ng.ười ph.ụ n.ữ h.ôn m.ê sau xăm chân m.ày ở TP HCM đã t.ử v.o.ng

Mặc dù được cá.c bá.c sĩ tận tình c.ứu chữa song ng.ười ph.ụ n.ữ h.ôn m.ê sau khi xăm chân m.ày làm đẹp đã t.ử v.ong sá.ng nay.
Ngày 29-10, th.ô.ng tin từ b.ệnh v.iện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay mặc dù được cá.c bá.c sĩ tận tình c.ứu chữa song ng.ười ph.ụ n.ữ h.ôn m.ê sau khi xăm chân m.ày làm đẹp đã t.ử v.ong lúc 9 giờ sá.ng cùng ngày, sau 2 ngày cầm cự.
S.ở Y t.ế TP HCM x.á.c định cơ sở Th.ẩm m.ỹ th.ực h.iện xăm chân m.ày cho ng.ười ph.ụ n.ữ này là Th.ẩm m.ỹ V.iện Hoài Anh (quận 1-TP HCM).
Theo BS CK2 Hồ Văn Hân, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp b.ệnh v.iện Nhân dân Gia Định, trước đó, 17 giờ ngày 27-10, n.ữ B.ệnh nh.ân này được Trung tâm c.ấp c.ứu Ngoại V.iện 115 đưa đến b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng h.ôn m.ê, ng.ừng tuần hoàn-ng.ừng hô hấp.
b.ệnh v.iện đã hội chẩn liên chuyên kh.oa với chẩn đoá.n xuất huyết dưới nhện hai bá.n cầu (x.uất h.uyết n.ão). B.ệnh nh.ân được cho thở máy, hồi sức tích cực tại kh.oa Hồi sức Tích cực & Chống đ.ộc nhưng đã kh.ô.ng qua kh.ỏi.
Thanh tra S.ở Y t.ế TP đã tiến hành k.iểm tr.a cơ sở Th.ẩm m.ỹ V.iện trên, khi nào có kết quả sẽ th.ô.ng báo sau.
Như vậy, đây là ca t.ử v.ong thứ 3 sau Th.ẩm m.ỹ làm đẹp trên địa b.àn TP chỉ trong vòng hai tuần gần đây, 2 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong trước đó b.ị tai biến sau làm đẹp căng da mặt và n.âng ng.ực.
THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
The post ng.ười ph.ụ n.ữ h.ôn m.ê sau xăm chân m.ày ở TP HCM đã t.ử v.o.ng appeared first on nhanh24h.info.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.