B.ắ.t nguyên Giám đốc c.ô.ng ty TNHH MTV Quản lý kinh d.oanh nhà TP HCM

– Qua quá trình đ.iều tr.a, c.ơ qu.an đ.iều tr.a Bộ CA x.á.c định Nguyễn Thị Thu Th.ủy (SN 1958), nguyên Giám đốc c.ô.ng ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM, có l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm dự á.n tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn.
Ngày 9-10, Bộ CA cho biết c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA (C01) đang tiến hành đ.iều tr.a v.ụ á.n “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí” x.ảy r.a tại TP HCM, theo qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự ngày 7-12-2018.

Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy
Sunday January 12, 2020

Ngày 12/1, CA xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) x.á.c nh.ận, vừa ph.ối h.ợp với ng.ười dân địa phương vây b.ắt 1 đ.ối t.ượng ngh.iện […]

The post Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy appeared first on Celadon.

b.ị c.an Nguyễn Thị Thu Th.ủy – Ảnh: Bộ CA
Quá trình đ.iều tr.a mở rộng v.ụ á.n “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí” x.ảy r.a tại TP HCM; l.iên qu.an đến dự á.n tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM, ngày 7-10-2019, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA (C01) đã tiến hành cá.c b.iện ph.áp t.ố t.ụng: Ra cá.c qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt b.ị c.an để t.ạm gi.am và lệnh kh.ám x.ét về h.ành v.i “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí”, qu.y đ.ịnh tại Điều 219 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015, đối với: Nguyễn Thị Thu Th.ủy (SN 1958), nguyên Giám đốc c.ô.ng ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM; Lê Thị Thanh th.úy (SN 1979), ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị c.ô.ng ty TNHH MTV Hoa Thá.ng Năm và c.ô.ng ty c.ổ phần Đầu tư Lavenue.

b.ị c.an Lê Thị Thanh th.úy – Ảnh: Bộ CA
Sau khi V.iện kiểm s.át nh.ân dân t.ối cao ph.ê ch.uẩn cá.c qu.yết đ.ịnh t.ố t.ụng nêu trên, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA (C01) đã tiến hành cá.c b.iện ph.áp t.ố t.ụng theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Hiện, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA (CO1) đang t.iếp t.ục đ.iều tr.a mở rộng v.ụ á.n, l.àm r.õ toàn bộ s.ai ph.ạm của cá.c b.ị c.an, c.á nh.ân có l.iên qu.an để x.ử l.ý ngh.iêm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Khu đất 8-12 Lê Duẩn có diện tích khoảng 5.000 m2 thuộc sở hữu nhà nước, có vị trí đắc địa bậc nhất TP; đã được giao cho c.ô.ng ty c.ổ phần đ.ầu tư LaVenue th.ực h.iện dự á.n khá.ch sạn, thương mại, dịch v.ụ, văn phòng cho thuê.
Tuy nhiên, hồi thá.ng 5-2018, Thanh tra Chính phủ đã k.ết l.uận việc giao đất của TP HCM kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh vì kh.ô.ng qua đấu giá, đấu thầu quyền sử d.ụng đất. Việc định giá đất cho khu đất này cũng được Thanh tra Chính phủ cho rằng chưa sát giá thị Tr.ường.
Thanh tra Chính phủ x.á.c định cựu Phó ch.ủ t.ịch th.ường tr.ực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài (thời điểm năm 2011) là ng.ười ch.ịu trá.ch nhiệm chính, đã ký cá.c qu.yết đ.ịnh cho thuê khu đất 8-12 Lê Duẩn kh.ô.ng qua đấu thầu, g.ây thất th.oát ng.ân sá.ch Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 8-12-2018, ô.ng Tài b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am về h.ành v.i v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015.
b.a ng.ười khá.c b.ị c.áo b.uộc là đ.ồng ph.ạm của ô.ng Tài gồm: Nguyễn Hoài n.am (B.í th.ư quận 2, TP HCM); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi Tr.ường TP HCM); Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên Môi Tr.ường TP HCM). Trong đó, ô.ng n.am được t.ại ng.oại, c.ấm đi kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú. Hai ng.ười còn l.ại đã b.ị t.ạm gi.am trong v.ụ á.n l.iên qu.an s.ai ph.ạm của cựu Phó ch.ủ t.ịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín.
Theo NLĐO
The post B.ắ.t nguyên Giám đốc c.ô.ng ty TNHH MTV Quản lý kinh d.oanh nhà TP HCM appeared first on nhanh24h.info.