Quảng n.am: b.ị đâм ch.ết khi mang s.úng v.ào nh.à ng.ười khá.c ‘nói chuyện’

Thạnh mang sú.ng đến nhà Đi “nói chuyện” và b.ị ng.ười này dùng d.ao t.ấn c.ô.ng.
Ngày 29-10, đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng n.am x.á.c nh.ận vừa x.ảy r.a v.ụ á.n m.ạng trên địa b.àn huyện Đại l.ộc (Quảng n.am).
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, do có mâ.u thu.ẫn từ trước, t.ối 28-10, Lê Vĩnh Thạnh (39 t.uổi, ngụ xã Đại Hưng) mang s.úng Rulo đến nhà Võ Văn Đi (31 t.uổi, ngụ cùng xã) để… “nói chuyện”.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Khi Thạnh đ.e do.ạ, Đi ch.ạy tr.ốn trên gá.c. Cùng lúc, anh r.uột và M.ẹ của Đi c.an ng.ăn, ô.m Thạnh l.ại.
Thấy Thạnh b.ị khố.ng ch.ế, Đi từ trên gá.c ch.ạy xuống cầm d.ao t.ấn c.ô.ng kh.iến n.ạn nh.ân t.ử vo.ng tại chỗ.
Sau khi x.ảy r.a v.ụ việc, ngh.i ph.ạm Đi b.ị bắ.t gi.ữ và chuyển về CA tỉnh Quảng n.am để nơi đây t.iếp t.ục đ.iều tr.a.
Nguồn https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-dam-chet-khi-mang-sung-vao-nha-nguoi-khac-noi-chuyen-866828.html
The post Quảng n.am: b.ị đâм ch.ết khi mang s.úng v.ào nh.à ng.ười khá.c ‘nói chuyện’ appeared first on nhanh24h.info.

Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng 26/12, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n và cá.c đ.ồng ph.ạm đã được dẫn giải đến sân vận đ.ộng có sức chứa 10.000 ng.ười để chuẩn b.ị tiến […]

The post Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên appeared first on Celadon.