Sài Gòn: nh.óm móc túi ở Suối Tiên diễn kịch đ.á.nh l.ừa n.ạ.n nh.ân

Ngoài việc vờ giúp đỡ, an ủi, gửi tí tiền cho n.ạn nh.ân sau khi lấy sạch t.ài s.ản của họ thì nh.óm móc túi còn… “đ.ốt phong long xả xui” khi việc “làm ăn” kh.ô.ng suôn sẻ.

Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia ch.o th.ấy cả nước x.ảy r.a gần 16.000 v.ụ TNGT, làm chế‌t gần 7.000 ng.ười, b.ị thư‌ơng […]

The post Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng appeared first on Celadon.

h.àng l.oạt c.lip mà PV báo ph.áp l.uật TP.HCM ghi nh.ận ch.o th.ấy b.ăng nh.óm móc túi ở khu vực Suối Tiên rất manh đ.ộng , sẵn sàng sửng cồ , dùng nắm đ.ấm t.ấn c.ô.ng n.ạn nh.ân, ng.ười nghĩa hiệp.
b.ăng nh.óm móc túi còn sử d.ụng lắm ch.iêu tr.ò để c.on mồi sập bẫy. Kh.ô.ng ít lần nh.óm này còn… đ.ốt phong long để xả xui khi việc “làm ăn” kh.ô.ng suôn sẻ.

tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài
Thursday December 05, 2019

Đoạn c.lip quay cảnh hai đứa b.é ô.m chân chèo k.éo khá.ch nước ngoài ở phố Tây (Q.1, TP.HCM) kh.iến nhiều ng.ười kh.ô.ng kh.ỏi b.ức x.úc. Cơ qu.an ch.ức năng […]

The post tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài appeared first on Celadon.

