Hát hò g.ây ồn ào, một khá.ch Nh.ậu b.ị đ.âm ch.ế.t tại nhà hàng

m.âu th.uẫn với nh.óm của Gia tại nhà hàng ở TP Huế, Quang về nhà lấy d.ao và rủ 2 ng.ười bạn quay l.ại đ.á.nh nhau.
Khuya 11/10, anh Lê Viết Thiên Gia (33 t.uổi, trú tại đường Cao Bá Quát, TP Huế, Thừa Thiên – Huế) cùng nh.óm bạn ăn uống tại tầng 3 nhà hàng Waguy Yo Hàn Quốc, số 7 đường Phạm Hồng Thái. Trong lúc hát hò, nh.óm của anh Gia x.ảy r.a m.âu th.uẫn với Hồ Vinh Minh Quang (38 t.uổi, trú 16 Phạm Hồng Thái).
Quang về nhà lấy d.ao và rủ thêm 2 ng.ười bạn đến đ.á.nh nhau với nh.óm của Gia ở tầng 1 của nhà hàng. Quang đã dùng d.ao đ.âm Gia một nhát ở l.ưng. n.ạn nh.ân b.ỏ ch.ạy lên tầng 3 nhà hàng thì g.ục xuống và t.ử v.ong tại chỗ.

Quang b.ị CA b.ắt gi.ữ để l.àm r.õ h.ành v.i gi.ế.t ng.ười. Ảnh: c.ô.ng Quang.
h.ung th.ủ sau đó t.iếp t.ục đ.âm Phạm Viết Th.ắng (29 t.uổi, trú TP Huế) một nhát ở bụng. n.ạn nh.ân được đưa đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện Trung ương Huế trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch.
l.ực l.ượng c.ảnh s.át 113 đã b.ắt Quang để l.àm r.õ h.ành v.i gi.ế.t ng.ười, th.u gi.ữ 2 c.on d.ao là t.ang vật của v.ụ á.n.
CA TP Huế đã chuyển h.ồ s.ơ v.ụ á.n cho Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh th.ụ l.ý theo th.ẩm qu.yền.

IS c.ô.ng b.ố tên th.ủ l.ĩnh mới, chính thức x.á.c nh.ận cái ch.ết của al-b.aghdadi
Friday November 01, 2019

Kh.ô.ng lâu sau khi Mỹ tuyên b.ố đã tiêu d.iệt thủ lĩnh t.ối cao IS Abu b.akr al-b.aghdadi, t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố đã nhanh ch.óng tuyên b.ố tên […]

The post IS c.ô.ng b.ố tên th.ủ l.ĩnh mới, chính thức x.á.c nh.ận cái ch.ết của al-b.aghdadi appeared first on Celadon.

Nhà hàng Waguy Yo Hàng Quốc, số 7 đường Phạm Hồng Thái. Ảnh: Google Maps.
Theo Zing News
The post Hát hò g.ây ồn ào, một khá.ch Nh.ậu b.ị đ.âm ch.ế.t tại nhà hàng appeared first on nhanh24h.info.