Nóng: kh.ởi t.ố v.ụ á.n, giữ kh.ẩn c.ấp 2 th.anh n.iên đ.á.nh n.ữ phụ xe buýt Hà Nội

CA huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự về h.ành v.i g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và cố ý g.ây th.ương t.ích đối với nh.óm đ.ối t.ượng h.ành h.ung n.ữ phụ xe buýt đúng ngày 20/10.
Theo CA huyện Ứng Hòa, qu.yết đ.ịnh nêu trên đã được gửi đến V.iện kiểm s.át nh.ân dân cùng cấp ph.ê ch.uẩn.

Quảng n.am: b.ị đâм ch.ết khi mang s.úng v.ào nh.à ng.ười khá.c ‘nói chuyện’
Tuesday October 29, 2019

Thạnh mang sú.ng đến nhà Đi “nói chuyện” và b.ị ng.ười này dùng d.ao t.ấn c.ô.ng. Ngày 29-10, đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc CA tỉnh […]

The post Quảng n.am: b.ị đâм ch.ết khi mang s.úng v.ào nh.à ng.ười khá.c ‘nói chuyện’ appeared first on Celadon.

n.ữ nh.ân v.iên xe buýt b.ị h.ành h.ung đang đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện.
c.ơ qu.an CA cũng đã x.á.c định được danh tính nh.óm đ.ối t.ượng có h.ành v.i g.ây rối trên xe buýt cũng như danh tính hai ngh.i ph.ạm h.ành h.ung kh.iến ch.ị Đỗ th.úy Hinh (27 t.uổi, ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; nhân viên phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình – Chùa Hương thuộc đ.ơn v.ị Xí ngh.iệp buýt Cầu Bươu) b.ị ch.ấn th.ương, phải nhập V.iện đ.iều tr.ị.
Theo đó, danh tính hai đ.ối t.ượng có h.ành v.i đ.á.nh ch.ị Hinh là Trịnh Minh Hiếu (24 t.uổi, quê thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Tưởng Kim Hồng (32 t.uổi, trú tại Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa).
Qua x.á.c định th.ương t.ích trên ng.ười n.ạn nh.ân, c.ơ qu.an CA đã tiến hành gi.ám đ.ịnh thương tật, đồng thời r.a l.ệnh giữ ng.ười trong Tr.ường hợp kh.ẩn c.ấp đối với Trịnh Minh Hiếu và Tưởng Kim Hồng.
Tuy nhiên, khi xuống địa b.àn tr.uy x.ét thì tất cả cá.c đ.ối t.ượng trên đã b.ỏ tr.ốn. Hiện c.ơ qu.an CA đang chia thành hai m.ũi truy b.ắt đồng thời t.iếp t.ục đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc.
 c.ơ qu.an CA đến b.ệnh v.iện lấy l.ời kh.ai của n.ạn nh.ân.
Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 20/10, xe buýt BKS 29B-188.23 đang vận hành chở khá.ch (chiều từ Bến xe Mỹ Đình đi Bến xe Hồng Quang) đến khu vực Xà Kiều (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) thì có 1 th.anh n.iên đứng giữa đường ch.ặn xe d.ừng l.ại.
Sau đó, th.anh n.iên này và cùng 3 đ.ối t.ượng khá.c lên xe. nh.óm th.anh n.iên này nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ th.ô t.ục làm m.ất tr.ật t.ự và còn tr.êu gh.ẹo lái xe và phụ xe buýt. Sự việc làm ả.nh h.ưởng đến cá.c hành khá.ch khá.c trên xe nên ch.ị Hinh đã nhắc nhở.
