ĐBQH nói về c.ăng th.ẳng Mỹ-Trung: “Trâu bò đ.á.nh nhau ruồi muỗi ch.ế.t”

 Sá.ng nay, Quốc hội b.ắt đ.ầu 2 ngày thảo luận ở hội Tr.ường về tình hình kinh tế – x.ã h.ội và ng.ân sá.ch Nhà nước năm 2019 cũng như kế hoạch 2020. Đại biểu Vũ Tiến l.ộc (Thái Bình) đã b.ày tỏ nhiều vấn đề lo ng.ại về tăng trưởng kinh tế, tình hình c.ăng th.ẳng Mỹ – Trung được ô.ng ví von là “trâu bò đ.á.nh nhau, ruồi muỗi ch.ế.t”.
Ngay khi Quốc hội b.ắt đ.ầu thảo luận kinh tế – x.ã h.ội, 105 đại biểu đã đăng ký phát biểu.
Đại biểu Vũ Tiến l.ộc (Thái Bình) cho rằng kinh tế thế giới từ đ.ầu năm đến nay có nhiều d.iễn b.iến ph.ức t.ạp, ả.nh h.ưởng kh.ô.ng thuận tới nền kinh tế nước ta. Ở trong nước những yếu kém của nền kinh tế từ nhiều năm chưa thể khắc phục trong ngày một ngày hai, nhưng nhìn chung tăng trưởng vẫn được cải thiện, số lượng doanh ngh.iệp thành lập mới tăng mạnh, kinh tế có nhiều điểm sá.ng.
Năm 2019, trên 130.000 doanh ngh.iệp đã được thành lập mới, đ.ầu tư x.ã h.ội được mở rộng. Năm 2019 cũng là năm lần dầu tiên tăng trưởng đến từ khu vực chế biến, chế tạo. Tỷ trọng xuất khẩu, đ.ầu tư của khu vực kinh tế tư nhân tăng lên, Việt n.am cũng được xếp vào nh.óm nước tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đô.ng n.am Á.
Tuy nhiên, ô.ng l.ộc cho rằng nếu nhìn 2020 và những năm tiếp theo thì chưa thể yên tâm, việc giữ mục tiêu tăng trưởng 6,8% đồng thời cải thiện chất lượng tăng trưởng thời gian tới là rất gian nan khi chúng ta đang trong b.ối cảnh thương mại giảm thấp, dự báo có thể tới ngưỡng suy thoái kinh tế toàn cầu.
t.ốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta có nhiều vấn đề đ.á.ng lo ng.ại, nhất là trong b.ối cảnh kinh tế Việt n.am phụ thuộc 2 nguồn chính là đ.ầu tư nước ngoài và xuất khẩu, thì liệu mục tiêu giữ đà tăng trưởng của Chính phủ có khả thi? Đề nghị Chính phủ cần có kịch bản, kế hoạch chủ đ.ộng ứ.ng ph.ó cho vấn đề này.

Cận cảnh đ.ám cưới ‘кʜὑпɡ’ trên đất mỏ: Rạp cưới 2,5 tỷ, toàn siêu xe nhưng vẫn b.ị chê “vì mâm cơm thiếu 1 món”’
Friday January 03, 2020

Cộng đồng m.ạng được một phen ‘mãn nhãn’ với đ.ám cưới ‘siêu Kh.ủng’ của một đại gia Quảng Ninh khi tiền rạp lên đến 2,5 tỷ; mỗi cỗ […]

The post Cận cảnh đ.ám cưới ‘кʜὑпɡ’ trên đất mỏ: Rạp cưới 2,5 tỷ, toàn siêu xe nhưng vẫn b.ị chê “vì mâm cơm thiếu 1 món”’ appeared first on Celadon.

