“Hà Nội kh.ô.ng v.ội được đâu” và câu hỏi: Phổi của quan có khá.c phổi của dân?

Có 3 thứ kh.ô.ng thể thiếu trong cuộc sống (kh.ô.ng khí, nước, mặt trời), thì ng.ười Hà Nội đang phải đối mặt c.ăng th.ẳng với 2 thứ.
Chưa b.ao giờ ng.ười dân Hà Nội cảm thấy m.ình phải v.ội vã giống như những ngày này. Đã đến lúc ng.ười dân và qu.an ch.ức Hà Nội chính thức nói lời tạm biệt câu cửa m.iệng: “Hà Nội kh.ô.ng v.ội được đâu”.
Nước sạch sô.ng Đà nh.iễm bẩn, là cú đ.á.nh bồi n.ặng ký vào t.inh th.ần của hơn 8 triệu dân Thủ đô, vốn chưa hết bấn loạn trong v.ụ ô nh.iễm kh.ô.ng khí.
Ứng d.ụng Air Visual đã b.ị đóng l.ại tại Việt n.am. Nhưng chẳng có một cá.nh cửa nhiệm màu nào đóng l.ại t.ình tr.ạng ô nh.iễm kh.ô.ng khí ở Hà Nội. Ngoài việc sùng sục S.ăn lùng những chiếc máy lọc kh.ô.ng khí, với giá b.ị đẩy lên ch.ót vót, thì ng.ười Hà Nội chỉ biết trô.ng chờ vào một c.ơn mưa – giải pháp nhiệm màu để được “thoái ngôi vị số 1 thế giới” về ô nh.iễm.
Ô nh.iễm nước, kh.ô.ng khí kh.ô.ng tự nhiên đến. Nó đến từ c.on ng.ười. Và một trong những ng.uyên nh.ân quan trọng là đến từ sự ô nh.iễm trong t.inh th.ần trá.ch nhiệm của những ng.ười có trá.ch nhiệm.
Khi chỉ số ô nh.iễm chưa được Hà Nội c.ô.ng b.ố, l.ãnh đ.ạo nhà máy nước sạch Sô.ng Đà vẫn khẳng định: Nước kh.ô.ng có vấn đề gì. Nếu hàng trăm ngàn thượng đế kh.ô.ng ngửi thấy m.ùi h.ôi, kh.ét, rất có thể cuối năm 2019, Sô.ng Đà vẫn sẽ có bản b.áo c.áo những thành tích phục v.ụ nhân dân n.ặng ký.
Trước khi m.ức đ.ộ ô nh.iễm của v.ụ ch.áy nhà máy Rạng Đô.ng được c.ô.ng b.ố, l.ãnh đ.ạo cty này vẫn gi.ấu nhẹm việc mấy chục kg th.ủy ng.ân đã thất th.oát ra cộng đồng.
Trước khi khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Hà Nội) biến thành một thực địa k.inh h.oàng của nhà cao tầng, kh.iến ng.ười dân chỉ hít thở khí thải của nhau đã đủ mệt, thì nó vẫn được định nghĩa là một khu đô thị kiểu mẫu.
Những cao ốc mọc lên dày đặc trong đất vàng nội đô, kh.ô.ng chỉ kh.iến mức khí thải của c.on ng.ười tăng lên, mà còn kh.iến khí thải ô tô xe máy do nạn kẹt xe, tăng lên nhanh ch.óng. Ngay cả ng.ười đứng đ.ầu Chính phủ cũng phải ngao ngá.n khi nhắc đến một tuyến đường mọc lên tới 50 khu cao ốc như Lê Văn Lương.
Có rất nhiều câu hỏi về t.ình tr.ạng ô nh.iễm của Hà Nội.
Tại sao 187 điểm đen về ô nh.iễm môi Tr.ường (nhà máy, xí ngh.iệp, b.ệnh v.iện…) tại 21/30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội, vẫn chỉ di dời được rất ít? Do cơ chế hay do lực níu chân của những khoảnh đất vàng quá lớn?
Tại sao 1 tài xế xe tải cùng 2,5 tấn dầu thải l.ại có thể g.ây r.úng đ.ộng cho hàng trăm ngàn ng.ười ở một nơi rất xa như thế? Cơ chế k.iểm s.oát ra sao nếu g.ã tài xế kia kh.ô.ng đổ dầu mà là một chất nguy h.ại hơn nhiều?
Tại sao qu.an ch.ức đi thị sát h.iện tr.ường ch.áy nhà máy thì đeo mặt nạ phòng đ.ộc, còn c.ô.ng nhân bình thường thì kh.ô.ng?

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng”
Sunday January 12, 2020

“SEA Games 31 phải làm mẫu mực, chu đ.áo, tận tình và văn minh. Kh.ô.ng đặt ra nhiều môn, kh.ô.ng nhu cầu ch.ạy theo huy chương để thế […]

The post Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng” appeared first on Celadon.