Nhân (đội nón kết trắng) và b.ốn th.ành v.iên băng móc túi lấy 4,5 triệu đồng của n.ạn nh.ân r.ồi quay qua “giúp đỡ”.
Đưa khá.ch qua đường, phụ giúp lên xe để… móc túi
10 giờ 30 ngày 27-9, hai ng.ười lớn t.uổi trô.ng như v.ợ ch.ồng bước xuống kh.ỏi xe khá.ch cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. ng.ười đ.àn ô.ng x.á.ch hai b.ao tải lớn còn ng.ười ph.ụ n.ữ một tay x.á.ch b.ao tải, tay còn l.ại là hai chiếc b.a lô. Lập tức, hai ng.ười này lọt vào “tầm ngắm” của b.ăng nh.óm móc túi , cả nh.óm đến bủa vây hai “c.on mồi”.
Hai k.ẻ gian ghé sát vào ng.ười n.ạn nh.ân, vờ phụ x.á.ch đồ nhưng tay còn l.ại thì thọc vào túi quần n.ạn nh.ân l.ấy đ.iện thoại, nhanh ch.óng nh.ét vào đũng quần của m.ình.
b.ăng nh.óm móc túi thường có mặt gần đủ vào hai ngày cuối tuần, lúc đô.ng du khá.ch đến Suối Tiên hoặc phụ huynh lên thăm c.on đang học ở khu đại học đại cương (Làng Đại học). Như thường lệ, sá.ng thứ Bảy 28-9, rất nhiều th.ành v.iên trong băng móc túi xuất hiện và họ chia nh.óm để canh chừng, đón lõng, cảnh giới, t.iếp c.ận… khắp cả khu vực. Một khi nh.óm móc túi nhắm một “c.on mồi” thì cá.c th.ành v.iên sẽ tự đ.ộng chia việc như đã tập luyện với nhau cả ngàn lần!
Chẳng rõ nh.óm này ra ám hiệu thế nào nhưng khi nhắm một n.ạn nh.ân, một hoặc hai ng.ười sẽ bước lên phía trước để cản, làm cho n.ạn nh.ân d.i ch.uyển chậm l.ại. nh.óm đi phía sau mở kh.óa b.a lô hoặc thọc tay vào túi quần n.ạn nh.ân l.ấy t.ài s.ản chuyền nhanh cho cá.c th.ành v.iên còn l.ại.
nh.óm tr.ộm cũng thường vào v.ai ng.ười t.ốt, vờ giúp đỡ kh.iến họ m.ất cảnh giá.c để r.a t.ay.
Lúc 9 giờ 25 ngày 28-9, ống kính máy quay chúng tôi ghi cảnh Nhân cùng một th.ành v.iên khá.c á.p s.át vào một nh.óm hành khá.ch đi xe buýt 53N-4057. ng.ười đi cùng Nhân đứng ch.ắn ở cửa vờ hỏi t.iếp v.iên xe buýt, còn Nhân thì á.p s.át một ph.ụ n.ữ hai tay x.á.ch valy và nhiều túi đồ lớn. Lúc này ng.ười đi cùng Nhân quay xuống, một tay giúp n.ạn nh.ân x.á.ch valy lên xe, phía sau Nhân thò tay vào giỏ x.á.ch của n.ạn nh.ân, xô đẩy r.ồi rút ra một chiếc ví lớn màu tím.
Xong việc, Nhân nhanh ch.óng đưa ví cho ng.ười đi cùng và ng.ười này ch.ạy nhanh vào quá.n nước bên đường. Có vẻ t.iếp v.iên xe buýt nhìn thấy việc móc túi này nên cố k.éo ng.ười ph.ụ n.ữ nhanh ch.óng lên xe nhưng kh.ô.ng kịp…
ph.át h.iện m.ất ví, n.ạn nh.ân hớt hải ch.ạy x.uống đ.ường t.ìm k.iếm, hai tay lục t.ung chiếc giỏ x.á.ch cũng là lúc ng.ười đi cùng Nhân lên xe buýt 51B-064.09 r.ời kh.ỏi khu vực cùng chiếc ví mà nh.óm của Nhân vừa lấy được.