Đại biểu Vũ Tiến l.ộc (Thái Bình), ch.ủ t.ịch VCCI.
Ông l.ộc cũng c.ảnh b.áo một số ng.uy c.ơ đối với nền kinh tế. Theo đó, ngành chế biến chế tạo tuy dẫn dắt về t.ốc độ tăng trưởng tới 11,37%, nhưng đằng sau đó l.ại là lĩnh vực có tỷ lệ hàng tồn kho lớn chưa từng có, kỷ lục 17,2%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (13%). Vậy tăng trưởng ngành này có bền vững hay kh.ô.ng?
“Về c.ăng th.ẳng thương mại Mỹ – Trung, rất nhiều chuyên gia dự báo sẽ đe.m l.ại nhiều thuận lợi cho kinh tế Việt n.am,  rằng Việt n.am sẽ trở thành c.ô.ng xưởng mới của thế giới, song thực tế ch.o th.ấy điều ngược l.ại. Trâu bò đ.á.nh nhau ruồi muỗi ch.ế.t”, ô.ng l.ộc nói.
9 thá.ng đ.ầu năm tăng trưởng xuất khẩu của Việt n.am tăng 8,2%, chỉ bằng phân nửa t.ốc độ tăng cùng kỳ (15,4%), bằng 1/3 vào những năm trước đó. Cơ cấu xuất khẩu sang cá.c thị Tr.ường chính có những bất lợi, khi 5 nh.óm thị Tr.ường chính đều sụt giảm, như xuất sang EU, Nhật Bản, Asean… giảm t.ốc, duy nhất vào Mỹ tăng trưởng đột biến nhưng chứa đựng nhiều rủi ro về gi.an l.ận thương mại.
Ông l.ộc nhấn mạnh Việt n.am đang là một trong 6 quốc gia xuất siêu nhiều nhất vào Mỹ. Trong khi đó, hầu hết quốc gia xuất siêu cao vào Mỹ đều b.ị nước này trừng ph.ạt.
“Ai có thể đ.ảm b.ảo rằng chúng ta kh.ô.ng b.ị trừng ph.ạt khi xuất siêu vào Mỹ?”, ô.ng l.ộc đặt câu hỏi.
ch.ủ t.ịch Phòng Thương mại c.ô.ng ngh.iệp Việt n.am cũng b.ày tỏ sự lo ng.ại khi nhấn mạnh, bức tranh về đ.ầu tư nước ngoài cũng chẳng sá.ng sủa hơn, khi 9 thá.ng đ.ầu năm giảm t.ốc ở 2 nguồn quan trọng là Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi đó l.ại tăng đột biến từ cá.c nguồn l.iên qu.an đến T.Q, b.ao gồm T.Q, Hồng Kong, Đài Loan.
“Đầu tư nước ngoài dịch chuyển theo hướng này đang phát đi một tín hiệu thiếu bền vững, thiếu cân bằng và chắc ch.ắn sẽ ả.nh h.ưởng tới chất lượng tăng trưởng dài hạn của nước ta”, ô.ng l.ộc nói.
Vị đại biểu tỉnh Thái Bình cho rằng đ.ộng lực chính tăng trưởng trong thời gian tới là n.âng cao sức cạnh tranh của cộng đồng doanh ngh.iệp. Tuy nhiên, 3 năm liên tiếp nguồn thu ng.ân sá.ch từ doanh ngh.iệp – chỉ báo bền vững của ng.ân sá.ch quốc gia – kh.ô.ng đạt chỉ tiêu, chứng tỏ cộng đồng doanh ngh.iệp đang kh.ó kh.ăn.
“Để vượt qua giai đoạn kh.ó kh.ăn này, cá.c nước đồng loạt giảm lãi suất, giảm chi phí, b.a hành cá.c gói k.ích th.ích phát triển kinh tế, để giảm kh.ó kh.ăn cho doanh ngh.iệp, còn ở Việt n.am thì sao, khi mà lãi suất v.ay vốn vẫn ở mức cao? b.áo c.áo mới đây của Ng.ân hàng thế giới cũng đã c.ảnh b.áo, Việt n.am tuy đã có nhiều thay đổi nhưng nếu kh.ô.ng có cải cá.ch mạnh mẽ hơn, Việt n.am sẽ b.ị tụt hậu so với cá.c nước trong khu vực”, ô.ng l.ộc chỉ rõ.
Do đó, ch.ủ t.ịch VCCI đ.ề ngh.ị Chính phủ cần có cải cá.ch mạnh mẽ hơn n.ữa điều kiện kinh doanh, thể chế, để doanh ngh.iệp phát triển, nếu kh.ô.ng thì Việt n.am có ng.uy c.ơ tụt hậu.
Theo Dân Việt
The post ĐBQH nói về c.ăng th.ẳng Mỹ-Trung: “Trâu bò đ.á.nh nhau ruồi muỗi ch.ế.t” appeared first on nhanh24h.info.

29 đ.ặc đ.iểm của một ng.ười được giáo d.ục t.ốt: Luôn đúng giờ, biết nhìn mặt ng.ười khá.c mà cư x.ử
Friday November 29, 2019

Một ng.ười được sống trong môi Tr.ường nề nếp, giáo dưỡng t.ốt từ nhỏ sẽ luôn lịch sự, cư x.ử khéo léo bởi lẽ đó là thói quen, […]

The post 29 đ.ặc đ.iểm của một ng.ười được giáo d.ục t.ốt: Luôn đúng giờ, biết nhìn mặt ng.ười khá.c mà cư x.ử appeared first on Celadon.