N.Ó.NG: Truy b.ắt đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á g.i.ế.t ng.ười, c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục

Một n.am th.anh n.iên ngh.i ng.áo đ.á đã dùng g.ậy t.ấn c.ô.ng cụ ô.ng g.ục tại chỗ r.ồi c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục n.ạn nh.ân. Sau khi th.ực h.iện h.ành v.i kinh hãi trên, k.ẻ thủ á.c b.ị ng.ười dân vây b.ắt giao cho CA.
Theo đó, vào trưa nay (20/10) tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương x.ảy r.a một v.ụ á.n k.inh h.oàng kh.iến ng.ười dân kh.iếp s.ợ. Một n.am th.anh n.iên có b.iểu h.iện ng.áo đ.á đã lấy c.ắp chiếc xe máy BKS: 61X2 33xx ch.ạy đến đoạn đường thuộc ng.ã 3 b.ố Lá, ấp b.ầu Cỏ, xã Phước Hòa thì vứt xe b.ỏ ch.ạy.
n.am th.anh n.iên sau đó lấy khúc cây bên đường t.ấn c.ô.ng một cụ ô.ng (84 t.uổi) g.ục tại chỗ. Chưa d.ừng l.ại, n.am th.anh n.iên sau đó dùng d.ao c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục cụ ô.ng trước khi b.ỏ ch.ạy. Do b.ị t.ấn c.ô.ng quá hiểm á.c, n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong.
ph.át h.iện v.ụ việc k.inh h.oàng trên, ng.ười dân đã ph.ối h.ợp vây b.ắt k.ẻ thủ á.c giao CA x.ử l.ý.

CA quận x.in l.ỗi ng.ười b.ị oan và b.ồi th.ường 900 triệu
Saturday November 09, 2019

CA quận Cái r.ăng, Cần Thơ đã c.ô.ng kh.ai x.in l.ỗi và b.ồi th.ường tổn thất t.inh th.ần và thu nhập thực tế b.ị m.ất đối với ô.ng […]

The post CA quận x.in l.ỗi ng.ười b.ị oan và b.ồi th.ường 900 triệu appeared first on Celadon.

k.ẻ gi.ế.t ng.ười b.ị ng.ười dân vây b.ắt giao CA
Hiện, CA địa phương đang t.ạm gi.ữ đ.ối t.ượng để t.iếp t.ục đ.iều tr.a l.àm r.õ. Do đ.ối t.ượng chưa t.ỉnh t.áo nên CA chưa lấy được l.ời kh.ai và chưa x.á.c định danh tính.
(t.iếp t.ục cập nhật)
Theo Www.tienphong.vn
The post N.Ó.NG: Truy b.ắt đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á g.i.ế.t ng.ười, c.ắt b.ộ ph.ận s.inh d.ục appeared first on nhanh24h.info.

Câu chuyện về chiếc bình nước đ.á chằng ch.ịt xích kh.óa và ý thức đi xuống của một số ng.ười Sài Gòn
Thursday November 14, 2019

Sài Gòn vẫn luôn được ng.ười ta nhắc đến với những điều thật тử tế. Chẳng kh.ó để b.ắt gặp những bình nước, tủ bá.nh mì hay thậm […]

The post Câu chuyện về chiếc bình nước đ.á chằng ch.ịt xích kh.óa và ý thức đi xuống của một số ng.ười Sài Gòn appeared first on Celadon.