Băng móc túi khu Suối Tiên d.ọa đ.á.nh ch.ế.t ph.óng viên

Khi đeo bám ở khu vực, ph.óng viên đã b.ị “tai mắt” của băng móc túi nh.ận diện, vây quanh d.ọa gi.ế.t.
Từ giữa thá.ng 8-2019, chúng tôi b.ắt đ.ầu th.u th.ập th.ô.ng tin về b.ăng nh.óm móc túi khu vực trạm xe buýt Suối Tiên ( phường Linh Trung , Thủ Đức). Sau nhiều tuần, chúng tôi nh.ận diện được cá.c th.ành v.iên của b.ăng nh.óm này, biết quy luật hoạt đ.ộng của họ.
b.ị l.ộ vì xe ô.m và b.à bá.n quá.n nước
Khi chúng tôi chuẩn b.ị th.u th.ập ch.ứng c.ứ bằng hình ảnh về hoạt đ.ộng của b.ăng nh.óm này thì b.ị ph.át h.iện mà kh.ô.ng rõ nguyên do.
Sá.ng 21-9 (thứ Bảy), Nhân và một th.ành v.iên băng móc túi xuất hiện tại khu vực nhưng điều bất thường là họ kh.ô.ng hề hoạt đ.ộng như thường lệ mà vào quá.n nước tạm, nói chuyện vui vẻ với b.à này (sau này chúng tôi biết là Đỗ Thị Hạnh, 77 t.uổi, quê Hải Phòng). Đến khoảng 10 giờ 30, hầu hết th.ành v.iên trong băng móc túi tụ họp trước quá.n b.à Hạnh nhưng kh.ô.ng hề “làm việc” như thường ngày dù lượng khá.ch đi xe buýt lúc này rất đô.ng.
Một trong hai chúng tôi vào v.ai sinh viên chờ xe buýt, d.i ch.uyển l.ại gần nh.óm móc túi để xe.m thử có việc gì x.ảy r.a mà kh.ô.ng hề biết là đã b.ị nh.óm móc túi ngh.i vấn.
Chúng tôi quan sát thấy b.à Hạnh vừa trao đổi với nh.óm móc túi, vừa chỉ tay về phía chúng tôi. Khi một ph.óng viên l.ại gần, một th.ành v.iên trong băng móc túi cố tình n.ói t.o để cho chúng tôi nghe: “ĐM, b.ắt được đ.á.nh ch.ế.t M.ẹ nó! Nó quay phim đó!”.
Trước đó, khi chúng tôi hay chờ xe buýt ở khu vực thì một xe ô.m đến hỏi thăm: “Sao c.on đi lui đi tới ở đây lâu vậy?”. Chúng tôi giải thích là sinh viên, đang chờ xe buýt thì ô.ng “xe ô.m” này hỏi thẳng: “c.on là ph.óng viên có phải kh.ô.ng?”.
Thực tế, trong cá.c c.lip mà chúng tôi th.u th.ập sau đó ch.o th.ấy b.à Hạnh, một số “xe ô.m” đều là th.ành v.iên trong băng móc túi và họ ngầm phân c.ô.ng v.ai trò để hoạt đ.ộng.

Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù
Friday December 06, 2019

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước nay t.iếp t.ục b.ị đưa ra x.ét x.ử và […]

The post Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù appeared first on Celadon.

Cả băng móc túi ph.át h.iện ra ph.óng viên liền quay qua đe d.ọa. Ảnh: NGUYỄN YÊN

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước
Wednesday November 27, 2019

Sau hơn một thá.ng x.ảy r.a v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t trong c.ontainer ở Anh, sá.ng ngày 27-11, 16 th.i th.ể cá.c n.ạn nh.ân đã được đ.ưa v.ề Việt […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước appeared first on Celadon.

