Đắk Lắk: h.iệu tr.ưởng kh.ô.ng đứng lớp vẫn nh.ận 50 triệu tiền dạy học

Sau cá.c s.ai ph.ạm về tài chính, b.ị k.ỷ l.uật, ô.ng h.iệu tr.ưởng l.ại được chuyển sang Tr.ường khá.c và t.iếp t.ục s.ai ph.ạm.

ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang
Wednesday January 08, 2020

Chiều 7/1, th.ô.ng tin từ UBND phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho hay cơ qu.an ch.ức năng đang đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của một ng.ười đ.àn […]

The post ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Như Bút, ch.ủ t.ịch huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ô.ng Lê Thanh Hải, hiện là h.iệu tr.ưởng Tr.ường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm từng b.ị k.ỷ l.uật khiển trá.ch hai lần, c.ảnh c.áo một lần.
Theo Ủ.y b.an k.iểm tr.a Huyện ủy Buôn Đôn, từ năm 2014 đến thá.ng 3 năm 2016, ô.ng Lê Thanh Hải, B.í th.ư chi bộ, h.iệu tr.ưởng Tr.ường THCS Trần Quang Diệu có những kh.uyết đ.iểm, s.ai ph.ạm trong quản lý, sử d.ụng ng.ân sá.ch nhà nước, mua sắm trang thiết b.ị kh.ô.ng đúng với chủ trương của ngành giáo d.ục cũng như UBND huyện Buôn Đôn.
Vì điều này, năm 2016, UBND huyện Buôn Đôn qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Lê Thanh Hải bằng hình thức Khiển trá.ch do cá.c v.i ph.ạm trên. Về mặt Đ.ảng, UBKT Huyện ủy Buôn Đôn th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Hải với hình thức cá.ch chức B.í th.ư chi bộ Tr.ường THCS Trần Quang Diệu, xã Ea b.ar.

v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích
Tuesday November 26, 2019

CA tỉnh Bình Phước th.ô.ng báo x.á.c định được n.ạn nh.ân trong v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu đang ph.ân h.ủy trong vườn điều. h.iện tr.ường ph.át h.iện th.i […]

The post v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích appeared first on Celadon.

Ông Lê Thanh Hải có nhiều s.ai ph.ạm trong quá trình làm h.iệu tr.ưởng tại Tr.ường THPT Trần Quang Diệu.
Thá.ng 10-2016, ô.ng Lê Thanh Hải được UBND huyện Buôn Đôn điều chuyển đến làm h.iệu tr.ưởng Tr.ường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Cư Knia. Tại đây, ô.ng l.ại b.ị k.ỷ l.uật khiển trá.ch. Lý do ô.ng Hải b.ị k.ỷ l.uật là do chi sai qu.y đ.ịnh, v.i ph.ạm trong quản lý tài chính ng.ân sá.ch.
Năm 2018, trên cương vị h.iệu tr.ưởng Tr.ường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, ô.ng Hải t.iếp t.ục b.ị k.ỷ l.uật do v.i ph.ạm l.iên qu.an đến tài chính. Theo đó, thá.ng 8-2018, UBKT Huyện ủy Buôn Đôn có qu.yết đ.ịnh k.ỷ l.uật cá.ch chức B.í th.ư chi bộ Tr.ường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với ô.ng Hải.
Tại qu.yết đ.ịnh này có nêu những s.ai ph.ạm của ô.ng Hải như: chi thanh toá.n tiền phụ cấp ưu đãi cho chính ô.ng kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh với tổng số tiền chi sai là hơn 50 triệu đồng; việc k.iểm s.oát chứng từ chưa chặt chẽ d.ẫn đ.ến việc thiếu ngày thá.ng, thiếu chữ ký ng.ười mua hàng, kh.ô.ng ghi số lượng đ.ơn giá…

Mặc dù b.ị k.ỷ l.uật nhiều lần, ô.ng Lê Thanh Hải vẫn đang là h.iệu tr.ưởng Tr.ường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đến 31-11-2018, ch.ủ t.ịch huyện Buôn Đôn đã có qu.yết đ.ịnh k.ỷ l.uật ô.ng Lê Thanh Hải, lúc này là h.iệu tr.ưởng Tr.ường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm hình thức c.ảnh c.áo. Lý do, ô.ng Hải v.i ph.ạm ngh.iêm trọng, nhiều lần trong c.ô.ng tá.c quản lý, sử d.ụng ng.ân sá.ch nhà nước th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật và v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh thời gian giảng dạy của cá.n bộ quản lý nhà Tr.ường.
Cụ thể, ô.ng Hải kh.ô.ng trực tiếp giảng dạy tại Tr.ường nhưng vẫn hưởng tiền phụ cấp ưu đãi cho bản thân kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh với số tiền hơn 50 triệu đồng.
Trao đổi sự việc với PLO, b.à Hoàng Thị Bích Trâm, Trưởng phòng Giáo d.ục và Đào tạo huyện Buôn Đôn cho hay, do thời gian giữa cá.c lần v.i ph.ạm k.ỷ l.uật đều trên một năm và cá.c v.i ph.ạm chưa đến mức đặc biệt ngh.iêm trọng nên kh.ô.ng cá.ch chức h.iệu tr.ưởng với ô.ng Hải.
Hiện phòng đã có c.ô.ng văn đ.ề ngh.ị UBND huyện điều chuyển c.ô.ng tá.c đối với ô.ng Lê Thanh Hải sang làm c.ô.ng tá.c khá.c.
Theo Plo.vn
The post Đắk Lắk: h.iệu tr.ưởng kh.ô.ng đứng lớp vẫn nh.ận 50 triệu tiền dạy học appeared first on nhanh24h.info.