Những hình ảnh xúc độn‎g tại lễ tưởng nhớ th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

– Lễ tưởng nhớ nguyên h.iệu tr.ưởng Tr.ường Đại học Mỏ – Địa chất Lê Hải An sẽ được nhà Tr.ường t.ổ ch.ức vào chiều mai.
Đ.ảng ủy, Hội đồng Tr.ường, b.an giám hiệu, c.ô.ng đoàn, Đoàn th.anh n.iên, Hội cựu ch.iến binh Đại học Mỏ – Địa chất qu.yết đ.ịnh t.ổ ch.ức lễ tưởng nhớ PGS.TS Lê Hải An tại Tr.ường.
Lễ tưởng nhớ được t.ổ ch.ức từ 13h30 đến 14h30 ngày mai (21/10), tại Hội Tr.ường 300 của Đại học Mỏ – Địa chất.
Ngày 20/10, GS.TS Bùi Xuân n.am (Ph.ó h.iệu tr.ưởng Tr.ường Đại học Mỏ – Địa chất) cho biết, c.ô.ng tá.c chuẩn b.ị buổi lễ tưởng nhớ th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đang được hoàn tất.

Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2
Wednesday December 25, 2019

TAND tỉnh Điện Biên đã thết kế khu x.ử á.n lưu đ.ộng tại sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ để x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai 9 b.ị […]

The post Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2 appeared first on Celadon.

PGS.TS Lê Hải An, nguyên h.iệu tr.ưởng Tr.ường Đại học Mỏ – Địa chất.
“15 năm c.ô.ng tá.c tại Đại học Mỏ – Địa chất, trên nhiều cương vị l.ãnh đ.ạo, PGS.TS Lê Hải An để l.ại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển của nhà Tr.ường, là một ng.ười Th.ầy luôn tận tụy, “tất cả vì sinh viên”, một nhà l.ãnh đ.ạo hết lòng vì c.ô.ng việc chung, một h.iệu tr.ưởng vô cùng đ.á.ng kính” – website của Tr.ường ĐH Mỏ – Địa chất chia sẻ.
Tại buổi lễ này, Đại học Mỏ – Địa chất cũng c.ô.ng b.ố những hình ảnh g.ây xúc đ.ộng mạnh của PGS Lê Hải An trong những năm thá.ng ô.ng c.ô.ng tá.c tại Tr.ường.

Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang
Thursday November 28, 2019

– Vào sá.ng 28/11, Cao Bằng l.ại x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất với độ 4,7 độ richter, kh.iến nhiều ng.ười h.oang m.ang vì đây là trận thứ 5 […]

The post Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang appeared first on Celadon.

Theo VTC NEWS
The post Những hình ảnh xúc độn‎g tại lễ tưởng nhớ th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An appeared first on nhanh24h.info.