Nghe tin ch.ồng có bồ, v.ợ tr.ẻ 27 t.uổi định giã từ cuộc đời, hoan hô CSGT đã gi.ải c.ứu thành c.ô.ng

M.ẹ này nghĩ quẩn quá, có gì từ từ r.ồi tính, còn th.ằng c.on trai 6 t.uổi n.ữa mà, sống vì c.on đi chứ, hjx! Theo th.ô.ng tin e.m đọc được trên báo Viett.imes thì sau khi được ng.ười quen th.ô.ng báo “ch.ồng có bồ”, ng.ười ph.ụ n.ữ dẫn c.on nhỏ ra cầu Chương Dương (Hà Nội), để c.on đứng trong lòng cầu r.ồi một m.ình trèo qua lan can có định t-ự t-ử.

Trinh s.át đóng gi.ả tài xế GrabBike phá đ.ường d.ây m.a t.úy
Wednesday October 02, 2019

Nhiều thá.ng trước khi ph.á á.n, tr.inh s.át m.a t.úy phải giả dạng tài xế xe ô.m c.ô.ng nghệ để đeo bám mục tiêu. Nhiều ch.iến sĩ ‘ăn […]

The post Trinh s.át đóng gi.ả tài xế GrabBike phá đ.ường d.ây m.a t.úy appeared first on Celadon.

ng.ười ph.ụ n.ữ ngồi ở thành cầu định t.ử tự. Ảnh: Đ.X. (Zing)
Theo báo Vietn.amnet, khoảng 9h15 sá.ng nay, tại nhịp số 10, cầu Chương Dương, ng.ười dân ph.át h.iện 1 ng.ười ph.ụ n.ữ để l.ại c.on nhỏ r.ồi trèo qua lan can cầu, kh.óc lóc m.uốn t.ự t.ử.
ng.ười ph.ụ n.ữ tên là T., 27 t.uổi, trú tại quận n.am Từ Liêm, Hà Nội.
Nh.ận được t.in b.áo, Trung uý Tạ Quang Dũng, Thượng úy Lưu Đức Phú, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT CA TP Hà Nội) ph.ối h.ợp với CA phường Bồ Đề, quận Long Biên và ng.ười dân ra sức khuyên can ch.ị T. kh.ô.ng hành đ.ộng d.ại d.ột.
ng.ười ph.ụ n.ữ định t.ự t.ử. Ảnh: Vietn.amnet
Sau 1 tiếng khuyên giải, dùng b.iện ph.áp t.âm l.ý tá.c đ.ộng từ ch.áu b.é để M.ẹ bình tĩnh trở l.ại, cá.c ch.iến sĩ CSGT và tổ b.ảo v.ệ cầu đã đưa ch.ị T. lên cầu a.n t.oàn.
Cá.c ch.iến sĩ trò chuyện cùng ch.ị T. Ảnh: Vietn.amnet
Tại chốt làm việc của l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, ch.ị T. cho biết do b.uồn chá.n chuyện g.ia đ.ình nên nghĩ quẩn. Hiện tại ch.ị T. đã đưa c.on về nhà cùng với g.ia đ.ình a.n t.oàn.
ch.ị T. cùng c.on đã a.n t.oàn. Ảnh: Vietn.amnet
Cầu Chương Dương. Ảnh: Google Maps.
Tổng hợp th.ô.ng tin từ Zing, Vietn.amnet, Viett.imes
https://viettimes.vn/nghe-tin-chong-…ng-368790.html
The post Nghe tin ch.ồng có bồ, v.ợ tr.ẻ 27 t.uổi định giã từ cuộc đời, hoan hô CSGT đã gi.ải c.ứu thành c.ô.ng appeared first on nhanh24h.info.

Hy hữu: M.ẹ đi thăm c.on b.ị v.u kh.ống lấy c.ắp 1,4 tỷ đồng
Saturday October 05, 2019

c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA huyện Vị Th.ủy (Hậu Giang) vừa có th.ô.ng báo kh.ô.ng kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự l.iên qu.an đến ng.ười ph.ụ […]

The post Hy hữu: M.ẹ đi thăm c.on b.ị v.u kh.ống lấy c.ắp 1,4 tỷ đồng appeared first on Celadon.