Quảng n.am: b.ị đâм ch.ết khi mang s.úng v.ào nh.à ng.ười khá.c ‘nói chuyện’

Thạnh mang sú.ng đến nhà Đi “nói chuyện” và b.ị ng.ười này dùng d.ao t.ấn c.ô.ng.
Ngày 29-10, đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng n.am x.á.c nh.ận vừa x.ảy r.a v.ụ á.n m.ạng trên địa b.àn huyện Đại l.ộc (Quảng n.am).
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, do có mâ.u thu.ẫn từ trước, t.ối 28-10, Lê Vĩnh Thạnh (39 t.uổi, ngụ xã Đại Hưng) mang s.úng Rulo đến nhà Võ Văn Đi (31 t.uổi, ngụ cùng xã) để… “nói chuyện”.

Tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c với thượng úy CA t.át nhân viên bá.n hàng
Monday November 11, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên đã tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c thời hạn 1 thá.ng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt – cá.n bộ CA thị xã Phổ […]

The post Tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c với thượng úy CA t.át nhân viên bá.n hàng appeared first on Celadon.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Khi Thạnh đ.e do.ạ, Đi ch.ạy tr.ốn trên gá.c. Cùng lúc, anh r.uột và M.ẹ của Đi c.an ng.ăn, ô.m Thạnh l.ại.
Thấy Thạnh b.ị khố.ng ch.ế, Đi từ trên gá.c ch.ạy xuống cầm d.ao t.ấn c.ô.ng kh.iến n.ạn nh.ân t.ử vo.ng tại chỗ.
Sau khi x.ảy r.a v.ụ việc, ngh.i ph.ạm Đi b.ị bắ.t gi.ữ và chuyển về CA tỉnh Quảng n.am để nơi đây t.iếp t.ục đ.iều tr.a.
Nguồn https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-dam-chet-khi-mang-sung-vao-nha-nguoi-khac-noi-chuyen-866828.html
The post Quảng n.am: b.ị đâм ch.ết khi mang s.úng v.ào nh.à ng.ười khá.c ‘nói chuyện’ appeared first on nhanh24h.info.

Hoài Linh: “Tôi ngưng làm phim, truyền hình để ch.ạy show hội chợ, vì nó vui lắm”
Sunday November 17, 2019

“Hiện tại, tôi vẫn đang đi diễn được, phục v.ụ khá.n giả được, kiếm cơm được, thì mọi ng.ười cũng đừng s.ợ tôi đói”, Hoài Linh chia sẻ. […]

The post Hoài Linh: “Tôi ngưng làm phim, truyền hình để ch.ạy show hội chợ, vì nó vui lắm” appeared first on Celadon.