Ngư dân Khá.nh Hòa xó‌t lòng bá.n tháo tô.m hùm, cá bớp ch.ạy bão số 5

Ngư dân thủ phủ tô.m hùm ở tỉnh Khá.nh Hòa bá.n tháo th.ủy sản ch.ịu lỗ hàng trăm triệu đồng để ch.ạy bão số 5.
Ông Võ Lục Phẩm, Phó ch.ủ t.ịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khá.nh Hòa, cho biết dù bão chưa vào Khá.nh Hòa nhưng ngư dân trong huyện đã thiệt h.ại đ.á.ng kể. Ngư dân rút kinh ngh.iệm từ c.ơn bão số 12 nên kh.ô.ng còn chủ quan mà chủ đ.ộng chằng chống lồng bè và bá.n tháo hải sản. Những hộ dân có th.ủy sản gần đến ngày thu hoạch hoặc có thể thu hoạch đều gọi ng.ười bá.n để trá.nh cảnh trắng tay. Do vậy, giá th.ủy sản giảm mạnh, thậm chí giá chỉ còn 1 nửa so với thường ngày.
Ông Nguyễn Chí Le.m, một ng.ười nuôi tô.m, cho biết khi biết th.ô.ng tin có bão, nhiều ngư dân nuôi tô.m đã chủ đ.ộng bá.n ch.ạy bão. Giá giao đ.ộng từ 600.000 đồng (tô.m xanh) – 900.000 đồng (tô.m hùm bô.ng), giảm từ 300.000 – 500.000 đồng/kg. h.àng l.oạt hộ dân bá.n tháo cá.c loại cá khá.c với giá thấp hơn thường ngày từ 20.000 – 30.0000 đồng/kg.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Đến hô.m 30-10, giá cá bớp chỉ còn 80.000 – 90.000 đồng/kg trong khi thường ngày là 120.000 đồng/kg, cá chim vây vàng chỉ còn 80.000 – 90.000 đồng/1kg so với 110.000 đồng.

N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng
Wednesday November 27, 2019

ng.ười đ.àn ô.ng 1 tay lái xe, tay còn l.ại thản nhiên thò xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, ng.ười […]

The post N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng appeared first on Celadon.

Hàng chục tàu đổ vào cảng Vạn Giã để bá.n tháo hải sản ch.ạy bão số 5
Theo ng.ười dân, cá.c thương lái bình thường chỉ mua khoảng 5-7 tấn hải sản mỗi ngày nhưng trong 2 ngày qua đã mua đến 20 tấn. Mặc dù biết b.ị ép giá nhưng ng.ười dân vẫn chấp nh.ận.
Giải thích về lý do này, ô.ng Đại Anh, một ng.ười dân ở thị trấn Vạn Giả, cho biết: “Với giá này, mỗi hộ nuôi lỗ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Dù rất xót nhưng cũng c.ắn r.ăng ch.ịu vì kh.ô.ng biết bão thế nào vì c.ơn bão năm 2017 kh.iến ngư dân trắng tay, nhà nào cũng lỗ tiền tỷ”.

Giá cá bớp chỉ còn 80.000 đồng/kg, ng.ười nuôi lỗ hơn 40.000 đồng/kg

Giá tô.m hùm giảm mạnh từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/kg

Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang
Thursday November 28, 2019

– Vào sá.ng 28/11, Cao Bằng l.ại x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất với độ 4,7 độ richter, kh.iến nhiều ng.ười h.oang m.ang vì đây là trận thứ 5 […]

The post Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang appeared first on Celadon.

Cá chim vây vàng cũng chung số ph.ận
Theo b.áo c.áo mới nhất của UBND huyện Vạn Ninh, đến nay đã có tổng cộng 35.000/40.296 lồng bè được triển kh.ai di dời. Gần 1.300 bè và hơn 2.600 ng.ười lao đ.ộng cũng đã được đ.ưa v.ề nơi trá.nh trú a.n t.oàn.
Đến trưa 30-10, 100% cá.c hộ nuôi b.uộc phải hoàn thành xong việc di dời lồng bè. Đối với ng.ười lao đ.ộng làm việc trên cá.c lồng bè, huyện chỉ đạo cá.c ngành và 13 xã, thị trấn vận đ.ộng đưa ng.ười vào nơi trú ẩn a.n t.oàn trước 15 giờ chiều cùng ngày, nếu cá.c Tr.ường hợp kh.ô.ng ch.ịu di dời sẽ qu.yết l.iệt c.ưỡng chế.
Theo NLĐO
The post Ngư dân Khá.nh Hòa xó‌t lòng bá.n tháo tô.m hùm, cá bớp ch.ạy bão số 5 appeared first on nhanh24h.info.