Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố

Thành m.uốn mang điếu cày lên chùa trong lễ cúng 49 ngày cho b.ố đẻ nhưng b.ị anh trai phản đối. x.ô x.át x.ảy r.a, Thành đã dùng d.ao đ.âm anh r.uột t.ử v.ong.
CA tỉnh Thái Bình cho biết, đ.ơn v.ị đang đ.iều tr.a v.ụ á.n m.ạng l.iên qu.an đến e.m r.uột gi.ế.t h.ại anh trai trong ngày cúng 49 b.ố đẻ.
Cụ thể, sá.ng nay g.ia đ.ình ô.ng ngh.iêm Văn Th.(đã m.ất) trú tại xã Quang Bình (huyện Kiến x.ương) t.ổ ch.ức cúng tuần 49 ngày cho ô.ng.

Á.m ả.nh từ v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: “Đ.á.nh cược” giấc mơ đổi đời ở trời Âu với m.áu và n.ước m.ắ.t!
Wednesday October 30, 2019

Sau những năm mưu sinh ở nước ngoài, nhiều ng.ười trở về có cuộc sống giàu sang. Nhưng kh.ô.ng ít ng.ười v.ay mượn hàng tỷ đồng để đi […]

The post Á.m ả.nh từ v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: “Đ.á.nh cược” giấc mơ đổi đời ở trời Âu với m.áu và n.ước m.ắ.t! appeared first on Celadon.

CA Thái Bình t.ổ ch.ức b.ảo v.ệ h.iện tr.ường
Trong lúc chuẩn b.ị lên chùa làm lễ thì giữa hai anh e.m ngh.iêm Văn Th.ắng và ngh.iêm Văn Thành. Thành m.uốn mang theo chiếc điếu cày để cho khá.ch dùng. Tuy nhiên, anh ngh.iêm Văn Th.ắng đã phản đối.
Giữa hai anh e.m x.ảy r.a to tiếng, anh Th.ắng đã đ.á.nh Thành g.ãy một chiếc r.ăng cửa. b.ức x.úc vì b.ị đ.á.nh đau, Thành vào bếp lấy d.ao tr.uy đ.uổi anh Trai. Thấy vậy, anh Th.ắng b.ỏ ch.ạy.

b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, th.anh n.iên ở Cần Thơ s.át h.ại M.ẹ
Wednesday November 13, 2019

b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, 9X ở Cần Thơ dùng d.ao s.át h.ại M.ẹ r.uột t.ử v.ong tại chỗ. h.iện tr.ường v.ụ á.n m.ạng VKSND TP Cần […]

The post b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, th.anh n.iên ở Cần Thơ s.át h.ại M.ẹ appeared first on Celadon.

Sự việc đ.au l.òng x.ảy r.a trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố
Đến khu vực ng.ã tư gần chợ Bặt thì Thành đ.uổi kịp và đ.âm nh.iều nh.át kh.iến anh Th.ắng g.ục tại chỗ.
Dù ng.ười dân đã kịp thời đưa đi c.ấp c.ứu nhưng n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong trên đường đến b.ệnh v.iện.

th.i th.ể ng.ười anh được đ.ưa v.ề g.ia đ.ình để lo mai tá.ng
ng.ười e.m tr.ai đã b.ị c.ơ qu.an CA huyện Kiến x.ương, CA h.ình s.ự tỉnh Thái Bình b.ắt gi.ữ ngay sau đó.
THEO VIETn.amNET
The post Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố appeared first on nhanh24h.info.