“Đại đức” vứt áo cà sa về làm “đại gia”?

Cần có những qu.y đ.ịnh chặt chẽ của luật pháp và Giáo hội, kh.ô.ng để những k.ẻ cơ hội, đội lốt nh.à s.ư khi lọt vào nơi cửa Phật lấy đó là chỗ dễ dàng tr.ục l.ợi, làm tiền…
Đại đức Thích Thanh Toàn- tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc- ng.ười làm dậy sóng dư luận với lời cáo b.uộc “g.ạ tình” n.ữ ph.óng viên, đã gửi tới b.an Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tờ trình xin xả giới và hoàn tục. b.an Trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý cho nh.à s.ư Thích Thanh Toàn được hoàn tục, bãi miễn chức tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng. Đá.ng chú ý, ngoài việc xin xả giới và hoàn tục, sư Toàn còn xin được giữ l.ại những t.ài s.ản như trang trại, đất đai, xe cộ do m.ình mang tên chủ sở hữu.
Khi đến cửa chùa, nhiều ng.ười sẵn sàng bỏ tiền mà kh.ô.ng hề bận tâm, tính toá.n để c.ô.ng đức, giải hạn… Tuy nhiên, có kh.ô.ng ít ng.ôi ch.ùa đã L.ợi d.ụng sự tín ngưỡng của mọi ng.ười, biến nơi tâm linh thành chỗ để kinh doanh, buôn thần bá.n thá.nh, tr.ục l.ợi lòng tin, mà mới đây nhất là sự việc x.ảy r.a ở chùa b.a Vàng (Quảng Ninh).

tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài
Thursday December 05, 2019

Đoạn c.lip quay cảnh hai đứa b.é ô.m chân chèo k.éo khá.ch nước ngoài ở phố Tây (Q.1, TP.HCM) kh.iến nhiều ng.ười kh.ô.ng kh.ỏi b.ức x.úc. Cơ qu.an ch.ức năng […]

The post tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài appeared first on Celadon.

