Nh.ận tiền r.ồi th.ô.ng quan hàng, cựu cá.n bộ H.ải qu.an cảng Cát Lái nói đó là “tiền bồi dưỡng”

 c.ơ qu.an x.ét x.ử bá.c bỏ quan điểm “nh.ận tiền bồi dưỡng” mà cựu cá.n bộ H.ải qu.an trình b.ày khi nói về h.ành v.i nh.ận tiền với mục đích th.ô.ng quan hàng hóa trái qu.y đ.ịnh
Chiều 10-10, sau 4 ngày làm việc, TAND TP HCM kết th.úc x.ét x.ử và đưa ra mức hình ph.ạt t.ù gi.am đối với cá.c b.ị c.áo trong v.ụ á.n b.uôn l.ậu có sự cấu kết giữa doanh ngh.iệp với một số cá.n bộ Chi cục H.ải qu.an cảng Cát Lái.
HĐXX tuyên ph.ạt b.ị c.áo Trần Minh Luận (SN 1973) 13 năm t.ù về t.ội “b.uôn l.ậu”, 1 năm t.ù về t.ội “Đưa h.ối l.ộ”; tổng hợp hình ph.ạt b.ị c.áo này là 14 năm t.ù. Cùng phạm hai t.ội d.anh trên, hai b.ị c.áo gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1978), Nguyễn Văn Khiêm (SN 1966) b.ị ph.ạt lần lượt 11 năm 9 thá.ng t.ù và 10 năm 9 thá.ng t.ù. Là đ.ồng ph.ạm với 3 b.ị c.áo trên, Nguyễn Cường Thành Tín (SN 1988) b.ị ph.ạt 9 năm t.ù về t.ội “b.uôn l.ậu”.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.

b.ị c.áo Trần Minh Luận
Ngoài ra, t.òa á.n cũng tuyên ph.ạt t.ù đối với hai cựu cá.n bộ Chi cục H.ải qu.an cảng Cát Lái. Cụ thể, ph.ạt b.ị c.áo Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1961) 3 năm t.ù về t.ội “Nh.ận h.ối l.ộ”, b.ị c.áo Trần Văn Hùng (SN 1965) 2 năm t.ù về t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ quyền hạn trong khi th.i h.ành c.ô.ng v.ụ”.
Theo B.ản á.n, năm 2013, Trần Minh Luận thuê ng.ười đứng tên thành lập c.ô.ng ty Bảo Trí, n.am Hà Sơn, ABC, DCL, Cao Dương, Khải Lợi… Thực chất, mọi hoạt đ.ộng của những c.ô.ng ty này đều do Luận chỉ đạo, điều hành. Luận và đ.ồng b.ọn dùng pháp nhân những c.ô.ng ty này để nhập lậu nhiều mặt hàng từ nước ngoài về Việt n.am tiêu thụ. Từ ngày 29-4-2014 đến 27-5-2015, Luận cùng Hà, Khiêm b.àn bạc, sử d.ụng pháp nhân c.ô.ng ty Bảo Trí và n.am Hà Sơn b.uôn l.ậu hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm, D.ược phẩm, phụ gia và h.óa ch.ất tẩy rửa. Số hàng phạm pháp có giá trị gần 9,6 tỉ đồng.

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n
Monday January 20, 2020

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp vào ki-ốt thuộc KCN Mỹ Phước 1, thị xã […]

The post b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n appeared first on Celadon.

Một b.ị c.áo là cựu cá.n bộ H.ải qu.an (phải) trước giờ t.uyên á.n
Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Luận chỉ đạo Hà và Khiêm “bồi dưỡng” cho Sơn (khi đó làm việc tại Chi cục H.ải qu.an cảng Cát Lái) 90 triệu đồng. Nh.ận tiền, Sơn trao đổi với đồng ngh.iệp là Hùng về việc x.á.c nh.ận th.ô.ng quan trái qu.y đ.ịnh cho 2 lô hàng do những c.ô.ng ty của Luận đứng tên nhập khẩu.
c.ơ qu.an đ.iều tr.a x.á.c định 2 cá.n bộ H.ải qu.an làm trái c.ô.ng v.ụ, tiếp tay doanh ngh.iệp nhập khẩu tr.ái ph.ép hàng hóa có giá trị gần 900 triệu đồng. b.ị c.áo Sơn hưởng lợi 32 triệu đồng. Số tiền còn l.ại, b.ị c.áo chia cho Hùng và một số c.ô.ng chức H.ải qu.an khá.c. Hiện b.ị c.áo Sơn đã t.ự ng.uyện nộp l.ại 32 triệu đồng th.u l.ợi b.ất ch.ính.
Dù cá.c b.ị c.áo cũng như l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho rằng VKSND TP HCM kh.ô.ng đủ cơ sở cáo b.uộc những t.ội d.anh trên nhưng HĐXX bá.c bỏ lập luận này. HĐXX khẳng định tất cả b.ị c.áo th.ừa nh.ận h.ành v.i như c.áo tr.ạng tr.uy t.ố. l.ời kh.ai tại t.òa phù hợp với l.ời kh.ai tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a và ch.ứng c.ứ, tài liệu trong h.ồ s.ơ v.ụ á.n. c.ơ qu.an x.ét x.ử hoàn toàn có cơ sở chấp nh.ận quan điểm tr.uy t.ố của đại diện VKS. Đơn cử, đối với h.ành v.i đưa, nh.ận h.ối l.ộ, cá.c b.ị c.áo th.ừa nh.ận x.ảy r.a việc giao nh.ận 90 triệu đồng với mục đích th.ô.ng quan hàng hóa chưa đủ điều kiện. b.ị c.áo Sơn th.ừa nh.ận có hưởng lợi. Cá.c b.ị c.áo có thỏa thuận, mục đích rõ ràng, cụ thể. Vì thế, HĐXX kh.ô.ng thể chấp nh.ận lý do “nh.ận tiền bồi dưỡng” chứ kh.ô.ng phải “nh.ận h.ối l.ộ” như b.ị c.áo Sơn trình b.ày tại t.òa.
Theo NLĐO
The post Nh.ận tiền r.ồi th.ô.ng quan hàng, cựu cá.n bộ H.ải qu.an cảng Cát Lái nói đó là “tiền bồi dưỡng” appeared first on nhanh24h.info.