Cụ b.à 50 năm sống ở nghĩa trang Sài Gòn, ch.ứng k.iến nhiều cảnh lạ

Nhìn những ng.ười ngh.iện nằm trên cá.c phần mộ, b.à Xuân Hương chỉ biết lẳng lặng đi v.ào nh.à đóng cửa l.ại…
Nghĩa trang Kiến An – Ngọc n.ữ ở phường Bình Trưng Đô.ng, quận 2, TP.HCM được hình thành từ cuối những năm 60, do một nh.óm ng.ười hùn tiền mua đất làm nơi ch.ôn cất ng.ười đã khuất.
b.an đ.ầu chỉ có ng.ười thân trong hội được ch.ôn cất tại đây. Sau đó, nghĩa trang đón nh.ận những ng.ười ngoài, ở nhiều nơi khá.c nhau đến ch.ôn cất. Hiện nơi đây có tổng cộng hơn 1200 ngôi mộ của ng.ười đã khuất.
v.ợ ch.ồng b.à Bùi Xuân Hương được cá.c th.ành v.iên trong hội tin tưởng, cho xây nhà ở trên đất của nghĩa trang và có nhiệm v.ụ trô.ng coi cá.c phần mộ của ng.ười đã khuất. Khi ch.ồng còn sống, hai ô.ng b.à cùng làm nghề trô.ng mộ. Ông m.ất, b.à vẫn t.iếp t.ục làm việc. Đến nay, b.à có thâm niên hơn 50 năm làm nghề…
c.ô.ng việc của b.à là lau chùi, quét sơn, nhổ cỏ, kh.ô.ng cho ng.ười ngoài vào quậy phá cá.c phần mộ. Khi ng.ười thân của ng.ười đã khuất đến thì dẫn đi thăm. Cá.c ngày lễ, tết, ngày m.ất của ng.ười dưới mộ, nếu kh.ô.ng có thân nhân đến, b.à sẽ mua bá.nh trái thắp hương cho họ.
Năm nay đã bước sang t.uổi 80, b.à Hương vẫn chưa ch.ịu nghỉ hưu. 2 giờ chiều ngày 14/10, tranh thủ trời mát, b.à mang d.ao đi quanh những ngôi mộ gần nhà phát cá.c cây dại. Xong b.à nhổ cỏ, dùng khăn lau bụi, lá cây bám trên cá.c phần mộ của ng.ười quá cố.

Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù
Friday December 06, 2019

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước nay t.iếp t.ục b.ị đưa ra x.ét x.ử và […]

The post Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù appeared first on Celadon.

b.à Hương cho biết, có một số thân nhân của ng.ười m.ất đã có những việc thiếu thiện cảm với b.à, nhưng b.à kh.ô.ng b.uồn. Điều b.à mong là ch.ăm s.óc t.ốt cho cá.c phần mộ.
d.ừng l.ại ở một ngôi mộ, b.à thắp một nén nhang r.ồi đ.ứng nh.ìn khá lâu. ‘Phần mộ này là của một cậu b.é. b.é m.ất vì b.ị đ.uối nước khi mới 12 t.uổi’, b.à Hương nhớ l.ại.
Vào một ngày đ.ầu năm 1990, ng.ười nhà đưa b.é đến nghĩa trang ch.ôn cất. Những ngày b.é mới m.ất, b.à Hương b.ị á.m ả.nh, thường nghĩ đến cảnh b.é gào kh.óc.
‘Trô.ng đến 1200 ngôi mộ, nhưng tôi chỉ thấy có điều lạ đó khi cậu b.é mới m.ất. Còn l.ại, kh.ô.ng có gì cả’, cụ b.à nói và cho biết mỗi năm đến ngày m.ất của b.é, b.à Hương đều đến thắp hương, trò chuyện với b.é.
4 giờ chiều, b.à Hương đi một vòng quanh nghĩa trang xe.m có chuyện gì kh.ô.ng. Khi mọi thứ xong hết, b.à v.ào nh.à rửa tay ngồi uống nước, dùng chiếc nón lá đội đ.ầu quạt mát.

v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ
Saturday December 28, 2019

Để x.ảy r.a sự việc n.am th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9, h.iệu tr.ưởng và b.an giám hiệu Tr.ường THCS […]

The post v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ appeared first on Celadon.

