c.uốn sổ “tạ ơn đời” của ô.ng b.ố dân tộc địu c.on trai lên Hà Nội mong th.oát cảnh “ng.ười vượn chưa kịp tiến hóa”

Bên trong c.uốn sổ “tạ ơn đời” mà anh vô tình đ.á.nh r.ơi, ghi chép đầy đủ, cả những ng.ười biết tên lẫn bất kể ai vu vơ qua đường từng giúp đỡ g.ia đ.ình anh, từ b.ao thóc trị giá 400.000 đồng đến “chuyến đi kh.ô.ng lấy tiền” của một hãng xe khá.ch Hà Nội. Anh bẽn lẽn bảo: “Để sau này c.on lớn c.on biết ơn!”.
Ông b.ố dân tộc địu c.on, ô.m chặt đ.ứa tr.ẻ v.ào ph.òng kh.ám. Anh đỏ mặt, ngượng nghịu khi vô tình đ.á.nh r.ơi c.uốn sổ “tạ ơn đời” trong lúc lục b.a lô lấy giấy tờ đưa cho bá.c sĩ.
c.uốn sổ b.ắt đ.ầu được ghi từ ngày 26/8, bằng những nét chữ nghuệch ngoạc, sai lỗi chính tả. Ngoài bìa có đề: “Sổ ghi tiền ủng hộ”, còn bên trong, anh ghi chép đầy đủ, cả những ng.ười biết tên lẫn bất kể ai vu vơ qua đường từng giúp đỡ g.ia đ.ình m.ình, từ b.ao thóc trị giá 400.000 đồng đến “chuyến đi kh.ô.ng lấy tiền” của một hãng xe khá.ch Hà Nội.
Anh bẽn lẽn bảo: “Để sau này c.on lớn c.on biết ơn!”.

Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết
Monday December 09, 2019

Ảnh hưởng của c.ơn bão số 6 vừa qua kh.iến nhiều ng.ười dân từ Quảng Ng.ãi vượt hàng trăm kilomet lên Kon Tum đi hái cà phê thuê. […]

The post Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết appeared first on Celadon.

Anh Th.ắng bên đứa c.on trai b.é b.ỏng chỉ mới 20 thá.ng t.uổi.
Đứa b.é 20 thá.ng t.uổi b.ị ví von như “một ng.ười vượn chưa kịp tiến hoá”
Anh Trần Văn Th.ắng, 40 t.uổi, là ng.ười dân tộc Tày, quê ở Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Thá.ng 6 vừa r.ồi, v.ợ anh đột ngột qu.a đ.ời sau một c.ơn cảm lạnh “thập t.ử nhất sinh”. Khi đó, ch.ị đang mang trong bụng đứa c.on thứ 5, đã được 7 thá.ng t.uổi.
Anh Th.ắng làm nô.ng là chính, g.ia đ.ình thuộc hộ nghèo của địa phương. Những ngày nhàn rỗi, anh đi làm thuê. Ai thuê gì anh làm nấy, thu nhập một thá.ng cũng được 3 triệu, anh nói đủ trang trải lo cho 4 đứa c.on.
Gần đây, ng.ười c.on thứ 2 kh.ô.ng may b.ị đ.uối nước. Anh bỏ việc, v.ội vã đưa c.on lên đ.iều tr.ị tại kh.oa hồi sức c.ấp c.ứu, b.ệnh v.iện tỉnh Quảng Ninh. Trên đường, anh địu theo th.ằng c.on út, là b.é Trần Thế Đà, 4 thá.ng n.ữa lên 2 t.uổi.
Đà là một đ.ứa tr.ẻ “đặc biệt” và cá.c bá.c sĩ của b.ệnh v.iện tỉnh Quảng Ninh nhanh ch.óng nh.ận r.a đ.iều này. Toàn c.ơ th.ể ch.áu b.é, từ hai bên mặt, c.ổ, l.ưng, bụng, đến 2 chân, b.ị “che đậy” bởi những v.ết bớt sắc t.ố loang lổ, chủ yếu là màu đen. Phần da trắng hầu như rất hiếm thấy. Ngoài ra, chân trái nhỏ hơn so với bên còn l.ại.

