Ph.ó ch.ủ tịch xã Long Bình tr.ộm nhiều qu.ần l.ót của mỹ n.ữ: b.ệnh h.oạn hay l.oạn d.ục?

Nhiều lần b.ị m.ất quần lót mà kh.ô.ng biết ai ấy, mỹ n.ữ lắp camera th.eo d.õi và ph.át h.iện th.ủ ph.ạm chính là ô.ng Trần Văn Mai, Phó ch.ủ t.ịch xã Long Bình, hàng xóm của m.ình.

b.ức x.úc vì tiếng nhạc ồn, một đ.ối t.ượng cầm d.ao rựa ch.ém hàng xóm
Monday November 25, 2019

CA huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đang t.ổ ch.ức truy b.ắt đ.ối t.ượng Phan Thanh Giàu (33 t.uổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) để đ.iều tr.a, […]

The post b.ức x.úc vì tiếng nhạc ồn, một đ.ối t.ượng cầm d.ao rựa ch.ém hàng xóm appeared first on Celadon.

Ảnh minh họa
Đầu năm 2019, mỹ n.ữ ở xã Long Bình, tỉnh Sóc Tr.ăng thường xuyên b.ị m.ất quần lót khi phơi. Vì m.uốn tìm ra th.ủ ph.ạm, c.ô lắp camera a.n n.inh th.eo d.õi và b.ất ng.ờ khi biết k.ẻ tr.ộm quần lót của m.ình là ô.ng Trần Văn Mai (43 t.uổi, Phó ch.ủ t.ịch xã Long Bình).
Chiều hô.m qua, đa số cá.c đ.ảng v.iên trong chi bộ của ô.ng Trần Văn Mai đ.ề ngh.ị k.ỷ l.uật về mặt Đ.ảng với Phó ch.ủ t.ịch xã bằng hình thức c.ảnh c.áo.
Ông Trần Văn Mai đã th.ành kh.ẩn nh.ận kh.uyết đ.iểm, tự nh.ận hình thức k.ỷ l.uật c.ảnh c.áo.
Đến sá.ng 1.10, UBND xã Long Bình gửi b.áo c.áo k.iểm đ.iểm ô.ng Trần Văn Mai để Ủ.y b.an k.iểm tr.a thị xã Ng.ã Năm, tỉnh Sóc Tr.ăng x.ử l.ý vì v.i ph.ạm đ.ạo đ.ức lối sống.
Cảm thấy có lỗi với c.ô gái hàng xóm, g.ia đ.ình cũng như c.ơ qu.an nơi đang làm việc, Trần Văn Mai t.iết l.ộ đang đi TP.HCM kh.ám B.ệnh vì bá.c sĩ nói ô.ng b.ị rối loạn á.m ả.nh tri thức?!
Theo Một Thế Giới
The post Ph.ó ch.ủ tịch xã Long Bình tr.ộm nhiều qu.ần l.ót của mỹ n.ữ: b.ệnh h.oạn hay l.oạn d.ục? appeared first on nhanh24h.info.

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.