Hàng nghìn ng.ười đến tiễn biệt cố th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An lần cuối

Sá.ng nay 21/10, hàng nghìn ng.ười có mặt tại nhà t.ang lễ quốc gia số 5 Trần Thá.nh t.ô.ng, Hà Nội để tiễn biệt cố th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An lần cuối.

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

Hàng nghìn ng.ười xếp hàng tiễn đưa cố th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

Đoàn viếng của Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ – Trưởng b.an t.ổ ch.ức lễ t.ang lên viếng.

Chú nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thắp nén hương tiễn biệt cố th.ứ tr.ưởng Lê Hải An.

VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân
Wednesday November 27, 2019

Vào phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm chiều ngày 27/11, VKS đ.ề ngh.ị tuyên b.ị c.áo Trần Thị Hiền, Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng 20 năm t.ù; […]

The post VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân appeared first on Celadon.

Đoàn viếng của Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ghi sổ t.ang.

Ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo Giáo d.ục Thời đại ghi sổ t.ang.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ch.ia b.uồn cùng gia quyến.
Cố th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An: Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quá.n tại Xuân Đan, ngh.i Xuân, Hà Tĩnh. Ông An học Kỹ sư Địa Vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; học Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; học t.iến s.ĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh; được c.ô.ng nh.ận, bổ nhiệm chức danh Phó gi.áo s.ư năm 2010.
Ông Lê Hải An b.ắt đ.ầu làm việc tại ĐH Mỏ – Địa chất từ thá.ng 12/1995 với v.ai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, kh.oa Dầu khí r.ồi đến Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng kh.oa Dầu khí, Trưởng kh.oa Dầu khí, Trưởng phòng Hợp tá.c quốc tế; Giám đốc Trung tâm ngh.iên c.ứu môi Tr.ường địa chất, Ph.ó h.iệu tr.ưởng Tr.ường Đại học Mỏ – Địa chất.
Từ thá.ng 3/2014 – 11/2018 ô.ng giữ chức h.iệu tr.ưởng ĐH Mỏ – Địa chất, Hà Nội. Từ thá.ng 11/2018 ô.ng giữ chức th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT. Thá.ng 2-2019, ô.ng Lê Hải An giữ chức B.í th.ư Đ.ảng ủy Bộ Giáo d.ục – đào tạo.
Nguồn https://infonet.vn/hang-nghin-nguoi-den-tien-biet-co-thu-truong-bo-gddt-le-hai-an-lan-cuoi-post317486.info
The post Hàng nghìn ng.ười đến tiễn biệt cố th.ứ tr.ưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An lần cuối appeared first on nhanh24h.info.