Đắk Nô.ng: C.ô.ng a.n huyện Cư Jút b.ắt đ.ối t.ượng tr.ố.n tr.uy n.ã về t.ội b.ắ.t c.ó.c nhằm chiếm đ.oạt t.ài s.ản

Ngày 29-10, Đội c.ảnh s.át h.ình s.ự CA huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nô.ng cho biết, đ.ơn v.ị vừa b.ắt gi.ữ đ.ối t.ượng Nguyễn Viết Thái (SN 1991), trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Đây là đ.ối t.ượng b.ị c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Cư Jút r.a qu.yết đ.ịnh tr.uy n.ã về t.ội b.ắt c.óc nhằm ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản.
Theo h.ồ s.ơ v.ụ á.n, sau khi được một ng.ười bạn nói nếu như đ.òi được sẽ cho số tiền mà anh Nguyễn Ninh Hải, trú tại huyện Cư Kuin đang n.ợ, chiều ngày 7-10-2018, Trần Minh Tâm rủ Trần Văn Tr.ường, Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Viết Thái xuống xã Tâm Th.ắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nô.ng (nơi anh Hải đang làm việc) để tìm anh Hải đ.òi n.ợ. Trước khi đi, cả nh.óm thống nhất, nếu anh Hải kh.ô.ng có tiền trả n.ợ sẽ đ.ưa v.ề tỉnh Đắk Lắk để y.êu c.ầu ng.ười nhà của Hải phải mang tiền lên trả n.ợ thay.

Ông Kim m.uốn dỡ khu du lịch do Hàn Quốc xây ở núi Kumgang
Wednesday October 23, 2019

l.ãnh đ.ạo Kim Jong Un cho biết cá.c cơ sở của Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kumgang phải được gỡ bỏ và xây dựng l.ại theo […]

The post Ông Kim m.uốn dỡ khu du lịch do Hàn Quốc xây ở núi Kumgang appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Nguyễn Viết Thái b.ị CA huyện Cư Jút b.ắt gi.ữ.
Khi đến nơi, do anh Hải kh.ô.ng có tiền nên cá.c đ.ối t.ượng đã b.ắt anh Hải cùng với anh Hoàng Đức Anh (ng.ười làm cùng với anh Hải) đ.ưa v.ề một ph.òng tr.ọ ở đường Nguyễn Khuyến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk r.ồi điện thoại cho ng.ười nhà của anh Hải y.êu c.ầu đến điểm hẹn để trả tiền.

ng.ười đ.àn ô.ng ch.ém tr.ọng th.ương ng.ười ph.ụ n.ữ ngh.i là v.ợ vì bỏ c.on để l.ại đống n.ợ
Wednesday November 13, 2019

n.am th.anh n.iên vá.c d.ao ch.ém ng.ười ph.ụ n.ữ nhập V.iện c.ấp c.ứu vì b.ỏ nh.à đi để l.ại c.on nhỏ và n.ợ n.ần ở xã Thanh Liệt, […]

The post ng.ười đ.àn ô.ng ch.ém tr.ọng th.ương ng.ười ph.ụ n.ữ ngh.i là v.ợ vì bỏ c.on để l.ại đống n.ợ appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng thái tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a
Ngay sau khi tiếp nh.ận t.in b.áo của g.ia đ.ình b.ị h.ại, CA huyện Cư Jút đã v.ào c.uộc x.á.c minh, đồng thời b.ắt gi.ữ Tâm và Tr.ường, gi.ải c.ứu a.n t.oàn cho 2 n.ạn nh.ân. Riêng Nguyễn Viết Thái và Nguyễn Thanh Dương sau khi th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội đã b.ỏ tr.ốn kh.ỏi địa phương nên ngày 3-12-2018, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Cư Jút đã r.a qu.yết đ.ịnh tr.uy n.ã đối với 2 đ.ối t.ượng trên về t.ội b.ắt c.óc nhằm ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản.
c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Cư Jút kêu gọi Nguyễn Thanh Dương sớm ra đ.ầu th.ú để hưởng sự kh.oan hồng của ph.áp l.uật.
The post Đắk Nô.ng: C.ô.ng a.n huyện Cư Jút b.ắt đ.ối t.ượng tr.ố.n tr.uy n.ã về t.ội b.ắ.t c.ó.c nhằm chiếm đ.oạt t.ài s.ản appeared first on nhanh24h.info.