Luật hổng, lẫn l.ộn tiền sư tiền chùa

Nhà tu hành phạm lỗi chuyển sang chùa khá.c nhưng vẫn mang theo t.ài s.ản đứng tên m.ình, nhà tu hành qu.a đ.ời kh.iến việc xây dựng chùa ngưng l.ại vì phải mở thừa kế… là hệ lụy từ lỗ hổng luật.

TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục
Tuesday November 26, 2019

Quen nhau qua m.ạng x.ã h.ội, mặc dù b.é g.ái chỉ mới 14 t.uổi nhưng n.am th.anh n.iên vẫn có ý định gi.ở tr.ò đ.ồi b.ại. th.anh n.iên […]

The post TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục appeared first on Celadon.

Bức tượng chùa làng giống sư Phượng kh.iến dân Chàng Sơn ph.ẫn n.ộ. Nhưng vị sư này vẫn mang đi chiếc ô tô đứng tên m.ình mà dân làng cung tiếnẢnh: ng.ười dân Chàng Sơn c.ung c.ấp
Cuộc hoàn tục ra tiền
Nhà tu hành Thích Thanh Toàn, tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng (H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã được phép hoàn tục sau khi trình b.ày nguyện vọng. Trước đó, sư Toàn tự thấy m.ình có những hành đ.ộng ả.nh h.ưởng đến giáo hội và cảm thấy kh.ô.ng xứng đ.á.ng làm ng.ười xuất gia. Cùng với xin hoàn tục, sư Toàn xin Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo VN tỉnh Vĩnh Phúc cho giữ l.ại toàn bộ t.ài s.ản đứng tên m.ình.
Về điều này, Th.ầy Thích Tâm Vượng, Phó trưởng b.an Trị sự Phật giáo VN tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết giáo hội sẽ tiếp quản t.ài s.ản của chùa Nga Hoàng. Còn cá.c t.ài s.ản khá.c đứng tên sư Toàn, Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo VN tỉnh Vĩnh Phúc kh.ô.ng c.an th.iệp. “Nguyên tắc t.ài s.ản đứng tên sở hữu của ng.ười ta thì là quyền của ng.ười ta. m.ình m.uốn giữ cũng kh.ô.ng giữ được”, Th.ầy Vượng nói.