Cá.c loại giấy tờ mà nh.óm móc túi vứt l.ại gần khu vực Suối Tiên mà chúng tôi nhặt được và đã giao nộp cho CA. Ảnh: Tân-Yên
Vây, chụp ảnh và d.ọa đ.á.nh ch.ế.t ph.óng viên
Chúng tôi vờ kh.ô.ng quan tâm đến hoạt đ.ộng của băng móc túi, đi ra xa để chờ xe buýt. Tuy nhiên, nh.óm móc túi b.ắt đ.ầu vây lấy chúng tôi, th.ay nh.au dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh. Mỗi chúng tôi có đến gần 10 ng.ười vây quanh, tỏ thái độ hằn học.
Nhân l.ấy đ.iện thoại chĩa về phía chúng tôi ghi hình và quan sát cẩn th.ận tất cả những ng.ười xuất hiện tại khu vực.
nh.óm móc túi biến m.ất vì một status
Trong thời gian đeo bám, chúng tôi m.uốn th.u th.ập đầy đủ ch.ứng c.ứ để c.ung c.ấp cho CA truy b.ắt cả b.ăng nh.óm.
Tuy nhiên, chiều 12-10, m.ạng x.ã h.ội đăng c.lip 12 giây, ghi cảnh Nhân và đ.ồng ph.ạm dàn cảnh l.ấy t.ài s.ản của hành khá.ch lên xe buýt và c.lip được chia sẻ ch.óng mặt. Đến sá.ng 13-10, cá.c th.ành v.iên xuất hiện trong c.lip kh.ô.ng xuất hiện tại khu vực Suối Tiên. Nhân lảng vảng tại trạm xe buýt một lúc r.ồi cũng nhanh ch.óng rời đi.
Sau đó, Nhân xáp l.ại b.ắt chuyện với chúng tôi: “m.ày đi đâu vậy? Đi xe số mấy?”. Sau khi nghe chúng tôi nói là đi Bến xe Miền Tây, Nhân hướng dẫn: “Miền Tây hả, đi xe số 10 nè, đi đi chứ đừng có làm phiền, kiểu như quay phim, chụp hình thì ng.ười ta đ.á.nh ch.ế.t, hiểu kh.ô.ng? Nói cho c.on nghe vậy thôi!”.
Nhân d.ọa: “ng.ười ta kh.ô.ng ch.ọc ghẹo tụi c.on thì tụi c.on đừng ch.ọc ghẹo ng.ười ta. Xe tới r.ồi thì đi đi. Lảng vảng ở đây nó đ.á.nh ch.ế.t á, hiểu kh.ô.ng?”.
Thấy chúng tôi cầm điện thoại, Nhân nói: “Kh.ô.ng được xài điện thoại, điện thoại thì bỏ vô giỏ, hiểu kh.ô.ng? Chứ đừng cầm ra, ng.ười ta đ.á.nh m.ình đó. ng.ười ta s.ợ m.ình quay phim, hiểu kh.ô.ng? Nói cho tụi c.on nghe vậy thôi, m.ất c.ô.ng tụi nó đ.á.nh, sá.ng giờ c.on ở khu vực này hoài, hiểu kh.ô.ng?”.
Khi nghe chúng tôi nói là đang đợi bạn, Nhân tiếp: “ng.ười ta s.ợ c.on là nhà báo, mà c.on có quay cũng kh.ô.ng làm gì được ng.ười ta hết, ng.ười ta đ.á.nh, hiểu chưa?”.
Nhân liên tục nhắc đi nhắc l.ại cụm từ “sẽ b.ị đ.á.nh ch.ế.t” với chúng tôi và nói: “Chú nói để c.on rút kinh ngh.iệm chứ c.on quay ng.ười ta c.on cũng kh.ô.ng làm gì được ng.ười ta cả. CA còn kh.ô.ng làm gì được n.ữa là”. Nói xong, Nhân thẳng thừng: “c.on đi kh.ỏi đây ngay đi!”.
Biết đã b.ị l.ộ, xung quanh đang là b.ăng nh.óm của Nhân nên chúng tôi lần lượt rời đi.
Ngay sau khi thấy chúng tôi r.ời kh.ỏi khu vực, cả nh.óm trở l.ại “c.ô.ng việc thường ngày” vì đang là thứ Bảy, khá.ch lên xe buýt rất đô.ng…
Chúng tôi đã thay đổi phương á.n ghi hình sau khi b.àn luận trong nh.óm và cá.c ch.ứng c.ứ sau đó ghi l.ại cận cảnh hoạt đ.ộng của b.ăng nh.óm này…
Tám th.ành v.iên băng móc túi Suối Tiên sa lưới
Thêm hai th.ành v.iên băng móc túi Suối Tiên b.ị kh.ám nhà.
Trưa 22-10, CA quận Thủ Đức, TP.HCM hoàn tất c.ô.ng tá.c kh.ám x.ét nơi ở của Lê Thanh Châu (quê Cần Thơ, ngụ phường Hiệp Bình Chá.nh, quận Thủ Đức) và Lê Văn Ngọc (quê Quảng Trị, ngụ quận 7, TP.HCM). Hai ng.ười này b.ị CA làm việc từ trưa 21-10.
Sau khi lấy l.ời kh.ai b.an đ.ầu, gần trưa 22-10, CA quận Thủ Đức đưa Ngọc về căn nhà ở trên đường Bế Văn c.ấm (phường Tân Kiểng, quận 7) để th.ực h.iện lệnh kh.ám x.ét. Theo ghi nh.ận, đây là căn nhà cấp b.ốn, khoảng 50 m2. Tại thời điểm này, một ph.ụ n.ữ khoảng 50 t.uổi dẫn theo một ch.áu nhỏ khoảng bảy đến tám t.uổi ch.ạy về nhà và cho hay là v.ợ của ô.ng Ngọc.
Khi CA đọc lệnh kh.ám x.ét thì ng.ười ph.ụ n.ữ bật kh.óc nức nở r.ồi ch.ạy v.ào ph.òng. Một vài hàng xóm thấy CA tới nhà thì qua hỏi thăm, b.àn tá.n. Việc kh.ám x.ét diễn ra khoảng 30 phút thì CA rời đi.

