Ngh.i á.n đ.â.m ch.ế.t v.ợ r.ồi t.ự t.ử do gh.e.n tu.ô.ng

Hình minh họa ch.ồng gi.ế.t v.ợ
Ngày 20/10, CA Cà Mau đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ngh.i á.n ch.ồng gi.ế.t v.ợ r.ồi t.ự t.ử x.ảy r.a trên địa b.àn.
Sá.ng 20/10, ô.ng T.V.T. (ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) x.ảy r.a m.âu th.uẫn với v.ợ là b.à S.T.Ph. do gh.en tuô.ng. Sau đó, ô.ng T. dùng d.ao đ.âm nh.iều nh.át vào ng.ười v.ợ kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong tại chỗ.
Sau đó, ô.ng T. u.ống th.uốc d.iệt chuột và dùng d.ao đ.âm vào ng.ực m.ình để t.ự s.át. Song, ng.ười thân kịp thời ph.át h.iện nên đưa ô.ng T. vào Trung tâm Y tế huyện Thới Bình để c.ấp c.ứu.
Do v.ết th.ương qu.á n.ặng, ô.ng T. được chuyển lên b.ệnh v.iện Đa kh.oa tỉnh Cà Mau đ.iều tr.ị trong sự giá.m s.át của l.ực l.ượng ch.ức n.ăng.
kh.ám ngh.iệm t.ử th.i b.à Ph. CA x.á.c định trên th.i th.ể n.ạn nh.ân có 11 v.ết đ.âm.
Hiện, cơ qu.an ch.ức năng đang t.iếp t.ục đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc và x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật
Theo SoHa
 
The post Ngh.i á.n đ.â.m ch.ế.t v.ợ r.ồi t.ự t.ử do gh.e.n tu.ô.ng appeared first on nhanh24h.info.

Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm
Thursday January 09, 2020

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện […]

‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’
Saturday November 23, 2019

– ‘Xe đã gửi đội’, ‘Xe của sếp lớn đó’, ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu đó mà’, ‘Thôi cho đi đi’… Sau những cuộc gọi như […]

The post ‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’ appeared first on Celadon.

The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on Celadon.