Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Trong quá trình g.ây á.n, ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA ph.át h.iện ra danh tính. Hiện, CA đang phát th.ô.ng báo truy b.ắt ngh.i ph.ạm này.
l.iên qu.an đến v.ụ c.ướp tiệm vàng, ngày 9/10 CA TX Đô.ng Triều, tỉnh Quảng Ninh đã phát đi th.ô.ng báo Tr.uy t.ìm k.ẻ c.ướp.

l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên
Wednesday January 15, 2020

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi […]

The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on Celadon.

Hình ảnh ngh.i ph.ạm t.ùng.
Danh tính k.ẻ g.ây á.n được x.á.c định là Đinh Thanh t.ùng (sinh năm 1989, quê Quảng Ninh, đang ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Trong quá trình g.ây á.n ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA nhanh ch.óng ph.át h.iện ra danh tính.
Theo c.ơ qu.an CA, vào khoảng 15h ngày 8/10, t.ùng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Yamaha Exciter đến tiệm vàng Lương Oanh (P.Mạo Khê, TX.Đô.ng Triều) r.ồi b.ất ng.ờ rút s.úng ngắn K54, uy h.iếp chủ tiệm vàng và l.ấy đ.i một b.a lô chứa tiền.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ việc.
Khi ra đến cửa, b.ị ng.ười dân ph.át h.iện hô hoá.n, t.ùng b.ắn chỉ thiên, định lên xe máy b.ỏ ch.ạy nhưng b.ị một ng.ười điều khiển ô tô bá.n tải lao thẳng vào kh.iến ng.ã x.uống đ.ường.
ngh.i c.an sau đó kịp vùng dậy điều khiển xe máy b.ỏ tr.ốn, bỏ l.ại h.iện tr.ường một túi vải bên trong có khoảng 200 triệu đồng, 1 điện thoại và 4 vỏ đ.ạn K54.
“Đề nghị t.ổ ch.ức, ng.ười dân kh.ô.ng tự ý truy b.ắt vì đói tượng mang theo v.ũ kh.í rất ng.uy h.iểm. Nếu ph.át h.iện th.ô.ng tin về đ.ối t.ượng hoặc ph.át h.iện thấy đ.ối t.ượng th.ô.ng báo ngay cho c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA thị xã Đô.ng Triều theo cá.c số điện thoại: 02033870067 hoặc 09111460266”, th.ô.ng báo của CA nêu.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh appeared first on nhanh24h.info.