CA quận Thủ Đức th.ực h.iện việc kh.ám nhà của Lê Thanh Châu ở đường số 16, phường Hiệp Bình Chá.nh, quận Thủ Đức trưa 22-10. Ảnh: Tân-Yên
Đầu giờ chiều cùng ngày, CA quận Thủ Đức đưa Lê Thanh Châu đến căn nhà ở đường số 16 (phường Hiệp Bình Chá.nh, quận Thủ Đức) để th.ực h.iện lệnh kh.ám x.ét dưới sự ch.ứng k.iến của CA, chính quyền địa phương. Đây là căn nhà mà trước đó Châu từng ghé vào sau khi “làm việc” ở trạm xe buýt Suối Tiên . ng.ười phụ n.ữ s.inh sống tại căn nhà cho rằng ô.ng Châu kh.ô.ng có đồ đạc gì tại đây.
Sau khoảng 30 phút kh.ám x.ét, CA quận Thủ Đức đưa ô.ng Châu trở về tr.ụ s.ở. Theo một ng.uồn t.in, ô.ng Châu còn có một tên khá.c, ng.ười đ.àn ô.ng này được cho là có t.iền á.n về t.ội Tr.ộm c.ắp t.ài s.ản.
Trong cá.c c.lip mà chúng tôi ghi nh.ận, Châu th.ực h.iện h.ành v.i móc túi, còn Ngọc sẽ chở đi kh.ỏi h.iện tr.ường sau khi th.ực h.iện xong h.ành v.i Tr.ộm c.ắp. Nhiều Tr.ường hợp chúng tôi ghi nh.ận Châu còn ph.ối h.ợp, dàn cảnh cùng Nhân và cá.c th.ành v.iên khá.c trong băng tr.ộm t.ài s.ản, đ.á.nh ng.ười nghĩa hiệp.
Cả hai ng.ười này đang b.ị CA t.iếp t.ục lấy l.ời kh.ai để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a.
Đến cuối giờ chiều 22-10, có tất cả tám th.ành v.iên băng móc túi sa lưới. Trong đó CA th.ực h.iện việc kh.ám, b.ắt với b.ốn ng.ười.
CA đang mở rộng đ.iều tr.a, đồng thời kêu gọi cá.c th.ành v.iên của b.ăng nh.óm này ra đ.ầu th.ú. CA cũng th.ô.ng báo ai là n.ạn nh.ân của b.ăng nh.óm móc túi khu vực Suối Tiên đến CA quận Thủ Đức tr.ình b.áo để giúp CA x.ử l.ý.
Theo  PHÁP LUẬT TPHCM
The post Băng móc túi khu Suối Tiên d.ọa đ.á.nh ch.ế.t ph.óng viên appeared first on nhanh24h.info.