Nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã gian dối để nh.ận Huy chương khá.ng ch.iến

b.an Nhân dân th.ôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) tự ý cho c.on trai ô.ng Bổn mượn 300m2 đất tại th.ôn Tân Phụng 1 để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: A.L
ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ giao Phòng Nội v.ụ hướng dẫn UBND xã Mỹ Thọ lập h.ồ s.ơ đ.ề ngh.ị cấp th.ẩm qu.yền h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh khen thưởng nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ.
Ngày 10.10, ô.ng Nguyễn Văn Dũng – ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho hay, vừa ký b.an h.ành k.ết l.uận về việc nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ gian dối trong việc lập h.ồ s.ơ đ.ề ngh.ị Nhà nước tặng thưởng Huy chương khá.ng ch.iến chống Mỹ hạng Nhất.
c.ăn c.ứ vào lý lịch đ.ảng v.iên của ô.ng Nguyễn Bổn – nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ, Luật Thi đua khen thưởng thì h.ồ s.ơ đ.ề ngh.ị khen thưởng thành tích của ô.ng Nguyễn Bổn kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh, kh.ô.ng đúng thành tích tham gia cá.ch m.ạng thực tế.
Do vậy, ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ giao Phòng Nội v.ụ huyện Phù Mỹ hướng dẫn UBND xã Mỹ Thọ, lập hộ sơ đ.ề ngh.ị cấp th.ẩm qu.yền h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh số 2427/QĐ-CTN ngày 16.12.2011 của ch.ủ t.ịch nước Cộng hòa x.ã h.ội chủ nghĩa Việt n.am về tặng thưởng Huy chương khá.ng ch.iến chống Mỹ hạng Nhất đối với ô.ng Bổn.
Sau khi có qu.yết đ.ịnh h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh khen thưởng, UBND xã Mỹ Thọ th.u h.ồi hiện vật, tiền thưởng ô.ng Bổn đã nh.ận. Đồng thời, ph.ối h.ợp với Phòng Nội v.ụ huyện hướng dẫn ô.ng Bổn kê kh.ai l.ại thành tích thực tế để đ.ề ngh.ị khen thưởng th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ y.êu c.ầu k.iểm đ.iểm, rút kinh ngh.iệm đối với Hội đồng thị đua khen thưởng xã Mỹ Thọ vào năm 2004 2010 (thời điểm xét thành tích đối với ô.ng Bổn).
Đề nghị Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ t.ổ ch.ức k.iểm đ.iểm ngh.iêm túc về mặt đảng đối với h.ành v.i gian dối trong việc kê kh.ai thành tích của ô.ng Bổn.
Chưa hết, năm 2005, b.an Nhân dân th.ôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) tự ý cho c.on trai ô.ng Bổn mượn 300m2 đất tại th.ôn Tân Phụng 1 để xây dựng chuồng trại chăn nuôi.
Diện tích c.on ô.ng Bổn mượn có 190m2 nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, 110m2 thuộc quy hoạch hành lang đường quốc phòng Mỹ Thọ – Mỹ An. Đây là việc làm trái qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật về đất đai.
Về việc này, ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ cũng giao cho ch.ủ t.ịch UBND xã Mỹ Thọ ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
theo Lao Động
The post Nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã gian dối để nh.ận Huy chương khá.ng ch.iến appeared first on nhanh24h.info.

NSƯT Phi Điểu: 86 t.uổi vẫn ch.ạy xe máy đi làm, mỗi ngày đều trò chuyện với ch.ồng quá cố vì nhớ thương
Wednesday October 09, 2019

Dù ng.ười ch.ồng đã đi xa nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn luôn nhớ nhung kh.ôn nguôi. b.à dành tình yêu cho ô.ng nhiều bởi cả cuộc đời ô.ng […]

Đàn ô.ng đến 25 t.uổi mà vẫn chưa có sự ngh.iệp thì hãy kh.oan tính chuyện y.êu đ.ương
Tuesday October 08, 2019

Đàn ô.ng thời nay: 25 t.uổi chưa có sự ngh.iệp thì hãy kh.oan tính chuyện y.êu đ.ương. Tình yêu luôn phải đi đôi với vật chất, nếu kh.ô.ng […]

The post Đàn ô.ng đến 25 t.uổi mà vẫn chưa có sự ngh.iệp thì hãy kh.oan tính chuyện y.êu đ.ương appeared first on Celadon.

The post NSƯT Phi Điểu: 86 t.uổi vẫn ch.ạy xe máy đi làm, mỗi ngày đều trò chuyện với ch.ồng quá cố vì nhớ thương appeared first on Celadon.