N.Ó.NG: Truy b.ắt đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á g.i.ế.t ng.ười, c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục

Một n.am th.anh n.iên ngh.i ng.áo đ.á đã dùng g.ậy t.ấn c.ô.ng cụ ô.ng g.ục tại chỗ r.ồi c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục n.ạn nh.ân. Sau khi th.ực h.iện h.ành v.i kinh hãi trên, k.ẻ thủ á.c b.ị ng.ười dân vây b.ắt giao cho CA.
Theo đó, vào trưa nay (20/10) tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương x.ảy r.a một v.ụ á.n k.inh h.oàng kh.iến ng.ười dân kh.iếp s.ợ. Một n.am th.anh n.iên có b.iểu h.iện ng.áo đ.á đã lấy c.ắp chiếc xe máy BKS: 61X2 33xx ch.ạy đến đoạn đường thuộc ng.ã 3 b.ố Lá, ấp b.ầu Cỏ, xã Phước Hòa thì vứt xe b.ỏ ch.ạy.
n.am th.anh n.iên sau đó lấy khúc cây bên đường t.ấn c.ô.ng một cụ ô.ng (84 t.uổi) g.ục tại chỗ. Chưa d.ừng l.ại, n.am th.anh n.iên sau đó dùng d.ao c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục cụ ô.ng trước khi b.ỏ ch.ạy. Do b.ị t.ấn c.ô.ng quá hiểm á.c, n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong.
ph.át h.iện v.ụ việc k.inh h.oàng trên, ng.ười dân đã ph.ối h.ợp vây b.ắt k.ẻ thủ á.c giao CA x.ử l.ý.

k.ẻ gi.ế.t ng.ười b.ị ng.ười dân vây b.ắt giao CA
Hiện, CA địa phương đang t.ạm gi.ữ đ.ối t.ượng để t.iếp t.ục đ.iều tr.a l.àm r.õ. Do đ.ối t.ượng chưa t.ỉnh t.áo nên CA chưa lấy được l.ời kh.ai và chưa x.á.c định danh tính.
(t.iếp t.ục cập nhật)
Theo Www.tienphong.vn
The post N.Ó.NG: Truy b.ắt đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á g.i.ế.t ng.ười, c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục appeared first on nhanh24h.info.

Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt
Tuesday November 26, 2019

Một tài khoản Zalo đăng tải hình ảnh về ‘sinh vật lạ’ giống ng.ười ngoài hành tinh xuất hiện ở Kon Tum. Tuy nhiên, khi cơ qu.an ch.ức năng […]

The post Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt appeared first on Celadon.