Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Trong quá trình g.ây á.n, ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA ph.át h.iện ra danh tính. Hiện, CA đang phát th.ô.ng báo truy b.ắt ngh.i ph.ạm này.
l.iên qu.an đến v.ụ c.ướp tiệm vàng, ngày 9/10 CA TX Đô.ng Triều, tỉnh Quảng Ninh đã phát đi th.ô.ng báo Tr.uy t.ìm k.ẻ c.ướp.

Cụ b.à 72 t.uổi kể chi tiết 2 phút k.inh h.oàng gi.ằng c.o với tên tr.ộm l.ao v.ào nhà gi.ật túi x.á.ch chứa tiền vàng
Saturday October 05, 2019

Thấy n.am th.anh n.iên l.ao v.ào nhà tr.ộm túi x.á.ch chứa nhẫn kim cương và tiền vàng, b.à Đ. v.ội vàng nh.ảy ra nắm chiếc xe, gi.ằng c.o […]

The post Cụ b.à 72 t.uổi kể chi tiết 2 phút k.inh h.oàng gi.ằng c.o với tên tr.ộm l.ao v.ào nhà gi.ật túi x.á.ch chứa tiền vàng appeared first on Celadon.

Hình ảnh ngh.i ph.ạm t.ùng.
Danh tính k.ẻ g.ây á.n được x.á.c định là Đinh Thanh t.ùng (sinh năm 1989, quê Quảng Ninh, đang ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Trong quá trình g.ây á.n ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA nhanh ch.óng ph.át h.iện ra danh tính.
Theo c.ơ qu.an CA, vào khoảng 15h ngày 8/10, t.ùng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Yamaha Exciter đến tiệm vàng Lương Oanh (P.Mạo Khê, TX.Đô.ng Triều) r.ồi b.ất ng.ờ rút s.úng ngắn K54, uy h.iếp chủ tiệm vàng và l.ấy đ.i một b.a lô chứa tiền.

Hà Nội: n.ữ điều dưỡng viên b.ệnh v.iện t.âm th.ần b.ị đ.ối t.ượng หgн¡ệห b.ắt làm c.on t.in
Tuesday October 15, 2019

Được g.ia đ.ình đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện t.âm th.ần TW 1 để cai หgн¡ệห. Khi đ.ối t.ượng có b.iểu h.iện g.ây rối và được cá.c bá.c sỹ ng.ăn […]

The post Hà Nội: n.ữ điều dưỡng viên b.ệnh v.iện t.âm th.ần b.ị đ.ối t.ượng หgн¡ệห b.ắt làm c.on t.in appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ việc.
Khi ra đến cửa, b.ị ng.ười dân ph.át h.iện hô hoá.n, t.ùng b.ắn chỉ thiên, định lên xe máy b.ỏ ch.ạy nhưng b.ị một ng.ười điều khiển ô tô bá.n tải lao thẳng vào kh.iến ng.ã x.uống đ.ường.
ngh.i c.an sau đó kịp vùng dậy điều khiển xe máy b.ỏ tr.ốn, bỏ l.ại h.iện tr.ường một túi vải bên trong có khoảng 200 triệu đồng, 1 điện thoại và 4 vỏ đ.ạn K54.
“Đề nghị t.ổ ch.ức, ng.ười dân kh.ô.ng tự ý truy b.ắt vì đói tượng mang theo v.ũ kh.í rất ng.uy h.iểm. Nếu ph.át h.iện th.ô.ng tin về đ.ối t.ượng hoặc ph.át h.iện thấy đ.ối t.ượng th.ô.ng báo ngay cho c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA thị xã Đô.ng Triều theo cá.c số điện thoại: 02033870067 hoặc 09111460266”, th.ô.ng báo của CA nêu.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh appeared first on nhanh24h.info.