Tại sao những dự á.n c.ải t.ạo sô.ng ch.ế.t Tô Lịch, Kim Ngưu l.ại kh.ô.ng thể về đích nhanh ch.óng?
Nhưng để trả lời được những câu hỏi này, hãy nghe l.ại câu hỏi của c.ô b.é 16 t.uổi ng.ười Thụy Điển Greta Thunberg, đặt ra cho cá.c nhà l.ãnh đ.ạo thế giới: “Sao quý vị cả gan làm như vậy? Sao quý vị dám c.ướp đi ước mơ và t.uổi thơ của chúng tôi bằng những lời sáo rỗng?”, khi cáo b.uộc họ thiếu trá.ch nhiệm và ph.ản b.ội trong việc chống l.ại biến đổi khí hậu.
Greta Thunberg k.ết l.uận:”Quý vị đã thất bại, kh.ô.ng b.ảo v.ệ chúng tôi…Nếu quý vị chọn t.iếp t.ục làm ngơ, kh.ô.ng thực thi nghĩa v.ụ đối với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ kh.ô.ng b.ao giờ tha thứ qúy vị.”
qu.an ch.ức, tầng lớp giàu có và ng.ười dân bình thường có thể khá.c nhau về nhiều thứ: Nhà cửa, ô tô, tiền tài, nhưng cấu tạo lá phổi và nhu cầu dùng nước thì l.ại giống nhau. Kh.ô.ng khí ô nh.iễm, nước ô nh.iễm thì qu.an ch.ức, ng.ười giàu hay dân cũng đều b.ị ả.nh h.ưởng gần như nhau. (Tất nhiên, ng.ười có điều kiện sẽ tạo khá.c biệt bằng máy lọc kh.ô.ng khí – trong khi ng.ười nghèo lọc bằng m.ũi; ng.ười có điều kiện có thể mua thuốc thải đ.ộc, sâm nhung cao quế, thực phẩm ch.ức n.ăng – còn ng.ười nghèo tăng cường S.ức kh.ỏe bằng… cơm).
Trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ thá.ng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã y.êu c.ầu l.ãnh đ.ạo TP Hà Nội phải có những giải pháp căn cơ và cụ thể hơn khắc phục t.ình tr.ạng ô nh.iễm, kh.ô.ng thể để ô nh.iễm kh.iến ng.ười dân thủ đô b.ức x.úc như vừa qua. Trong số những ng.ười l.o l.ắng về ô nh.iễm kh.ô.ng khí, đương nhiên có cả Thủ tướng và th.ành v.iên nội cá.c, vì họ cũng đều phải hít thở chung b.ầu kh.ô.ng khí đặc quá.nh này.
Kh.ô.ng khí, nước, môi Tr.ường sống, tưởng là thứ “của chung”, nhưng l.ại là “của riêng thiết yếu nhất” với mỗi ng.ười.
m.uốn có được giải pháp căn cơ như y.êu c.ầu của Thủ tướng, đương nhiên Hà Nội phải b.ắt đ.ầu từ việc căn cơ trong x.ử l.ý ô nh.iễm trá.ch nhiệm.
Phải m.ất 20 năm tuyên ch.iến với hàng trăm giải pháp, Bắc Kinh mới giảm được vài chục phần trăm tỉ lệ ô nh.iễm một số chất.
c.ổ nhân dạy “kh.ô.ng lo xa, ắt họa gần”. Dùng tư duy nhiệm kỳ, tâm thế nhiệm kỳ, những nhà hoạch định và thực thi chính sá.ch, sao có thể chống được ô nh.iễm. Chỉ có ch.iến đ.ấu theo nghĩa để l.ại một b.ầu kh.í th.ở, một nguồn nước trong lành cho chính m.ình và thừa kế cho c.on ch.áu m.ình, thì môi Tr.ường mới có thể được c.ứu vãn.
Kh.ô.ng hành đ.ộng qu.yết l.iệt từ bây giờ, Hà Nội sẽ sớm có hai loại hình kinh doanh mới: Bá.n khí sạch đóng Ch.ai và tư vấn… di cư kh.ỏi Thủ đô.
Hà Nội kh.ô.ng cần đại c.ô.ng trình; Hà Nội cũng kh.ô.ng cần những kỷ lục hoành trá.ng, nếu như ngay cả việc k.iểm s.oát đường đi của những hạt bụi nhỏ li ti xô.ng thẳng vào phổi, mà thành phố này cũng thể kh.ô.ng làm được.
theo Trí Thức tr.ẻ
The post “Hà Nội kh.ô.ng v.ội được đâu” và câu hỏi: Phổi của quan có khá.c phổi của dân? appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên
Wednesday January 15, 2020

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi […]

The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on Celadon.