b.an Trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý cho nh.à s.ư Thích Thanh Toàn được hoàn tục, bãi miễn chức tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng.
Có những chùa mà theo ước tính của nhiều ng.ười, chỉ trong mỗi dịp cúng dâng sao giải hạn đ.ầu năm mới, có thể có doanh thu lên đến vài trăm tỷ. Mà quả thật, kh.ô.ng kh.ó kh.ăn để kiểm tính khi mỗi ngày có đến hàng ngàn, thậm chí cao điểm cả vạn ng.ười đến nộp tiền dâng sao giải hạn, cầu an cho g.ia đ.ình, với giá trung bình mỗi sao x.ấu 150.000 đồng/sao, cầu an 150.000-300.000 đồng/nhà, một nhà có một vài sao x.ấu và cúng cầu an, tính sơ sơ cũng nộp vào chùa từ 500.000-1.000.000 đồng.
Lâu nay, doanh thu trong nhà chùa được dư luận quan tâm và tranh luận. Đây là c.on số kh.ó đo đếm cũng như việc sử d.ụng và quản lý t.ài s.ản trong chùa, nhất là những t.ài s.ản như phát sinh.
Cá.ch đây vài năm, đã từng x.ảy r.a chuyện tr.anh ch.ấp đến mức phải mang nhau r.a t.òa ở TP Hồ Chí Minh. Khi s.ư tr.ụ tr.ì một ng.ôi ch.ùa ở đây viên tịch, để l.ại khối t.ài s.ản 140.000 USD dưới hình thức là cá.c c.uốn sổ tiết kiệm đứng tên ng.ười này. b.an đại diện Phật giáo thì cho rằng, đây là t.ài s.ản của chùa, còn ng.ười thân của vị tr.ụ tr.ì này thì nói đó là t.ài s.ản riêng của tr.ụ tr.ì và y.êu c.ầu chia thừa kế.
Trở l.ại câu chuyện của ô.ng Thích Thanh Toàn, ng.ười đã từng tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng, sau khi xin xả giới và hoàn tục, ô.ng này xin được giữ l.ại những t.ài s.ản như trang trại, đất đai, xe cộ do m.ình mang tên chủ sở hữu.
Trong trả lời báo chí, Đại đức Thích Tâm Vượng – Phó Trưởng b.an kiêm Chá.nh Thư ký b.an Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, th.eo qu.y đ.ịnh của Giáo hội thì tất cả cá.c giáo sản thuộc t.ài s.ản của Giáo hội như đất cát của cơ sở tôn giáo, cá.c t.ài s.ản vật chất trên đất đai của Giáo hội như nhà cửa, tượng, hương mõ… thì là t.ài s.ản của Giáo hội. Còn những t.ài s.ản thuộc sở hữu c.á nh.ân của sư Toàn, ví d.ụ như t.ài s.ản do Phật t.ử hay tập đoàn nào đó biếu riêng cho sư Toàn, như cái xe chẳng hạn, sư Toàn đăng ký sở hữu bằng tên của m.ình thì đó là t.ài s.ản c.á nh.ân và sư Toàn được phép giữ l.ại.
Theo Nội quy b.an Tăng sự Trung ương kh.óa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) được Hoàn thượng Thích Thiện Nhơn, ch.ủ t.ịch Hội đồng Trị sự thay mặt b.an th.ường tr.ực Hội đồng Trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo VN ấn ký qu.yết đ.ịnh số 185/QĐ-HĐTS b.an h.ành vào ngày 18/9/2018, gồm 15 chương, 85 điều. Trong đó điều Điều 29 về Định đoạt t.ài s.ản Tự V.iện qu.y đ.ịnh: “Chỉ có Trung ương Giáo hội, b.an Trị sự tỉnh mới có quyền định đoạt t.ài s.ản của Tự V.iện; tr.ụ tr.ì, hoặc b.an Hộ tự (Tự V.iện chưa có tr.ụ tr.ì) kh.ô.ng có quyền định đoạt t.ài s.ản Tự V.iện; Cá.c t.ài s.ản Tự V.iện do c.á nh.ân tr.ụ tr.ì đứng tên theo giấy kh.ai sinh sau khi được Giáo hội bổ nhiệm tr.ụ tr.ì, những t.ài s.ản đó thuộc t.ài s.ản của Tự V.iện;  Cá.c t.ài s.ản khá.c do c.á nh.ân tr.ụ tr.ì sản xuất, kinh doanh hợp pháp, ng.ười khá.c tặng, cho hợp pháp theo ph.áp l.uật Nhà nước trước khi được Giáo hội bổ nhiệm tr.ụ tr.ì, kh.ô.ng b.ị chi phối bởi điều 27, 28 Nội quy này”.
Điều này có nghĩa, nếu ô.ng Toàn chứng minh được những t.ài s.ản c.á nh.ân là do ô.ng ta sản xuất, kinh doanh hợp pháp, ng.ười khá.c tặng thì ngh.iễm nhiên là t.ài s.ản của ô.ng Toàn. Xét dưới góc độ qu.y đ.ịnh của Giáo hội, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng rõ ràng những qu.y đ.ịnh này đang có những kẽ hở tạo điều kiện cho những k.ẻ x.ấu mang danh nh.à s.ư có thể dễ dàng tr.ục l.ợi.
Trước hết, với khoản doanh thu kh.ô.ng đo đếm được ở cá.c ng.ôi ch.ùa hiện nay, nếu may mắn ng.ôi ch.ùa nào có tr.ụ tr.ì là những ng.ười chân tu, một lòng phục v.ụ đạo pháp, thì kh.ô.ng có gì đ.á.ng lo ng.ại.
Nhưng nếu ở những ng.ôi ch.ùa để lọt vào k.ẻ đội lốt nhà tu hành, đi tu chỉ để tr.ục l.ợi, vơ vét cho bản thân thì những khoản tiền cúng dường, c.ô.ng đức trong chùa sẽ như thế nào?
tr.ụ tr.ì là ng.ười đại diện cho một ng.ôi ch.ùa, họ có thể tự quyết mọi hoạt đ.ộng, trong đó có cá.c khoản thu chi trong chùa. Họ cũng là ng.ười đại diện về mặt ph.áp l.ý khi đứng tên để sở hữu những t.ài s.ản như tiền, đất đai mà chùa mua được. Những t.ài s.ản này, thực chất, là t.ài s.ản chung của chùa chứ kh.ô.ng riêng c.á nh.ân ai.
Cùng với đó, nếu cá.c khoản cúng dường, biếu, tặng… của cá.c tập đoàn, doanh ngh.iệp có biếu tr.ụ tr.ì, thì thực ra, tr.ụ tr.ì chỉ là ng.ười đại diện cho ng.ôi ch.ùa để đứng ra nh.ận. Là nh.à s.ư, điều này phải được quá.n chiếu hơn ai hết.
Theo giáo lý nhà Phật, những ng.ười đã theo c.on đường tu hành là kh.ô.ng màng đến danh lợi, tiền bạc, họ quan niệm ngoài tấm thân nương nhờ cửa Phật, họ kh.ô.ng có và kh.ô.ng cần bất cứ t.ài s.ản gì.
Vậy một khi nơi cửa Phật đã lọt vào những k.ẻ cơ hội, nếu kh.ô.ng có những qu.y đ.ịnh rõ ràng, thì đây chính là chỗ để họ kiếm tiền, kinh doanh một cá.ch dễ dàng nhất, mà kh.ô.ng b.ị (hoặc ít b.ị) ràng b.uộc bởi những qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế
Wednesday November 27, 2019

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu và xây dựng Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) […]

The post Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế appeared first on Celadon.

