 17, 2020

“Mua giúp c.ô chút đồ đi c.on!”. Tôi im lặng, đưa tay làm hiệu với dá.ng điệu chẳng m.uốn quan tâm. Câu mời chào lắp bắp lần n.ữa […]

The post ‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’ appeared first on Celadon.