Đ.iều tr.a: Cận cảnh nh.óm móc túi Suối Tiên t.ẩu t.á.n, bá.n đồ gian

b.à bá.n nước ngoài việc c.ất gi.ấu t.ài s.ản Tr.ộm c.ắp thì còn báo tin cho cả b.ăng nh.óm khi ‘có đ.ộng’.

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n
Monday January 20, 2020

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp vào ki-ốt thuộc KCN Mỹ Phước 1, thị xã […]

The post b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n appeared first on Celadon.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, băng móc túi hoạt đ.ộng l.ộng hành ở khu vực trạm xe buýt Suối Tiên (quận Thủ Đức, TP.HCM) tồn tại thời gian dài vì t.ổ ch.ức chặt chẽ. Họ ngầm phân c.ô.ng từng ng.ười đảm nh.ận cá.c việc khá.c nhau: ng.ười quan sát, báo tin cho cả nh.óm khi có ng.ười lạ xuất hiện; k.ẻ đ.á.nh lạc hướng n.ạn nh.ân, h.ỗ tr.ợ c.ất gi.ấu, mang t.ài s.ản đi tiêu thụ…
b.à bá.n nước ở quá.n tạm ven đường có v.ai trò rất quan trọng.

Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi
Thursday December 26, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên x.á.c nh.ận, đ.ơn v.ị đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm cầm h.ung kh.í tr.uy s.át vào nhiều ng.ười ở cùng xóm kh.iến 5 ng.ười t.ử […]

The post Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi appeared first on Celadon.

Nhân và cá.c th.ành v.iên chia tiền sau một ngày hành nghề.
gi.ấu t.ài s.ản Tr.ộm c.ắp, báo tin khi có ng.ười lạ
Chiều 24-9, xe buýt biển số 61B-014.49 vừa ghé trạm thì nh.óm ô.ng Nhân t.iếp c.ận hành khá.ch chuẩn b.ị lên xe buýt. Với sự h.ỗ tr.ợ của cả nh.óm, Nhân dùng chiếc túi che ch.ắn, thò tay móc t.ài s.ản của n.ạn nh.ân, chuyền cho đ.ồng b.ọn phía sau. Khoảng 5 phút sau, một số th.ành v.iên tụ l.ại trao đổi và Nhân đi nhanh đến quá.n nước tạm ven đường của ng.ười ph.ụ n.ữ lớn t.uổi (sau này chúng tôi x.á.c định tên là Hạnh, 77 t.uổi, quê Hải Phòng). Sau khi đảo mắt quan sát, Nhân luồn tay có chiếc điện thoại cho b.à Hạnh và b.à này nh.ét ngay vào túi áo của m.ình. Xong việc, Nhân trở ra đường, t.iếp t.ục “làm việc”.
Vì đang là giữa tuần nên khu vực ít khá.ch, nh.óm móc túi lòng vòng một lát r.ồi lần lượt rời đi. Nhân ghé l.ại chỗ b.à Hạnh lấy chiếc điện thoại tháo SIM r.ồi gửi l.ại.
Chiều 27-9, Nhân và hai k.ẻ gian đã á.p s.át một ph.ụ n.ữ chừng 40 t.uổi móc chiếc điện thoại khi b.à này vẫy xe buýt. Chiếc điện thoại được chuyền cho Nhân và k.ẻ này nh.ét vào đũng quần. Nhân l.ại đến quá.n nước và b.à Hạnh nhanh ch.óng gi.ấu vào túi áo.
Khoảng 10 giờ ngày 28-9, sau một hồi h.ỗ tr.ợ, móc túi, ng.ười ph.ụ n.ữ trong b.ăng nh.óm đi về quá.n nước vứt gói nylon vào chiếc giỏ x.á.ch của b.à Hạnh r.ồi b.ỏ đ.i. Ngay sau đó b.à này lấy ra chiếc điện thoại bỏ vào túi nylon r.ồi b.uộc chặt l.ại, trong khi hai mắt láo liên nhìn ra xung quanh.
Trong ngày 28-9, ống kính chúng tôi ghi nh.ận b.à Hạnh nh.ận và giao năm chiếc điện thoại cho b.ăng nh.óm móc túi.
Liên tục trong cá.c ngày 27-9, 29-9, 4-10, 7-10, 12-10, 13-10, ống kính máy quay của chúng tôi ghi nh.ận b.à Hạnh nh.ận t.ài s.ản của b.ăng nh.óm Tr.ộm c.ắp r.ồi c.ất gi.ấu, sau đó đưa l.ại cho cá.c th.ành v.iên trong nh.óm. Có khi b.à gi.ấu cá.c điện thoại ăn tr.ộm vào giỏ x.á.ch treo trên xe nước, có khi là thùng đ.á hoặc gi.ấu trong ng.ười.
Sau cá.c phi v.ụ thành c.ô.ng, Nhân và cá.c th.ành v.iên trong nh.óm chia phần cho b.à này, khi thì tờ giống tiền có mệnh giá 100.000 đồng, lúc 200.000 đồng hoặc nhiều tờ tiền vo tròn, đưa v.ội…
b.à bá.n nước cũng tích cực ch.ạy ra “giảng hòa” khi n.ạn nh.ân bọn móc túi ph.át h.iện…
Đặc biệt, trong những ngày đ.ầu chúng tôi đến khu vực này để tìm hiểu cá.c b.ăng nh.óm thì b.à bá.n nước đã nh.ận r.a đ.iều bất thường và chỉ mặt chúng tôi cho b.ăng nh.óm móc túi đến đe d.ọa, đ.uổi đi…

