Th.ô.ng tin thêm về v.ụ s.á т h.ạ.i v.ợ sắp cưới tại Đà Nẵng: l.ời kh.ai bấт ngờ của ngh.i c.an

Ngày 11-10, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CATP Đà Nẵng cho biết, sau hơn 10 ngày đ.iều tr.ị tích cực tại b.ệnh v.iện Đà Nẵng, đ.ối t.ượng Nguyễn Viết Quyết
Ngày 11-10, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CATP Đà Nẵng cho biết, sau hơn 10 ngày đ.iều tr.ị tích cực tại b.ệnh v.iện Đà Nẵng, đ.ối t.ượng Nguyễn Viết Quyết (1994, trú xã ngh.i Ân, TP Vinh, Nghệ An), ngh.i c.an s.át h.ạ.i v.ợ sắp cưới g.ây r.úng đ.ộng dư luận TP Đà Nẵng đã hoàn toàn bình phục. Ngày 8-10, c.ơ qu.an CSĐT CATP Đà Nẵng đã t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am Quyết để t.iếp t.ục đ.iều tr.a về h.ành v.i “Gi ế.t ng.ười”.

‘Tỷ phú Vietlott’ kh.ô.ng đeo mặt nạ, trúng hơn 22 tỷ đồng đã nh.ận thưởng
Tuesday October 22, 2019

Ngày 21/10, Vietlott đã t.ổ ch.ức lễ trao giải Jackpot trị giá hơn 22,7 tỷ đồng cho ng.ười may mắn trúng thưởng tại kỳ quay thưởng số 504. […]

The post ‘Tỷ phú Vietlott’ kh.ô.ng đeo mặt nạ, trúng hơn 22 tỷ đồng đã nh.ận thưởng appeared first on Celadon.

Nguyễn Viết Quyết và hi.ện trư.ờng v.ụ á.n.
Quá trình làm việc với c.ơ qu.an CSĐT CATP Đà Nẵng, Quyết tự thuật l.ại toàn bộ d.iễn b.iến v.ụ á.n mạ.ng x.ảy r.a ngày 26-9-2019, trong đó đ.ộng c.ơ g.ây á.n là do gh.en tuô.ng. Cụ thể, trong thời gian tham gia nghĩa v.ụ qu.ân s.ự và đóng quân tại địa b.àn P. Hòa Phát, Quyết quen và có t.ình c.ảm với Nguyễn Thị Phương Thanh (1994, trú P. Hòa Phát). Sau khi ra quân, Quyết ở l.ại Đà Nẵng kiếm việc làm để gần ng.ười yêu. Năm 2019, Quyết cùng Thanh t.ổ ch.ức lễ ăn hỏi, dự định cuối năm làm đ.ám cưới. Thời gian này, Quyết chuyển đến ở cùng nhà Thanh tại địa chỉ 896/2-Tr.ường Chinh (TP Đà Nẵng).
Khoảng 6 giờ 45 ngày 26-9, Quyết chở b.à Nguyễn Thị Th.ủy (M.ẹ Thanh) đi làm r.ồi quay về thì thấy Thanh đi kh.ỏi nhà, sau đó quay về thay đồ chuẩn b.ị đi tiếp. Lúc đó, Quyết đang xe.m ti-vi ở phòng khá.ch thì thấy ĐTDĐ của Thanh để trên b.àn có tin nh.ắn đến liền cầm lên xe.m. Thấy tin nh.ắn của một ng.ười tên Dũng với lời lẽ ngọt ngào nh.ắn cho v.ợ sắp cưới nên Quyết rất b.ức x.úc. Cùng lúc này, Thanh từ trong phòng thay đồ bước ra gi.ật l.ại ĐTDĐ nhưng kh.ô.ng được nên đôi bên x.ảy r.a x.ô x.át.
Quyết liên tục tra vấn: “Thế này là thế nào?” thì Thanh trả lời: “Như trong tin nh.ắn đó”. Quá b.ức x.úc, Quyết l.ao đ.ến đ.á.nh, b.óp c.ổ v.ợ sắp cưới thì b.ị Thanh dùng d.ao cứa v.ào b.ụng. Khi đoạt được c.on d.ao từ tay Thanh, đ.ối t.ượng dùng phần sống d.ao đ.è v.ào c.ổ v.ợ sắp cưới cho đến khi n.ạn nh.ân thoi thóp mới d.ừng l.ại. Lúc này Thanh ngồi bệt xuống nền nhà và dần h.ồi t.ỉnh thì Quyết l.ại tra hỏi như trước. Nghe v.ợ chưa cưới trả lời có phần thiếu kiềm chế, Quyết t.iếp t.ục b.óp c.ổ Thanh cho đến lúc kh.ô.ng v.ùng v.ẫy n.ữa mới buô.ng tay.
Sau khi g.ây á.n, ngh.i ph.ạm h.oảng l.oạn nên m.uốn ch.ế.t theo v.ợ, Quyết kh.óa cửa phòng l.ại r.ồi tìm lưỡi d.ao lam rạch vào 2 tay m.ình nh.iều nh.át. Thấy m.áu ra kh.ô.ng nhiều, Quyết lấy dây điện ở ổ cắm để tr.eo c.ổ t.ự t.ử nhưng trong phòng kh.ô.ng có chỗ treo dây nên đ.ối t.ượng t.iếp t.ục dùng d.ao lam rạch cá.c mạch m.áu cho đến khi ngất lịm. Mãi đến 18 giờ 30 cùng ngày, b.à Nguyễn Thị Th.ủy về nhà ph.át h.iện c.on gái đã ch.ế.t, còn Quyết ngất vì m.ất m.áu nên đã hô hoá.n, cùng ng.ười dân đưa Quyết đi c.ấp c.ứu.
Theo c.ơ qu.an CSĐT CA TP Đà Nẵng, v.ụ việc đang được x.á.c minh, l.àm r.õ theo đúng qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật. Hiện nay S.ức kh.ỏe và t.inh th.ần của Nguyễn Viết Quyết đã ổn định. Cá.c l.ời kh.ai của b.ị c.an chỉ là một phía, cần x.á.c minh, l.àm r.õ để có k.ết l.uận chính x.á.c đ.ộng c.ơ g.ây á.n cũng như d.iễn b.iến hành v.i ph.ạm t.ội của ngh.i ph.ạm.
GIA BẢO/ cA.D.N.com.vn
Theo b.aomoi.com
The post Th.ô.ng tin thêm về v.ụ s.á т h.ạ.i v.ợ sắp cưới tại Đà Nẵng: l.ời kh.ai bấт ngờ của ngh.i c.an appeared first on nhanh24h.info.

‘Tỷ phú Vietlott’ kh.ô.ng đeo mặt nạ, trúng hơn 22 tỷ đồng đã nh.ận thưởng
Tuesday October 22, 2019

Ngày 21/10, Vietlott đã t.ổ ch.ức lễ trao giải Jackpot trị giá hơn 22,7 tỷ đồng cho ng.ười may mắn trúng thưởng tại kỳ quay thưởng số 504. […]

The post ‘Tỷ phú Vietlott’ kh.ô.ng đeo mặt nạ, trúng hơn 22 tỷ đồng đã nh.ận thưởng appeared first on Celadon.