Xe máy húc nhau, 2 ng.ười t.ử v.ong

Cú t.ô.ng trực diện giữa 2 xe máy trong đêm kh.iến 2 ng.ười lớn điều khiển xe máy t.ử v.ong tại chỗ, 2 ch.áu nhỏ b.ị th.ương n.ặng
Sá.ng 3-9, CA tỉnh Đắk Lắk đang l.àm r.õ v.ụ t.ai n.ạn giao th.ô.ng kh.iến 4 ng.ười th.ương v.ong x.ảy r.a vào đêm 2-9, trên tỉnh l.ộ 5 (đoạn qua th.ôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Đại úy Lê Thị Hiền giá.ng cấp tr.ung ú.y sau đ.ại n.áo sân b.ay… hợp lý?
Friday November 08, 2019

Dự kiến n.ữ đại úy Lê Thị Hiền sẽ b.ị hạ cấp bậc h.àm do h.ành v.i lăng mạ, g.ây rối sân b.ay Tân Sơn Nhất. Có ý […]

The post Đại úy Lê Thị Hiền giá.ng cấp tr.ung ú.y sau đ.ại n.áo sân b.ay… hợp lý? appeared first on Celadon.

H.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, vào thời điểm trên, anh Y Ni Hdok (19 t.uổi, ngụ xã Cư Êbur) điều khiển xe máy mang BKS: 47T1-185.37 lưu th.ô.ng trên tỉnh l.ộ 5 theo hướng xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đi TP Buôn Ma Thuột. Khi xe ch.ạy qua đoạn đường th.ôn 4 xã này đã t.ô.ng vào xe máy mang BKS: 47S1-117.73 do anh Y Thoan Alio (ngụ xã Ea Bar) điều khiển theo hướng ngược l.ại, trên xe chở theo 2 c.on gồm: Y Khoa Niê (13 t.uổi) và H’ngoan Niê (15 t.uổi).
Cú t.ô.ng mạnh kh.iến Y Ni Ddok và Y Thoan Alio t.ử v.ong tại chỗ, Y Khoa Niê và H’Ngoan Niê b.ị th.ương n.ặng, được ng.ười dân đưa đi c.ấp c.ứu.
Theo NLĐO
The post Xe máy húc nhau, 2 ng.ười t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

Tướng Cầu: “CSGT ra đường để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn, kh.ô.ng phải đ.i t.ìm ng.ười v.i ph.ạm tận xóm, tận ngõ nhỏ”
Sunday November 17, 2019

ng.ười đứng đ.ầu CA Nghệ An cho rằng, x,ử ph.ạt v.i ph.ạm chỉ là biện pha’p cuối cùng, bất đắc dĩ. Tại cuộc tiếp xúc cử tri vừa […]

The post Tướng Cầu: “CSGT ra đường để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn, kh.ô.ng phải đ.i t.ìm ng.ười v.i ph.ạm tận xóm, tận ngõ nhỏ” appeared first on Celadon.