b.à Hạnh đang gi.ấu điện thoại ăn tr.ộm giúp băng móc túi.
nh.óm móc túi đến tiệm điện thoại quen
Sau khi tr.ộm, để trá.nh n.ạn nh.ân ph.át h.iện, t.ùy từng Tr.ường hợp t.ài s.ản mà nh.óm này có cá.ch t.ẩu t.á.n khá.c nhau. Ngoài cá.ch nh.ét điện thoại vào đũng quần, đưa cho b.à bá.n nước thì nh.óm này còn sử d.ụng cá.ch th.oát nhanh kh.ỏi h.iện tr.ường, mang đi tiêu thụ.
Sá.ng 28-9, Nhân và th.ành v.iên trong nh.óm ph.ối h.ợp móc chiếc ví lớn màu tím của ng.ười ph.ụ n.ữ lên xe buýt 53N-4057. n.ạn nh.ân sau khi phát giá.c b.ị m.ất t.ài s.ản thì ch.ạy xuống xe t.ìm k.iếm cũng là lúc một th.ành v.iên ô.m chiếc ví ph.óng lên xe buýt 51B-064.09 r.ời kh.ỏi khu vực. Sau chừng vài chục phút, ng.ười này mới quay l.ại để t.iếp t.ục hành nghề.
Chiều hô.m sau, nh.óm này ph.ối h.ợp t.iếp c.ận xe buýt biển số 51B-160.03 móc ví của một khá.ch n.am r.ồi gi.ấu vào nón kết. k.ẻ này nhanh ch.óng luồn lá.ch r.ồi nh.ảy lên một xe buýt khá.c để tr.ốn đi.
Sá.ng 13-10, Nhân và một th.ành v.iên l.ấy t.ài s.ản của một ph.ụ n.ữ trên xe và sau đó cùng Nhân lên xe buýt 51B-063.92 t.ẩu th.oát.
Trước đó, chiều 4-10, b.ăng nh.óm này l.ấy t.ài s.ản của một n.ữ s.inh, khi b.ị ph.át h.iện thì k.ẻ tr.ộm liền lấy xe máy r.ời kh.ỏi khu vực. Tương tự, gần trưa 27-9, sau khi giả vờ phụ bê hành lý giúp, nh.óm móc túi lấy được chiếc điện thoại của n.ạn nh.ân thì chuyền ngay cho một th.ành v.iên ch.ạy xe Wave biển số 51L5-3193 đi tiêu thụ.
Chiều 1-10, trong trang phục c.ô.ng sở, một th.ành v.iên trong nh.óm chen lên xe buýt 08 biển số 51B-232.43 móc được t.ài s.ản của n.ạn nh.ân. Chỉ chờ có thế, một th.ành v.iên ch.ạy xe máy Wave 59C1-832.71 tới chở ng.ười này lập tức r.ời kh.ỏi khu vực. Khoảng 15 phút, cả hai quay trở l.ại. 30 phút sau, điệp khúc này l.ại tái diễn.
Sau hằng thá.ng bám theo nh.óm móc túi, chúng tôi ph.át h.iện t.ài s.ản tr.ộm được nh.óm này đều mang đến tiệm điện thoại Thế Giới Số Phong Vũ đối diện c.ổng Tr.ường ĐH Nô.ng Lâm TP.HCM r.ồi đi ra. (Chủ tiệm điện thoại tên Trần Văn Điệp, đã b.ị CA m.ời l.ên l.àm v.iệc.)
Cụ thể, đ.ầu giờ chiều 12-10, nh.óm ô.ng Nhân sau khi dàn cảnh l.ấy đ.iện thoại của một c.ô gái trên xe buýt 51B-172.98 thì vào quá.n nước tạm (cũng là th.ành v.iên nh.óm móc túi) trò chuyện. Một th.ành v.iên lấy từ đũng quần hai chiếc điện thoại, tháo ốp l.ưng, sau đó giao hai điện thoại cho ng.ười ch.ạy xe Winer biển số 60B9-520.83. ng.ười này ch.ạy xe đến tiệm điện thoại Thế Giới Số Phong Vũ một hồi lâu r.ồi đi ra.

Th.ành v.iên băng móc túi lên xe cho đ.ồng ph.ạm chở đi sau khi tr.ộm t.ài s.ản

Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia ch.o th.ấy cả nước x.ảy r.a gần 16.000 v.ụ TNGT, làm chế‌t gần 7.000 ng.ười, b.ị thư‌ơng […]

The post Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng appeared first on Celadon.

