4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự?

Thấy 4 khá.ch n.am lên xe nói chuyện rất to và ch.ửi bậy, n.ữ phụ xe buýt nhắc nhở giữ tr.ật t.ự thì b.ất ng.ờ b.ị nh.óm ng.ười này l.ao v.ào h.ành h.ung, phải nhập V.iện.

b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm
Friday January 03, 2020

Trong lúc đang chơi với e.m tr.ai tại nhà, ch.áu A. (SN 2012) đã b.ị đ.ối t.ượng Lã Quý ph.óng, (SN 1975) dùng d.ao uy h.iếp k.éo v.ào […]

The post b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm appeared first on Celadon.

ch.ị H. b.ị 4 th.anh n.iên h.ành h.ung g.ây th.ương t.ích – Ảnh: NVCC
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, chiều 20-10, ch.ị Đỗ th.úy H. (27 t.uổi) là phụ xe tuyến buýt 103 l.ộ trình từ bến xe Mỹ Đình đi Chùa Hương, khi đến địa ph.ận huyện Ứng Hòa (Hà Nội) thì ch.ị này b.ị một nh.óm khá.ch h.ành h.ung g.ây th.ương t.ích.
ch.ị H. cho biết vào chiều cùng ngày, khi xe buýt số 103 từ Mỹ Đình về Chùa Hương qua địa ph.ận cầu Xà Kiều (huyện Ứng Hòa) thì có 4 th.anh n.iên lên xe.
Sau khi lên xe, cả 4 th.anh n.iên này đã nói chuyện rất to và ch.ửi bậy. Lúc này, ch.ị H. tiến l.ại gần nhắc nhở với nội dung “trên xe buýt cần giữ tr.ật t.ự” thì b.ị một th.anh n.iên trong nh.óm này x.ô.ng v.ào đ.á.nh.
b.ị đ.á.nh b.ất ng.ờ, ch.ị H. đưa tay đỡ thì 3 th.anh n.iên còn l.ại cũng ập vào tìm cá.ch h.ành h.ung ch.ị.
Thấy n.ữ phụ xe b.ị đ.á.nh, tài xế xe buýt dừng xe l.ại c.an ng.ăn cũng b.ị 4 th.anh n.iên này đ.ấm vào mặt. Sau đó, nh.óm th.anh n.iên này xuống xe tại khu vực nhà thi đấu thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.
ch.ị H. đã được g.ia đ.ình đưa đến b.ệnh v.iện Đa kh.oa Vân Đình (huyện Ứng Hoà) đ.iều tr.ị với nhiều th.ương t.ích ở phần mặt, t.inh th.ần h.oảng l.oạn. v.ụ việc ngay sau đó được tr.ình b.áo với CA huyện Ứng Hòa. Phía đại diện c.ô.ng ty xe buýt Hà Nội cho biết cũng đã nắm được th.ô.ng tin v.ụ việc này.
“Trong ngày hô.m nay (21-10), Xí ngh.iệp buýt cầu Bươu sẽ có văn bản gửi c.ơ qu.an CA đ.ề ngh.ị đ.iều tr.a, l.àm r.õ v.ụ việc”, đại diện Xí ngh.iệp buýt cầu Bươu cho biết.
Theo t.uổi tr.ẻ
The post 4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự? appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng nay 27-11, máy b.ay chở thi hài cá.c n.ạn nh.ân gặp n.ạn ở Anh đã hạ cá.nh xuống sân b.ay Nội b.ài, Hà Nội. Sau khi máy […]

The post ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer appeared first on Celadon.