Nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã gian dối để nh.ận Huy chương khá.ng ch.iến

b.an Nhân dân th.ôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) tự ý cho c.on trai ô.ng Bổn mượn 300m2 đất tại th.ôn Tân Phụng 1 để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: A.L
ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ giao Phòng Nội v.ụ hướng dẫn UBND xã Mỹ Thọ lập h.ồ s.ơ đ.ề ngh.ị cấp th.ẩm qu.yền h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh khen thưởng nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ.
Ngày 10.10, ô.ng Nguyễn Văn Dũng – ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho hay, vừa ký b.an h.ành k.ết l.uận về việc nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ gian dối trong việc lập h.ồ s.ơ đ.ề ngh.ị Nhà nước tặng thưởng Huy chương khá.ng ch.iến chống Mỹ hạng Nhất.
c.ăn c.ứ vào lý lịch đ.ảng v.iên của ô.ng Nguyễn Bổn – nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ, Luật Thi đua khen thưởng thì h.ồ s.ơ đ.ề ngh.ị khen thưởng thành tích của ô.ng Nguyễn Bổn kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh, kh.ô.ng đúng thành tích tham gia cá.ch m.ạng thực tế.
Do vậy, ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ giao Phòng Nội v.ụ huyện Phù Mỹ hướng dẫn UBND xã Mỹ Thọ, lập hộ sơ đ.ề ngh.ị cấp th.ẩm qu.yền h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh số 2427/QĐ-CTN ngày 16.12.2011 của ch.ủ t.ịch nước Cộng hòa x.ã h.ội chủ nghĩa Việt n.am về tặng thưởng Huy chương khá.ng ch.iến chống Mỹ hạng Nhất đối với ô.ng Bổn.
Sau khi có qu.yết đ.ịnh h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh khen thưởng, UBND xã Mỹ Thọ th.u h.ồi hiện vật, tiền thưởng ô.ng Bổn đã nh.ận. Đồng thời, ph.ối h.ợp với Phòng Nội v.ụ huyện hướng dẫn ô.ng Bổn kê kh.ai l.ại thành tích thực tế để đ.ề ngh.ị khen thưởng th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ y.êu c.ầu k.iểm đ.iểm, rút kinh ngh.iệm đối với Hội đồng thị đua khen thưởng xã Mỹ Thọ vào năm 2004 2010 (thời điểm xét thành tích đối với ô.ng Bổn).
Đề nghị Đ.ảng ủy xã Mỹ Thọ t.ổ ch.ức k.iểm đ.iểm ngh.iêm túc về mặt đảng đối với h.ành v.i gian dối trong việc kê kh.ai thành tích của ô.ng Bổn.
Chưa hết, năm 2005, b.an Nhân dân th.ôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) tự ý cho c.on trai ô.ng Bổn mượn 300m2 đất tại th.ôn Tân Phụng 1 để xây dựng chuồng trại chăn nuôi.
Diện tích c.on ô.ng Bổn mượn có 190m2 nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, 110m2 thuộc quy hoạch hành lang đường quốc phòng Mỹ Thọ – Mỹ An. Đây là việc làm trái qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật về đất đai.
Về việc này, ch.ủ t.ịch UBND huyện Phù Mỹ cũng giao cho ch.ủ t.ịch UBND xã Mỹ Thọ ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
theo Lao Động
The post Nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy xã gian dối để nh.ận Huy chương khá.ng ch.iến appeared first on nhanh24h.info.

Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo
Friday January 17, 2020

Trước ngày 23 thá.ng chạp âm lịch (17/1) tiễn ô.ng Táo về trời, chợ cá chép tại TPHCM rất sôi n.ổi do ng.ười dân m.uốn mua sớm, trá.nh […]

b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t
Friday January 03, 2020

Ngồi Nh.ậu tại quá.n, Ngọc được nh.óm b.àn bên mời r.ượu nhưng t.ừ ch.ối. Khi ra về, Ngọc b.ị ch.ặn dường d.ọa đ.á.nh thì ng.ười này cầm d.ao […]

The post b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

The post Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo appeared first on Celadon.