b.ị ch.ị dâu ép sử d.ụng m.a t.úy và bá.n d.âm nhiều lần, b.é g.ái mắc căn B.ệnh Kh.ủng kh.iếp

Việc một b.é g.ái 11 t.uổi đã b.ị ch.ị dâu ép sử d.ụng m.a t.úy để kh.ô.ng thể ch.ống c.ự và b.uộc phải chấp nh.ận bá.n d.âm để r.ồi mắc phải căn B.ệnh giang mai đã kh.iến dư luận dậy sóng.

Hà Nội: c.ô.ng b.ố kết quả đ.iều tr.a v.ụ 3 ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong vòng 7 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Trung tâm k.iểm s.oát dịch B.ệnh Hà Nội vừa th.ô.ng báo kết quả đ.iều tr.a 3 v.ụ ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong cùng một g.ia đ.ình tại […]

The post Hà Nội: c.ô.ng b.ố kết quả đ.iều tr.a v.ụ 3 ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong vòng 7 thá.ng appeared first on Celadon.

b.é g.ái 11 t.uổi b.ị ch.ị dâu ép sử d.ụng m.a t.úy và bá.n d.âm.
ng.ười ch.ị dâu m.ất nh.ân t.ính
Sự việc ngh.iêm trọng đã x.ảy r.a tại huyện Phra Samut Chedi (tỉnh Samut Prakan, Thái Lan) trong suốt khoảng thời gian từ 3-4 thá.ng. ng.ười ch.ị dâu (hiện danh tính cụ thể chưa được c.ô.ng b.ố) đã b.ị b.ắt sau khi c.ảnh s.át nh.ận được t.in b.áo từ g.ia đ.ình n.ạn nh.ân Nong B (tên nh.ân v.ật đã được thay đổi).
Theo đó, vào một ngày thá.ng 8/2019, Nong B (hiện đang học lớp 6) trở về nhà trong t.ình tr.ạng h.oảng l.oạn và c.ơ th.ể đầy v.ết b.ầm t.ím. Lập tức nh.ận thấy c.on gái có điều gì đó bất thường nên M.ẹ của c.ô b.é đã gặng hỏi.
b.an đ.ầu, Nong B kh.ô.ng ch.ịu nói gì nhưng sau khi được M.ẹ đ.ộng viên, c.ô b.é đã qu.yết đ.ịnh kể l.ại những điều k.inh h.oàng m.ình đã phải trải qua trong nhiều thá.ng qua.
b.é g.ái 11 t.uổi t.iết l.ộ rằng e.m b.ị ch.ị dâu d.ọa nạt, ép sử d.ụng m.a t.úy tổng hợp ke.tamine để có thể kh.ống ch.ế và b.uộc Nong B qu.an h.ệ t.ình d.ục với những ng.ười đ.àn ô.ng gấp đôi t.uổi c.ô b.é. Nếu có khá.ch gọi, e.m sẽ được ng.ười ch.ị dâu đưa tới một địa điểm đã hẹn trước.
Cho đến thời điểm này, Nong B đã phải qua đêm với 4 ng.ười đ.àn ô.ng. Xong xuôi, e.m sẽ được trả 500 b.aht (khoảng 380.000 VND), còn ng.ười ch.ị dâu thu của khá.ch 1.500 b.aht (khoảng 1,1 triệu VND) tiền c.ô.ng m.ôi gi.ới.
g.ia đ.ình kh.ô.ng hay biết
Th.ô.ng thường, Nong B có một nh.óm bạn gồm những ng.ười anh e.m họ chơi chung với nhau. Đôi khi, c.ô b.é vẫn xin phép b.ố M.ẹ cho ngủ l.ại nhà của c.ô bá.c hay ch.ị dâu m.ình.
Sá.ng hô.m sau, Nong B vẫn đi học bình thường. Đây cũng chính là lý do kh.iến Nong B dù b.ị ch.ị dâu ép b.uộc bá.n d.âm nhiều lần nhưng b.ố M.ẹ c.ô b.é kh.ô.ng hay biết gì về những đêm “tiếp khá.ch” của c.on gái.
Sau khi được hỏi tại sao l.ại kh.ô.ng báo với g.ia đ.ình ngay từ lần đ.ầu tiên, c.ô b.é ng.ây thơ cho biết lúc đ.ầu cảm thấy thích th.ú vì được trả tiền nhưng sau đó thì b.ị ch.ị dâu đe d.ọa sẽ làm t.ổn th.ương và gi.ế.t ch.ế.t m.ình cũng như cả g.ia đ.ình nếu t.iết l.ộ cho bất kỳ ai dù chỉ một chút th.ô.ng tin về những lần bá.n d.âm trên.
Sau khi nh.ận được t.in b.áo, c.ảnh s.át và g.ia đ.ình Nong B đã đưa c.ô b.é đến cơ S.ở Y t.ế để k.iểm tr.a S.ức kh.ỏe. Kết quả th.ăm kh.ám đã kh.iến dư luận Thái Lan càng ph.ẫn n.ộ và b.àng h.oàng.
Do b.ị ép b.uộc qu.an h.ệ t.ình d.ục kh.ô.ng a.n t.oàn, b.é g.ái đã mắc B.ệnh giang mai giai đoạn 3. Hiện tại, e.m vẫn trong quá trình đ.iều tr.ị t.âm l.ý và xét ngh.iệm H-I-V. Việc e.m có th.ai hay kh.ô.ng cũng chưa được t.iết l.ộ.
Qua đ.ấu tr.anh kh.ai thá.c, bước đ.ầu ng.ười ch.ị dâu đ.ộc á.c đã cúi đ.ầu th.ừa nh.ận h.ành v.i T.àn nh.ẫn của m.ình. Trước v.ụ việc Ch.ấn đ.ộng này, c.ảnh s.át Thái Lan vẫn đang l.àm r.õ và sát sẽ sớm hoàn tất đ.iều tr.a, tiến h.ành v.iệc tr.uy t.ố t.ội ph.ạm.
Theo Www.24h.com.vn
The post b.ị ch.ị dâu ép sử d.ụng m.a t.úy và bá.n d.âm nhiều lần, b.é g.ái mắc căn B.ệnh Kh.ủng kh.iếp appeared first on nhanh24h.info.

c.ô.ng ty chủ quản chính thức th.ô.ng báo: Fan viếng ở khu riêng, đ.ám t.ang Goo Hara diễn ra ở cùng địa điểm với Sulli
Monday November 25, 2019

c.ô.ng ty đại diện tại Nhật – Production Ogi – vừa đưa ra th.ô.ng báo mới nhất về đ.ám t.ang của cố nghệ sĩ Goo Hara sau v.ụ […]

The post c.ô.ng ty chủ quản chính thức th.ô.ng báo: Fan viếng ở khu riêng, đ.ám t.ang Goo Hara diễn ra ở cùng địa điểm với Sulli appeared first on Celadon.