Lúc này, một đ.ối t.ượng x.ô.ng v.ào đạp vào ng.ười ch.ị Hinh nên ch.ị ph.ản ứ.ng. Thấy vậy, 3 ng.ười trong nh.óm th.anh n.iên x.ô.ng v.ào đ.á.nh n.ạn nh.ân ch.ấn th.ương. Sau khi h.ành h.ung ch.ị Hinh, một ng.ười trong nh.óm th.anh n.iên đã đưa 1 triệu đồng để ch.ị Hinh đi mua thuốc nhưng ch.ị kh.ô.ng cầm.
nh.óm này t.iếp t.ục đưa tiền cho lái xe buýt và y.êu c.ầu ng.ười này mua thuốc nhưng lái xe cũng kh.ô.ng cầm. Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần Sân vận đ.ộng Ứng Hòa thì nh.óm đ.ối t.ượng nhanh ch.óng r.ời kh.ỏi xe.
ch.ị Hinh sau đó được đ.ưa v.ề bến xe buýt rửa v.ết th.ương r.ồi lên CA tr.ình b.áo. Sau đó, ch.ị Hinh được đưa đi b.ệnh v.iện đa kh.oa huyện Ứng Hòa c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng đa ch.ấn th.ương vùng mặt, đ.ầu…
Đội trưởng đội đ.iều tr.a tổng hợp CA huyện Ứng Hòa cho biết, hiện c.ơ qu.an CA đang tr.uy x.ét tập trung cá.c b.iện ph.áp ngh.iệp v.ụ đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc.
Còn ô.ng Ngô Văn Hùng, Giám đốc Xí ngh.iệp Xe buýt Cầu Bươu, Tổng c.ô.ng ty Vận tải Hà Nội cho biết, việc cá.c th.anh n.iên có hành đ.ộng c.ôn đ.ồ đ.á.nh ng.ười giữa b.an ngày trước sự ch.ứng k.iến của cá.c hành khá.ch đi xe, th.ể h.iện sự coi thường ph.áp l.uật, g.ây m.ất a.n t.oàn giao th.ô.ng, đe d.ọa t.ính m.ạng của nhiều hành khá.ch đi xe, g.ây m.ất a.n n.inh tr.ật t.ự trên địa b.àn, g.ây t.âm l.ý b.ất a.n, h.oang m.ang, l.o s.ợ cho hành khá.ch đi xe, c.ô.ng nhân lái xe, nhân viên phục v.ụ của doanh ngh.iệp và kh.iến dư luận x.ã h.ội rất b.ức x.úc.
Ngoài ra, ô.ng Hùng cũng nhấn mạnh: “Để đ.ảm b.ảo tính ngh.iêm minh của ph.áp l.uật, giữ gìn tr.ật t.ự a.n n.inh x.ã h.ội, a.n t.oàn giao th.ô.ng, a.n t.oàn t.ính m.ạng của ng.ười dân, Xí ngh.iệp xe buýt Cầu Bươu kính đ.ề ngh.ị cá.c cấp chính quyền, cá.c cơ qu.an ch.ức năng b.ảo v.ệ luật pháp đ.iều tr.a, l.àm r.õ, x.ử l.ý ngh.iêm th.eo qu.y đ.ịnh của luật cá.c đ.ối t.ượng có h.ành v.i c.ôn đ.ồ, dùng h.ung kh.í đ.á.nh ng.ười nhằm r.ăn đ.e, ng.ăn ch.ặn k.ẻ x.ấu t.iếp t.ục g.ây những h.ậu qu.ả kh.ô.ng t.ốt về sau”.
Đến thời điểm này (sá.ng 21/10 –PV), ở kh.oa Ngoại, b.ệnh v.iện Đa kh.oa Vân Đình, ch.ị Đỗ th.úy Hinh vẫn chưa hết b.àng h.oàng, đ.au đ.ớn. Khuôn mặt của ch.ị còn sưng, b.ầm t.ím và x.ây x.ước nhiều chỗ, nhất là một bên mắt.
Sô.ng Yên
Nguồn https://infonet.vn/khoi-to-vu-an-giu-khan-cap-2-thanh-nien-danh-nu-phu-xe-buyt-ha-noi-post317525.info
The post Nóng: kh.ởi t.ố v.ụ á.n, giữ kh.ẩn c.ấp 2 th.anh n.iên đ.á.nh n.ữ phụ xe buýt Hà Nội appeared first on nhanh24h.info.

Đà Nẵng: Phút b.uồn tình hơi… quá của g.ã trai si tình!
Friday November 08, 2019

Thấy ng.ười c.on gái ‘trong mộng’ thờ ơ, luôn tìm cá.ch trá.nh mặt nên Nguyễn Văn Trung (1985, quê TT Lăng c.ô, H. Phú l.ộc, TT Huế) vô […]

The post Đà Nẵng: Phút b.uồn tình hơi… quá của g.ã trai si tình! appeared first on Celadon.