Đến chiều cùng ngày, Nhân thay chiếc túi màu trắng của m.ình bằng một b.a lô vải r.ồi quần đảo ở khu vực. Nhân kết hợp với b.ốn ng.ười khá.c t.iếp c.ận một ng.ười đ.àn ô.ng vừa xuống xe khá.ch với rất nhiều đồ đạc. nh.óm này b.ắt chuyện và ng.ười này kh.ô.ng hay là m.ình đang trò chuyện với những k.ẻ móc túi chuyên ngh.iệp. Sau đó cả nh.óm r.a t.ay với ng.ười đ.àn ô.ng này nhưng kh.ô.ng thành c.ô.ng, họ chuyển hướng sang những ng.ười khá.c.
16 giờ 30 cùng ngày, sau c.ơn mưa, một th.ành v.iên trong băng móc túi xuất hiện, làm “việc t.ốt” là dẫn một ph.ụ n.ữ sang đường để lên xe khá.ch. Lúc n.ạn nh.ân tập trung nhìn vào dòng xe, chiếc giỏ x.á.ch hướng về phía “ng.ười t.ốt” cũng là lúc k.ẻ này cho tay vào giỏ của n.ạn nh.ân l.ôi ra một vật gì đó kẹp vào áo mưa đang cầm trên tay. n.ạn nh.ân kh.ô.ng hề hay biết, ngh.i ng.ờ gì với ng.ười vừa có h.ành v.i đầy tính nhân văn với m.ình. Toàn bộ d.iễn b.iến này kh.ô.ng th.oát kh.ỏi c.on mắt giá.m s.át của Nhân.

Nhân gửi tí tiền cho n.ạn nh.ân sau khi móc của họ 4,5 triệu đồng.

Nhân vào quá.n nước “đ.ốt phong long” xả xui.
Lấy 4,5 triệu r.ồi cho l.ại 10.000 đồng để n.ạn nh.ân đi xe buýt!
Đầu giờ chiều 29-9, nh.óm này l.ại giả bộ giúp ng.ười để r.a t.ay móc túi. Hai k.ẻ móc túi t.iếp c.ận nh.óm khá.ch lên xe buýt 51B-321.05. Trong khi một ng.ười đứng ch.ắn thì ng.ười sau móc điện thoại của một ng.ười đ.àn ô.ng tay bê đồ. b.ị ph.át h.iện, k.ẻ gian liền thả r.ơi chiếc điện thoại r.ồi vờ cúi xuống nhặt giúp, trả l.ại cho n.ạn nh.ân.
Chiều 6-10, do vào Chủ nhật, lượng ng.ười đi xe buýt đô.ng, cả b.ăng nh.óm móc túi hoạt đ.ộng hết c.ô.ng suất. Lúc 16 giờ, hai th.ành v.iên băng móc túi bám theo một ph.ụ n.ữ x.á.ch theo b.a lô chuẩn b.ị lên xe buýt. k.ẻ gian vờ giúp ng.ười ph.ụ n.ữ này cho th.ành v.iên phía sau móc đồ trong túi x.á.ch đeo v.ai của n.ạn nh.ân…
Gần 5 giờ chiều 12-10, Nhân và b.ốn th.ành v.iên á.p s.át nh.óm hành khá.ch chuẩn b.ị lên xe buýt. Một th.ành v.iên đã lấy của ng.ười ph.ụ n.ữ dá.ng vẻ khắc khổ này 4,5 triệu đồng khi b.à lên xe buýt 51B-160.03. Sau khi b.à này lên xe ph.át h.iện b.ị m.ất tiền liền xuống xe t.ìm k.iếm. k.ẻ tr.ộm nhanh tay chuyền số tiền vừa lấy cho k.ẻ đứng cạnh và ng.ười này liền gi.ấu vào trong chiếc khăn ướt đang lau mặt.
Lúc này b.a th.ành v.iên nh.óm móc túi đến đ.á.nh lạc hướng, chỉ cho n.ạn nh.ân là k.ẻ móc túi đã đi sang bên kia đường. Sau khi t.ìm k.iếm, ng.ười ph.ụ n.ữ này ô.m ng.ực, ch.ịu m.ất t.ài s.ản. Lúc này Nhân và đ.ồng b.ọn trong nh.óm móc túi đến diễn kịch, an ủi và rút tờ 10.000 đồng đưa cho n.ạn nh.ân mua vé xe buýt về An Sương.

Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế
Wednesday November 27, 2019

4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối. Cá.c b.ị c.áo b.ị x.ét x.ử t.ội Cố ý […]

The post Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế appeared first on Celadon.

“Giúp” đưa hành lý lên xe để móc túi. Ảnh trong b.ài: TÂN-YÊN
Móc túi kh.ô.ng được, đi “đ.ốt phong long”
Trưa 29-9, một trong b.a k.ẻ móc túi ph.ối h.ợp tr.ộm t.ài s.ản của một ng.ười ph.ụ n.ữ nhưng bất thành. Quá trưa, nh.óm l.ại t.iếp c.ận hai ng.ười ph.ụ n.ữ để móc túi nhưng l.ại kh.ô.ng thành c.ô.ng. 20 phút sau đó, nh.óm này l.ại ph.ối h.ợp móc chiếc ví của ng.ười đ.àn ô.ng đi xe khá.ch nhưng lóng ngóng làm r.ơi khi chuyền cho đ.ồng b.ọn và k.ẻ gian thành “ng.ười t.ốt”, nhặt chiếc ví giúp n.ạn nh.ân.
Trong chiều hô.m đó, sau rất nhiều lần r.a t.ay nhưng kh.ô.ng thành, Nhân và th.anh n.iên đi cùng B.ực t.ức. Nhân đến chỗ b.à bá.n nước để trò chuyện. Ngồi một lát, b.à bá.n nước đưa cho giấy và hộp quẹt, Nhân liền bật lửa hơ quanh ng.ười để… đ.ốt phong long xả xui! Xong việc, Nhân lao ra đường t.iếp t.ục “c.ô.ng việc”.
Trước đó một ngày, nh.óm này xuất hiện thêm th.ành v.iên là một ph.ụ n.ữ khoảng 45 t.uổi, mập (tạm gọi là b.à K). Theo ghi nh.ận của chúng tôi từ 10 ngày trước đó, b.à K hay cản địa, dàn cảnh, xô đẩy đ.á.nh lạc hướng n.ạn nh.ân, c.ất gi.ấu t.ài s.ản và thỉnh thoảng r.a t.ay móc túi.
Họp khẩn v.ụ móc túi hành khá.ch đi xe buýt ở Suối Tiên
Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cám ơn báo ph.áp l.uật TP.HCM về loạt đ.iều tr.a móc túi ở khu vực Suối Tiên .
Ngày 18-10, tại cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ, ô.ng Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cám ơn báo ph.áp l.uật TP.HCM, báo t.uổi tr.ẻ đã có loạt b.ài đ.iều tr.a về b.ăng nh.óm móc túi hành khá.ch đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên.
Ông Lâm cho biết Sở GTVT đã có văn bản đ.ề ngh.ị CA TP.HCM v.ào c.uộc, x.ử l.ý. Cạnh đó, sở cũng giao Trung tâm Quản lý giao th.ô.ng c.ô.ng cộng triển kh.ai lắp đặt camera ở khu vực bến xe buýt Suối Tiên để nh.ận diện khuôn mặt k.ẻ gian, cá.c đ.ối t.ượng khá.c để th.eo d.õi, c.ung c.ấp cho CA.
Sở chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao th.ô.ng c.ô.ng cộng ph.ối h.ợp với Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự để x.ử l.ý, dẹp t.ình tr.ạng này.
“TP.HCM là TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà để x.ảy r.a những việc nêu trên thì rất kh.ó chấp nh.ận được. Một lần n.ữa chúng tôi cám ơn cá.c báo đã đồng hành và phản á.nh kịp thời cá.c hiện tượng trên. Chúng tôi sẽ có giải pháp để x.ử l.ý t.ình tr.ạng này” – ô.ng Lâm nói.
Chiều cùng ngày, Trung tâm Quản lý giao th.ô.ng c.ô.ng cộng, thuộc Sở GTVT TP.HCM đã họp khẩn nhằm b.àn cá.c giải pháp ph.ối h.ợp phòng, chống t.ình tr.ạng móc túi trên xe buýt.
Cá.c đ.ơn v.ị tham gia gồm có: Đội c.ảnh s.át h.ình s.ự cá.c quận, huyện, l.ực l.ượng c.ảnh s.át h.ình s.ự thuộc đội PC02 của CA TP, Trung tâm Vận tải hành khá.ch c.ô.ng cộng. Th.ô.ng qua cuộc họp này, CA TP, c.ảnh s.át h.ình s.ự đã đ.á.nh giá l.ại tình hình, thực trạng và đưa ra kế hoạch ph.ối h.ợp trong thời gian tới.
Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao th.ô.ng c.ô.ng cộng, cho biết hành khá.ch cần mạnh dạn tr.i h.ô để t.ố c.áo nh.óm đ.ối t.ượng này. Thời gian qua trung tâm và cá.c doanh ngh.iệp vận tải đã tích cực ph.ối h.ợp với c.ảnh s.át h.ình s.ự CA TP tiến hành nhiều b.iện ph.áp đ.ấu tr.anh phòng, chống t.ội ph.ạm móc túi, c.ướp gi.ật trong hoạt đ.ộng vận tải hành khá.ch c.ô.ng cộng. Đội c.ảnh s.át h.ình s.ự cá.c quận, huyện cũng từng nhiều lần b.ắt được nh.óm đ.ối t.ượng này.
Khi x.ảy r.a sự việc móc túi trên xe, tài xế, nhân viên phục v.ụ trên xe buýt phải mạnh dạn tr.i h.ô, đồng thời ph.ối h.ợp với hành khá.ch, ng.ười dân, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đ.ấu tr.anh đối với đ.ối t.ượng móc túi.
“Nhiều Tr.ường hợp b.ị h.ại kh.ô.ng tr.ình b.áo nên CA kh.ó x.ử l.ý, phải x.ử ph.ạt hành chính r.ồi cho về. Vừa r.ồi chúng tôi vừa triển kh.ai trên toàn hệ thống tài xế và t.iếp v.iên phải có một c.uốn sổ lưu l.ại tất cả sự v.ụ gửi về trung tâm. Hằng thá.ng trung tâm đều có văn bản tổng hợp l.ại tất cả sự việc l.iên qu.an đến a.n n.inh tr.ật t.ự trên xe buýt gửi cho CA TP để cá.c anh ph.ối h.ợp x.ử l.ý. Mục tiêu vẫn hướng đến sự a.n t.oàn nhất, yên tâm nhất cho ng.ười dân khi đi xe buýt” – ô.ng nói.
Đồng thời, phía trung tâm cũng y.êu c.ầu nhân viên phục v.ụ xe buýt ghi nh.ận th.ô.ng tin của hành khá.ch b.ị móc túi để b.áo c.áo về trung tâm tổng hợp. Từ đó trung tâm sẽ ph.ối h.ợp với c.ảnh s.át h.ình s.ự th.ụ l.ý, gi.ải qu.yết. Bên cạnh đó, tài xế, nhân viên phục v.ụ xe buýt có thể phản á.nh th.ô.ng qua số điện thoại 0981860202. Qua đó l.ực l.ượng ch.ức n.ăng có th.ô.ng tin đ.ấu tr.anh, x.ử l.ý có hiệu quả đối với loại t.ội ph.ạm này.
L.ĐỨC – Đ.TRANG
_____________________________
Kỳ sau: Cá.c chiêu t.ẩu t.á.n t.ài s.ản và đ.ồng ph.ạm b.à bá.n nước
Trong hàng trăm c.lip mà PV ghi nh.ận, ngoài ví tiền, điện thoại, máy tính… thì có khi b.ăng nh.óm này “vô má.nh” cả xấp USD, vàng.
 
Nguồn http://kenh14.vn/nhom-moc-tui-o-suoi-tien-dien-kich-danh-lua-nan-nhan-20191019092522769.chn
The post Sài Gòn: nh.óm móc túi ở Suối Tiên diễn kịch đ.á.nh l.ừa n.ạ.n nh.ân appeared first on nhanh24h.info.