Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Trong quá trình g.ây á.n, ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA ph.át h.iện ra danh tính. Hiện, CA đang phát th.ô.ng báo truy b.ắt ngh.i ph.ạm này.
l.iên qu.an đến v.ụ c.ướp tiệm vàng, ngày 9/10 CA TX Đô.ng Triều, tỉnh Quảng Ninh đã phát đi th.ô.ng báo Tr.uy t.ìm k.ẻ c.ướp.

VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân
Wednesday November 27, 2019

Vào phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm chiều ngày 27/11, VKS đ.ề ngh.ị tuyên b.ị c.áo Trần Thị Hiền, Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng 20 năm t.ù; […]

The post VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân appeared first on Celadon.

Hình ảnh ngh.i ph.ạm t.ùng.
Danh tính k.ẻ g.ây á.n được x.á.c định là Đinh Thanh t.ùng (sinh năm 1989, quê Quảng Ninh, đang ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Trong quá trình g.ây á.n ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA nhanh ch.óng ph.át h.iện ra danh tính.
Theo c.ơ qu.an CA, vào khoảng 15h ngày 8/10, t.ùng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Yamaha Exciter đến tiệm vàng Lương Oanh (P.Mạo Khê, TX.Đô.ng Triều) r.ồi b.ất ng.ờ rút s.úng ngắn K54, uy h.iếp chủ tiệm vàng và l.ấy đ.i một b.a lô chứa tiền.

m.ời l.ên l.àm v.iệc cá.c đ.ối t.ượng kích đ.ộng ng.ười dân mang củi ra ch.ặn đường xe CSGT
Tuesday November 19, 2019

Sá.ng ngày 19-11, trên nhiều trang MXH đăng tải hình ảnh ng.ười dân mang cây củi ra ch.ặn đường xe CSGT, kh.iến cho giao th.ô.ng qua l.ại đoạn […]

The post m.ời l.ên l.àm v.iệc cá.c đ.ối t.ượng kích đ.ộng ng.ười dân mang củi ra ch.ặn đường xe CSGT appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ việc.
Khi ra đến cửa, b.ị ng.ười dân ph.át h.iện hô hoá.n, t.ùng b.ắn chỉ thiên, định lên xe máy b.ỏ ch.ạy nhưng b.ị một ng.ười điều khiển ô tô bá.n tải lao thẳng vào kh.iến ng.ã x.uống đ.ường.
ngh.i c.an sau đó kịp vùng dậy điều khiển xe máy b.ỏ tr.ốn, bỏ l.ại h.iện tr.ường một túi vải bên trong có khoảng 200 triệu đồng, 1 điện thoại và 4 vỏ đ.ạn K54.
“Đề nghị t.ổ ch.ức, ng.ười dân kh.ô.ng tự ý truy b.ắt vì đói tượng mang theo v.ũ kh.í rất ng.uy h.iểm. Nếu ph.át h.iện th.ô.ng tin về đ.ối t.ượng hoặc ph.át h.iện thấy đ.ối t.ượng th.ô.ng báo ngay cho c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA thị xã Đô.ng Triều theo cá.c số điện thoại: 02033870067 hoặc 09111460266”, th.ô.ng báo của CA nêu.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh appeared first on nhanh24h.info.