Sư Toàn đã được hoàn tục nhưng m.uốn mang theo toàn bộ t.ài s.ản đứng tên m.ình
Ảnh: b.an Trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo tỉnh Vĩnh Phúc c.ung c.ấp
Mặc dù vậy, theo l.uật s.ư Trương Anh Tú, Đoàn l.uật s.ư Hà Nội, việc xá.c định nguồn gốc t.ài s.ản của sư Toàn phải được th.ực h.iện chặt chẽ. “Sư Th.ầy lấy tiền đấy ở đâu ra. Đi vào chùa với hai b.àn tay trắng mà hoàn tục l.ại có tiền. Thế thì phải chăng là ở giáo hội này là nơi kiếm tiền? Sư Th.ầy kh.ô.ng buôn bá.n thì chỉ có xá.c suất là tiền của chúng sinh đóng góp cho nhà chùa th.ô.ng qua Th.ầy. Kh.ô.ng phải đóng góp cho Th.ầy. Thì cái này là của giáo hội, giáo hội phải nh.ận lấy. Giáo hội kh.ô.ng nh.ận thì trả l.ại nhân dân”, ô.ng Tú nói.
Ông Tú cũng cho rằng: “Còn c.á nh.ân Th.ầy thì phải khẳng định Th.ầy kh.ô.ng có tiền. Bây giờ phải xá.c định t.ài s.ản đó có từ nhà chùa này. Trừ khi sư Toàn chứng minh được là sư Toàn có một khoản thừa kế, hồi môn. Nhưng Th.ầy Toàn phải chứng minh điều đó thì mới khẳng định t.ài s.ản của m.ình”.
v.ụ việc nối v.ụ việc
Việc của sư Toàn gợi nhớ v.ụ việc sư Thích Minh Phượng ở làng Chàng Sơn (H.Thạch Thất, Hà Nội) b.ị dân làng “tr.ả v.ề” cho giáo hội cá.ch đây 5 năm. Khi đó, ng.ười dân ở đây ph.át h.iện sư Phượng có nhiều việc làm kh.ô.ng đúng đ.ạo đ.ức của một nhà tu hành. Họ đã liệt kê một “sớ kể t.ội” nhà tu hành này. Kh.ô.ng được tr.ụ tr.ì ở chùa làng này n.ữa, một thời gian sau, sư Phượng trở l.ại và đ.òi l.ại chiếc xe ô tô ở trong chùa. Xe vốn do ng.ười làng góp l.ại để sư làng m.ình có phương tiện đi l.ại thuận tiện. Tuy nhiên, khi sư có vấn đề, dân làng m.uốn thu về. Mặc dù vậy, giấy tờ đứng tên vị tu hành này và sư đã lấy được chiếc xe mang đi.
Một v.ụ việc khá.c cũng t.ốn thời gian của nhiều ng.ười. Đó là việc đất của một cơ sở thờ tự đứng tên nhà tu hành. Sau đó, nhà tu hành m.ất khi việc xây dựng còn dang dở. Để t.iếp t.ục th.ực h.iện việc xây sửa này, chủ đ.ầu tư phải về quê của ng.ười đã khuất để làm cá.c thủ tục mở thừa kế. “v.ụ việc x.ảy r.a ở Bình Dương và chúng tôi phải tư vấn gi.ải qu.yết. Chúng sinh cho tiền mua đất xây cơ sở thờ tự, nhưng chẳng may Th.ầy qu.a đ.ời. Tên của bất đ.ộng sản l.ại kh.ô.ng đứng tên của cơ sở mà của c.á nh.ân Th.ầy. Khi đó, mọi việc phải về quê Th.ầy để x.ử l.ý vấn đề thừa kế”, l.uật s.ư Trương Anh Tú ch.ia s.ẻ.
“Sư Th.ầy kh.ô.ng buôn bá.n thì chỉ có xá.c suất là tiền của chúng sinh đóng góp cho nhà chùa th.ô.ng qua Th.ầy. Kh.ô.ng phải đóng góp cho Th.ầy. Thì cái này là của giáo hội, giáo hội phải nh.ận lấy. Giáo hội kh.ô.ng nh.ận thì trả l.ại nhân dân”
l.uật s.ư Trương Anh Tú, Đoàn l.uật s.ư Hà Nội
Rà luật, tổng đ.iều tr.a t.ài s.ản
Th.ầy Thích Tâm Vượng cho biết, khi xuất gia, ng.ười tu hành phải mang theo rất nhiều giấy tờ. Chẳng hạn, chưa đến t.uổi 18 thì phải có giấy tờ của Ch.a M.ẹ ng.ười bảo hộ. Nếu qua t.uổi 18 thì phải có đ.ơn xuất gia, sơ yếu lý lịch, nhân thân, đăng ký nhập cư. Mặc dù vậy, l.ại kh.ô.ng có văn bản nào kh.ai họ có b.ao nhiêu tiền, có mang theo tiền kh.ô.ng… khi xuất gia. Bản thân Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo VN tỉnh Vĩnh Phúc cũng kh.ô.ng biết sư Toàn có b.ao nhiêu tiền khi b.ắt đ.ầu tới tu hành ở chùa Nga Hoàng.
Th.ầy Thích Bảo ngh.iêm, Phó ch.ủ t.ịch Hội đồng trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo VN, cho biết hiện kh.ô.ng có qu.y đ.ịnh về việc ng.ười xuất gia phải kê kh.ai t.ài s.ản trước khi xuất gia. Chưa kể, việc nh.ận tiền cúng dường của chúng sinh kh.ô.ng phải lúc nào cũng có biên nh.ận.
Một gi.áo s.ư ngh.iên c.ứu văn hóa, tôn giáo cho biết, hiện tại cá.c cơ sở thờ tự chưa có pháp nhân. Luật Tôn giáo hiện nay qu.y đ.ịnh pháp nhân là pháp nhân trọn gói. “Nghĩa là cả giáo hội hiện nay chỉ có 1 pháp nhân. Mọi việc đều phải th.ô.ng qua giáo hội hết”, vị này chi.a s.ẻ. Vì thế, việc c.ô.ng nh.ận pháp nhân cho từng cơ sở thờ tự, cũng có nghĩa là cho từng chùa, là vô cùng cần thiết.
Cũng theo vị gi.áo s.ư này, ở cá.c nước khá.c, cá.c cơ sở thờ tự đều có pháp nhân bình thường. Điều này kh.iến việc quản lý t.ài s.ản được chặt chẽ hơn. Tiền quyên góp cho cơ sở thờ tự cũng sẽ được kiểm toá.n rõ ràng. Chưa kể, cá.c cơ sở tôn giáo còn có qu.y đ.ịnh của giáo hội n.ữa. “Ví d.ụ như Tr.ường phái của ô.ng Thích Nhất Hạnh có qu.y đ.ịnh bất kể nh.à s.ư nào ở cá.c chùa khi d.i ch.uyển đi thì t.ài s.ản để l.ại 100% chứ kh.ô.ng lơ mơ gì cả. t.ài s.ản ở đó giáo hội quản lý và sẽ chi. Đó là quyền của giáo hội”, ô.ng nói.
Chính vì thế, theo gi.áo s.ư trên, việc để sư Toàn r.a đ.i và cầm theo t.ài s.ản nhiều khả năng là của phật t.ử đóng góp là rất vô lý. “Một ng.ười r.a đ.i trong một điều kiện đặc thù như thế thì việc mang đi nó vô lý. Nhưng điều này b.ắt nguồn từ luật nên cần đưa thêm vào luật về tôn giáo”, ô.ng nói.

Trong khi đó, l.uật s.ư Trương Anh Tú cho biết, đất tôn giáo trong luật Đất đai có qu.y đ.ịnh. Một sổ đỏ ghi là của chùa A, chùa B. Hay là ghi của giáo hội tỉnh A, tỉnh B, chứ kh.ô.ng được ghi tên sư Th.ầy, nếu ghi là sai. Tr.ường hợp mua thêm đất cũng vậy. “Nhân việc này, Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo cũng nên tổng rà soát l.ại toàn bộ đất đai t.ài s.ản, tài khoản trong ng.ân hàng r.ồi chuyển dịch tên sang giáo hội. Trá.nh Tr.ường hợp như ô.ng Toàn”, ô.ng Tú kiến nghị.
Nguồn: https://thanhnien.vn/van-hoa/luat-hong-lan-lon-tien-su-tien-chua-1134512.html
theo Trinh Nguyên/Thanhnien.vn
The post Luật hổng, lẫn l.ộn tiền sư tiền chùa appeared first on nhanh24h.info.