Đứa tr.ẻ đ.á.ng thương mang những v.ết đen loang lổ khắp c.ơ th.ể từ khi lọt lòng.
Anh Th.ắng kể, từ khi sinh ra, c.on anh đã khá.c biệt so với những đ.ứa tr.ẻ bình thường. Anh cảm giá.c như “c.on có 2 c.ơ th.ể khá.c nhau”. ng.ười ta thậm chí còn ví von Đà như “một ng.ười vượn chưa kịp tiến hoá”.
Ngày Đà chào đời, anh và ch.ị vừa b.uồn vừa s.ốc. Bá.c sĩ nhẹ nhàng đ.ộng viên “c.on có đầy đủ b.ộ ph.ận ch.ức n.ăng, về ch.ăm s.óc là c.on sẽ t.ốt hơn”, nhưng anh càng b.uồn thêm, kh.ô.ng hiểu phải làm sao. Nghĩ r.ồi, anh biết m.ình sẽ phải chấp nh.ận số ph.ận, kh.ô.ng tính toá.n s.âu xa, hy vọng c.on lớn lên tí n.ữa sẽ tìm cá.ch chữa ch.ạy.
b.é Đà được chẩn đoá.n mắc căn B.ệnh “bớt sắc t.ố khổng lồ/b.àn chân khèo”, b.ẩm s.inh từ khi còn trong c.ơ th.ể M.ẹ. Mọi sinh hoạt, nh.ận th.ức của Đà đều bình thường, chỉ khá.c ở ngoại hình loang lổ những v.ết bớt.
Ngày đứa c.on gái đ.uối nước dần ổn định và được xuất V.iện, anh Th.ắng gửi 3 ch.ị e.m cho nhà nội, r.ồi địu Đà lên Hà Nội th.ăm kh.ám theo lời hứa giúp đỡ của cá.c mạnh thường quân.

Anh Th.ắng gửi nhà nội 3 đứa c.on gái, địu b.é Đà lên Hà Nội chữa trị.
“Chúng sẽ phải ghi ơn và sống sao cho xứng đ.á.ng”
Ngày 9/10, b.ố c.on anh Th.ắng  đến Hà Nội, sau hành trình hơn 350km. TS.BS Phạm Thị Việt Dung – kh.oa t.ạo h.ình và Th.ẩm m.ỹ, BV Đại học Y Hà Nội là ng.ười trực tiếp tiếp nh.ận và chữa trị cho b.é Trần Thế Đà. Theo nh.ận định b.an đ.ầu, cá.c v.ết đen khắp ng.ười ch.áu b.é là cá.c u sắc t.ố, cần phải ph.ẫu th.uật để loại bỏ.
“Nhìn cảnh ô.ng b.ố dân tộc địu c.on, nhìn cá.ch anh ấy ô.m đ.ứa tr.ẻ, nhìn á.nh mắt như m.uốn kh.óc khi giữ c.on cho bá.c sĩ kh.ám… đủ để bá.c sĩ cảm nh.ận s.âu sắc được nỗi xót xa, thương c.on thắt r.uột của anh ấy” – bá.c sĩ Dung nói, và đặc biệt thay, ch.ị còn “ph.át h.iện” ra c.uốn sổ ghi n.ợ mà ô.ng b.ố đ.ơn thân vô tình đ.á.nh r.ơi.
Bất cứ ai cho cái gì, anh đều ghi l.ại. c.uốn sổ đã kín mặt chữ hơn 30 trang, đ.ầu bên này là những ng.ười tặng hiện vật và tiền, còn bên kia là dãy hằng sa số tài khoản ng.ân hàng. Anh cẩn th.ận từng nét chữ, viết thật cụ thể và rõ ràng, chẳng toan tính gì, chỉ để nhỡ nếu sau này gặp l.ại và nh.ận ra nhau, anh còn có cơ hội báo đ.áp lòng t.ốt.
Và, đến khi những đ.ứa tr.ẻ của anh lớn lên, r.ồi trưởng thành, chúng sẽ biết mang ơn cuộc đời và lòng t.ốt của những ng.ười t.ử tế xa lạ biết nhường nào.
“Chúng sẽ phải ghi ơn và sống sao cho xứng đ.á.ng”– ng.ười Ch.a nói.