Nhân và một th.ành v.iên nh.óm móc túi vào tiệm điện thoại Thế Giới Số Phong Vũ giao dịch. Ảnh: TÂN – YÊN
Cận cảnh chia tiền
Gần 18 giờ 30 ngày 29-9, sau một ngày hành nghề, Nhân cùng b.a th.ành v.iên đi xe buýt về ngồi ở quá.n cạnh Tr.ường ĐH Nô.ng Lâm TP.HCM. Sau đó, một m.ình Nhân vào tiệm điện thoại một hồi lâu r.ồi đi ra.
Ngày 5-10, nh.óm này móc được rất nhiều t.ài s.ản và họ tập trung trước c.ổng Tr.ường ĐH Nô.ng Lâm ngồi chờ cho Nhân và một th.ành v.iên khá.c vào tiệm điện thoại. Sau đó cả nh.óm tập trung l.ại để chia tiền.
Ống kính của ph.óng viên ghi nh.ận một ng.ười trong nh.óm cầm xấp tiền phân phát cho cá.c th.ành v.iên còn l.ại.
Tương tự, chiều 6-10, nh.óm l.ại chờ Nhân và một th.ành v.iên vào tiệm điện thoại trao đổi, sau đó tập trung tại quá.n nước đối diện tiệm điện thoại đếm và chia xấp tiền rất dày cho cá.c th.ành v.iên trong nh.óm.
Tương tự, điệp khúc trên l.ại t.iếp t.ục vào chiều 12-10. Tuy nhiên, lần chia tiền này dường như có vấn đề nên có th.ành v.iên gọi điện thoại r.ồi đưa máy cho ng.ười cầm tiền nghe, sau đó phải chia l.ại.
Năm th.ành v.iên băng móc túi sa lưới
Báo ph.áp l.uật TP.HCM c.ung c.ấp gần 1.700 c.lip, hơn 60 hình ảnh cùng những th.ô.ng tin th.u th.ập được cho CA.
Ngày 20-10, c.ơ qu.an CSĐT CA quận Thủ Đức cho biết đã th.ực h.iện lệnh b.ắt kh.ẩn c.ấp Quá.ch Chinh Nhân (còn gọi là Nhân “siêu nhân”, ngụ xã b.à Điểm, huyện Hóc Môn) và b.à Dương Thị Sen (còn gọi là “Gái vọng”, quê Đà Nẵng, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) về h.ành v.i Tr.ộm c.ắp t.ài s.ản. Lệnh b.ắt đã được VKSND cùng cấp ph.ê ch.uẩn vào t.ối 19-10.

CA th.ực h.iện lệnh kh.ám nhà của Nhân vào khuya 19-10. Ảnh: Tân – Yên
Hiện CA quận Thủ Đức t.iếp t.ục đ.ấu tr.anh, lấy l.ời kh.ai với Bùi Văn Vinh (tự “râu Anh”, 32 t.uổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Đỗ Thị Hạnh (77 t.uổi, quê Hải Phòng, tạm trú ở phường Linh Đô.ng, quận Thủ Đức) và Trần Văn Điệp (36 t.uổi, ngụ phường Hiệp Bình Chá.nh, quận Thủ Đức) để l.àm r.õ cá.c h.ành v.i, v.ai trò trong băng móc túi.
Trước đó, t.ối 19-10, CA quận Thủ Đức (TP.HCM) th.ực h.iện lệnh kh.ám x.ét nơi ở của ô.ng Nhân là căn ph.òng tr.ọ ở cư xá b.à Điểm (huyện Hóc Môn). Đến khoảng 1 giờ 10 rạng sá.ng 20-10, cá.c thủ tục kh.ám x.ét cũng được triển kh.ai tại nơi cư trú của b.à Sen ở căn nh.à tr.ọ trên đường XTT9 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Ghi nh.ận, căn nh.à tr.ọ khá chật chội là nơi ở của sáu th.ành v.iên trong g.ia đ.ình b.à Sen. ng.ười ph.ụ n.ữ này s.ống c.ùng ch.ồng b.ị tai biến và hai c.on trai, trong đó có một ng.ười đang đi học.
Trong t.ối 19-10, một tổ c.ô.ng tá.c khá.c của CA quận Thủ Đức cũng đưa Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là “râu Anh”, 32 t.uổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về nơi ở để th.ực h.iện lệnh kh.ám x.ét.
CA t.iếp t.ục tr.uy x.ét cá.c th.ành v.iên nh.óm móc túi còn l.ại.
CA quận Thủ Đức th.ô.ng báo ai là n.ạn nh.ân băng móc túi này hãy đến Đội c.ảnh s.át h.ình s.ự, CA quận Thủ Đức tr.ình b.áo. CA cũng vận đ.ộng những ng.ười có l.iên qu.an ra đ.ầu th.ú để được hưởng lượng kh.oan hồng của ph.áp l.uật.
Theo b.ao Moi
The post Đ.iều tr.a: Cận cảnh nh.óm móc túi Suối Tiên t.ẩu t.á.n, bá.n đồ gian appeared first on nhanh24h.info.