Hình ảnh nhìn từ trên cao của ng.ôi ch.ùa Nga Hoàng. (ảnh: Soha)
Đối với ô.ng Toàn, cần x.á.c định rõ những t.ài s.ản ô.ng ta đứng tên sở hữu có được trong thời điểm nào. Nếu trong thời gian ô.ng này tu hành, thì những t.ài s.ản này dù là ô.ng ta được cho, biếu, tặng hay dùng tiền c.á nh.ân để mua bá.n, trao đổi thì cũng cần x.á.c định rõ những nguồn này ở đâu, do đâu mà có.
Ông Toàn và một số v.ụ tr.anh ch.ấp t.ài s.ản trong chùa trong thời gian qua chỉ là những câu chuyện manh tính điển hình, nhưng để quản lý t.ốt hoạt đ.ộng tín ngưỡng, tôn giáo, lấy l.ại được sự trang ngh.iêm nơi cửa Phật, Nhà nước cần có những qu.y đ.ịnh cụ thể về việc quản lý chi tiêu, c.ô.ng đức trong cá.c ng.ôi ch.ùa cũng như việc sở hữu t.ài s.ản của cá.c c.á nh.ân trong thời gian tu hành; đồng thời x.ử ngh.iêm theo ph.áp l.uật cá.c h.ành v.i s.ai ph.ạm.
Cùng với đó, Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am cũng cần có những bổ sung, sửa đổi những qu.y đ.ịnh trong Hiến chương và Nội quy của Giáo hội để phù hợp với tình hình thực tế.
Có như vậy, mới trá.nh được những k.ẻ đã, đang và sẽ L.ợi d.ụng tôn giáo tín ngưỡng để biến cửa Phật thành nơi buôn thần bá.n thá.nh, tr.ục l.ợi cho bản thân và g.ia đ.ình.
NỘI QUY B.AN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG KH.ÓA VIII (NHIỆM KỲ 2017-2022) 
ĐIỀU 27. QUẢN LÝ T.ÀI S.ẢN TỰ V.IỆN
1) TỰ V.IỆN LÀ GIÁO SẢN, LÀ SỞ HỮU CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG DO GHPGVN ĐẠI DIỆN LÀM CHỦ SỞ HỮU DUY NHẤT.
2) TR.Ụ TR.Ì, HOẶC B.AN HỘ TỰ (TỰ V.IỆN CHƯA CÓ TR.Ụ TR.Ì) LÀ NG.ƯỜI ĐƯỢC GHPGVN GIAO QUYỀN SỬ D.ỤNG, QUẢN LÝ TỰ V.IỆN THEO HIẾN CHƯƠNG GHPGVN VÀ PH.ÁP L.UẬT NHÀ NƯỚC.
3) QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT T.ÀI S.ẢN TỰ V.IỆN DO GIÁO HỘI NẮM GIỮ.
ĐIỀU 28. SỬ D.ỤNG T.ÀI S.ẢN TỰ V.IỆN
1) TR.Ụ TR.Ì, HOẶC B.AN HỘ TỰ (TỰ V.IỆN CHƯA CÓ TR.Ụ TR.Ì) ĐƯỢC QUYỀN SỬ D.ỤNG T.ÀI S.ẢN GẮN LIỀN VỚI TỰ V.IỆN VÀO CÁ.C HOẠT Đ.ỘNG PHẬT SỰ, SINH HOẠT, TU HỌC CỦA TĂNG NI; PHỤC V.Ụ L.ỢI ÍCH CHUNG CỦA GIÁO HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG X.Ã H.ỘI.
2) KH.Ô.NG ĐƯỢC SỬ D.ỤNG T.ÀI S.ẢN TỰ V.IỆN VÀO VIỆC LỢI ÍCH C.Á NH.ÂN.
Theo VOV
The post “Đại đức” vứt áo cà sa về làm “đại gia”? appeared first on nhanh24h.info.