c.uốn sổ ghi chép tiền ủng hộ mà anh Th.ắng cất giữ rất cẩn th.ận.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

Hơn 30 trang giấy đếm kh.ô.ng xuể tấm lòng của biết b.ao ng.ười t.ốt.
Anh nghĩ, thật may vì Đà còn nhỏ, th.ằng b.é chưa biết gì, luôn vô tư và hồn nhiên. “Tôi phải tính trước, lỡ may khi lớn lên, căn B.ệnh này sẽ đeo bám c.on cả đời thì thật t.ội ngh.iệp”. 
“Trong suốt thời gian ngồi nghe bá.c sĩ kh.ám và đưa ra phương á.n mổ, anh Th.ắng chỉ trả lời vài câu ngắn ngủi: “e.m làm thuê thôi” khi bá.c sĩ hỏi “Anh làm nghề gì nhỉ?”; “M.ẹ nó ch.ế.t cá.ch đây vài thá.ng r.ồi” khi bá.c sĩ hỏi “M.ẹ c.on đâu?” và lí nhí một câu n.ữa “Cảm ơn làm cho ch.áu” khi kết th.úc cuộc th.ăm kh.ám. 
Qua quãng thời gian tiếp xúc ít ỏi, bá.c sĩ thấy b.ố c.on anh ấy thật xứng đ.á.ng được giúp đỡ và thấy m.ình đang n.ợ b.ố c.on anh ấy: món n.ợ đó là niềm tin và hy vọng” – bá.c sĩ Dung chia sẻ.
Chủ nhật (13/10), b.é Đà đã chính thức nhập V.iện, chờ ngày được ph.ẫu th.uật. Bá.c sĩ Dung hơi h.oang m.ang kh.ô.ng biết lấy chất liệu ở đâu để t.ạo h.ình cho Đà, khi mà phần da lành của c.on còn quá ít ỏi. Nhưng ch.ị vẫn hy vọng, sau 3 lần cấy da, b.é sẽ có gương mặt sá.ng.
Cá.c bá.c sĩ sẽ ưu tiên ph.ẫu th.uật vùng mặt bằng phương pháp giãn da tự nhiên, sau đó ph.ẫu th.uật thêm vùng da hở ở cẳng b.àn tay, cẳng b.àn chân để gi.ải qu.yết vấn đề Th.ẩm m.ỹ. Những v.ết bớt khổng lồ phải trải qua nhiều C.a m.ổ mới có thể giảm bớt, đồng thời chân trái của Đà cũng cần tập phục hồi vận đ.ộng mới có thể đi l.ại được.
Dự kiến sau C.a m.ổ lần thứ nhất, Đà sẽ nằm V.iện khoảng 1 tuần. b.é sẽ cần 3-6 thá.ng h.ồi ph.ục trước khi bước vào “trận ch.iến” thứ 2.

c.ơ th.ể nhỏ b.é b.ị phủ đầy những v.ết đen đeo bám đ.ứa tr.ẻ gần 2 năm qua.

Đà rất th.ô.ng minh và nhanh nhẹn. Hy vọng, cậu b.é cùng với Ch.a m.ình, sẽ luôn vững vàng trên hành trình sắp tới.
Cậu b.é Trần Thế Đà chỉ mới 20 thá.ng t.uổi, và c.on đang bước vào một “cuộc đua” thật sự. Bên cạnh Đà, cá.c bá.c sĩ tại BV Đại học Y Hà Nội cũng đang phải “ch.ạy đua” với chính m.ình. Họ mong rằng, lần đ.ầu tiên trong đời, đứa b.é có thể tự nhìn thấy m.ình trong gương,  kh.ô.ng le.m nhe.m, kh.ô.ng loang lổ, mà thật sá.ng sủa và đầy trong tr.ẻo.
Giấc mơ đẹp còn đang ở phía trước, với một ô.ng b.ố dân tộc Tày bên cậu c.on trai kháu khỉnh.
Theo Kenh14
The post c.uốn sổ “tạ ơn đời” của ô.ng b.ố dân tộc địu c.on trai lên Hà Nội mong th.oát cảnh “ng.ười vượn chưa kịp tiến hóa” appeared first on nhanh24h.info.