Đã 80 t.uổi, nhưng b.à Hương nhớ rất rõ th.ô.ng tin về cá.c ngôi mộ mà m.ình trô.ng coi.
b.à Hương cho biết, nghĩa trang Kiến An trước đây là nơi tụ tập của những ng.ười ngh.iện vào b.an đêm. Họ vào nghĩa trang ngồi chích thuốc. Khi phê thuốc, họ l.eo lên cá.c phần mộ nằm ngủ.
Một lần khoảng 8 giờ t.ối, b.à Hương thấy tiếng đ.ộng ở mấy ngôi mộ trước cửa nhà nên thắp đ.èn ra xe.m thì nhìn thấy b.a th.anh n.iên. Một ng.ười đang chích thuốc. Hai ng.ười còn l.ại l.eo lên mộ nằm ngủ.
‘Tôi chỉ biết đi v.ào nh.à, đóng cửa l.ại’, b.à Hương nhớ l.ại. Sá.ng hô.m sau, b.à phải mua trái cây, hương về thắp để x.in l.ỗi ng.ười đã khuất.
Lần khá.c, b.à nhìn thấy một ng.ười đ.àn ô.ng trèo lên mộ nằm ngủ giữa b.an ngày nên đến gần hỏi: ‘Sao chú kh.ô.ng về nhà mà ngủ?’. ng.ười đ.àn ô.ng đ.áp: ‘Tôi mới đi t.ù về, kh.ô.ng có nhà ở’.
‘Trời nắng lắm, chú ngủ ở đây kh.ô.ng t.ốt đâu’, b.à Hương nói khéo r.ồi đi. Đến chiều t.ối, ng.ười đ.àn ô.ng kia mới ch.ịu rời đi. ‘Mấy ng.ười ngh.iện, tính khí họ thất thường lắm, m.ình kh.ô.ng nên làm kh.ó họ’, b.à Hương nói.

b.à Hương cho biết, khi nghĩa trang Kiến An – Ngọc n.ữ được giải tỏa, cá.c phần mộ kh.ô.ng còn n.ữa b.à sẽ ‘nghỉ hưu’.
Để kh.ô.ng dẫm phải kim tiêm, hoặc b.ị kim tiêm đ.âm v.ào t.ay khi đi lau mộ, nhổ cỏ, phát cây dại, ngày nào b.à Hương cũng mang ủng, b.ao tay đi một vòng để nhặt kim tiêm cho vào b.ịch đi tiêu h.ủy. ‘Nhiều ng.ười biết tôi làm nghề này đã hỏi: ‘b.à kh.ô.ng s.ợ ma à?’, Tôi đ.áp: ‘Tôi chỉ s.ợ ng.ười thôi. ng.ười m.ất, chỉ cần m.ình thành tâm, kh.ô.ng quậy phá, ch.ăm s.óc ‘chỗ ở’ của họ sạch sẽ thì kh.ô.ng sao hết’, cụ b.à sinh năm 1940 nói.
Để ngăn t.ình tr.ạng ng.ười ngh.iện vào nghĩa trang hút chích; những ng.ười làm việc nhạy cảm vào ẩn nấp, mấy năm nay, b.à Hương đã cho xây tường b.ao quanh nghĩa trang. b.an ngày, b.à mở c.ổng để thân nhân ng.ười đã khuất đi thăm mộ. b.an đêm, b.à kh.óa c.ổng l.ại cẩn th.ận.
‘Trước đây, làm nghề này, tôi rất s.ợ kim tiêm đ.âm phải tay, hoặc gặp phải ng.ười x.ấu. Còn bây giờ, tôi làm việc rất yên tâm’, cụ b.à quê gốc TP.HCM nói.
Ông Phạm Văn Lành, ch.ủ t.ịch UBND phường Bình Trưng Đô.ng cho biết, nghĩa trang Kiến An – Ngọc n.ữ là một trong b.ốn nghĩa trang có kế hoạch giải tỏa ở phường. Việc ch.ôn cất cũng đã được ch.ấm d.ứt tại nghĩa trang. Cá.c t.ệ n.ạn như ng.ười ngh.iện vào nghĩa trang hút chích, nằm trên cá.c phần mộ cũng đã kh.ô.ng còn n.ữa.
Theo Vietn.amnet.vn
The post Cụ b.à 50 năm sống ở nghĩa trang Sài Gòn, ch.ứng k.iến nhiều cảnh lạ appeared first on nhanh24h.info.