ch.áy lớn, ng.ười dân x.ô.ng v.ào để…livestream!

ph.át h.iện ch.áy rất nhiều ng.ười dân chen gần h.iện tr.ường để livestream g.ây kh.ó kh.ăn c.ô.ng tá.c dập lửa.
Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27-10 lửa b.ùng ph.át tại một c.ô.ng ty nằm trong Khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TP HCM.
Thấy lửa lớn, ng.ười dân và c.ô.ng nhân gần đó nhanh ch.óng ch.ạy đến gần để quan sát. Trong lúc l.ực l.ượng PCCC t.iếp c.ận h.iện tr.ường triển kh.ai phương á.n dập lửa, kh.ô.ng ít ng.ười đứng chen ngay lối ra vào để chụp ảnh, phát trực tiếp lên m.ạng x.ã h.ội.
l.ực l.ượng PCCC phải phát loa th.ô.ng báo đ.ề ngh.ị ng.ười dân rời h.iện tr.ường để c.ô.ng tá.c chữa ch.áy thuận lợi.

x.in l.ỗi vì nước bẩn và tin nh.ắn v.ợ ch.ủ t.ịch tỉnh
Saturday October 26, 2019

Cuối cùng sau rất nhiều ngày lảng trá.nh, hô.m qua, c.ô.ng ty nước sạch Sô.ng Đà mới đưa ra lời x.in l.ỗi ‘đãi bôi’ đến khá.ch hàng của […]

The post x.in l.ỗi vì nước bẩn và tin nh.ắn v.ợ ch.ủ t.ịch tỉnh appeared first on Celadon.

Một c.ô.ng ty nằm trong Khu chế Xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TP HCM b.ất ng.ờ b.ị ch.áy

Rất nhiều ng.ười dân ch.ạy đến h.iện tr.ường, t.iếp c.ận tường rào để th.eo d.õi và chụp ảnh

Lửa b.ùng ph.át kh.iến kh.ói đen tỏa khắp nơi, lúc này nhiều ng.ười mới h.oảng l.oạn b.ỏ ch.ạy.

Rất nhiều ng.ười vẫn “cố thủ” dừng xe để phát trực tiếp đ.ưa l.ên m.ạng x.ã h.ội

Cận cảnh Đ.ám t.a.ɴg của ô.ng ᴛг.ὺм Quân “xa l.ộ”, đ.àn e.m đến dự h.át “Mong kiếp sau vẫn là anh e.m”
Sunday November 10, 2019

Quân “xa l.ộ” từng có nhiều tiền á‌n, tiền sự, mới mãn hạn t‌.ù được hơn 2 năm nay. Quân “xa l.ộ” là ᴛг.ὺм gia‌ng h‌ồ kh.ét tiếng […]

The post Cận cảnh Đ.ám t.a.ɴg của ô.ng ᴛг.ὺм Quân “xa l.ộ”, đ.àn e.m đến dự h.át “Mong kiếp sau vẫn là anh e.m” appeared first on Celadon.

Quan sát ch.o th.ấy hàng chục ng.ười cầm điện thoại livesteam

Số khá.c tường thuật, cập nhập liên tục lên m.ạng và bình luận khi livestream

l.ực l.ượng PCCC phải phát loa th.ô.ng báo đ.ề ngh.ị ng.ười dân rời h.iện tr.ường để c.ô.ng tá.c chữa ch.áy thuận lợi.

Càng lúc ng.ười dân tìm đến đây càng đô.ng
Theo Soha
The post ch.áy lớn, ng.ười dân x.ô.ng v.ào để…livestream! appeared first on nhanh24h.info.