Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố

Thành m.uốn mang điếu cày lên chùa trong lễ cúng 49 ngày cho b.ố đẻ nhưng b.ị anh trai phản đối. x.ô x.át x.ảy r.a, Thành đã dùng d.ao đ.âm anh r.uột t.ử v.ong.
CA tỉnh Thái Bình cho biết, đ.ơn v.ị đang đ.iều tr.a v.ụ á.n m.ạng l.iên qu.an đến e.m r.uột gi.ế.t h.ại anh trai trong ngày cúng 49 b.ố đẻ.
Cụ thể, sá.ng nay g.ia đ.ình ô.ng ngh.iêm Văn Th.(đã m.ất) trú tại xã Quang Bình (huyện Kiến x.ương) t.ổ ch.ức cúng tuần 49 ngày cho ô.ng.

B.ão số 5 có thể xuất hiện ngay sau lễ 2/9, d.iễn b.iến rất ph.ức tạp
Friday August 30, 2019

Dự báo đ.ầu tuần tới trên Biển Đô.ng hình thành áp thấp nhiệt đới và khả năng m.ạnh thành b.ão số 5 với d.iễn b.iến rất ph.ức t.ạp. […]

The post B.ão số 5 có thể xuất hiện ngay sau lễ 2/9, d.iễn b.iến rất ph.ức tạp appeared first on Celadon.

CA Thái Bình t.ổ ch.ức b.ảo v.ệ h.iện tr.ường
Trong lúc chuẩn b.ị lên chùa làm lễ thì giữa hai anh e.m ngh.iêm Văn Th.ắng và ngh.iêm Văn Thành. Thành m.uốn mang theo chiếc điếu cày để cho khá.ch dùng. Tuy nhiên, anh ngh.iêm Văn Th.ắng đã phản đối.
Giữa hai anh e.m x.ảy r.a to tiếng, anh Th.ắng đã đ.á.nh Thành g.ãy một chiếc r.ăng cửa. b.ức x.úc vì b.ị đ.á.nh đau, Thành vào bếp lấy d.ao tr.uy đ.uổi anh Trai. Thấy vậy, anh Th.ắng b.ỏ ch.ạy.

Hé l.ộ lý lịch “đen” của ng.ười đ.àn b.à cùng nguyên Thượng úy CA đẩy ng.ười vô t.ội vào t.ù
Sunday September 08, 2019

Kế hoạch ném m.a t.úy vào xe ô tô, đẩy bạn trai vào t.ù b.ị h.ại l.ộ, cùng với đó là cái kết “g.ậy ô.ng đ.ập l.ưng ô.ng” […]

The post Hé l.ộ lý lịch “đen” của ng.ười đ.àn b.à cùng nguyên Thượng úy CA đẩy ng.ười vô t.ội vào t.ù appeared first on Celadon.

Sự việc đ.au l.òng x.ảy r.a trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố
Đến khu vực ng.ã tư gần chợ Bặt thì Thành đ.uổi kịp và đ.âm nh.iều nh.át kh.iến anh Th.ắng g.ục tại chỗ.
Dù ng.ười dân đã kịp thời đưa đi c.ấp c.ứu nhưng n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong trên đường đến b.ệnh v.iện.

th.i th.ể ng.ười anh được đ.ưa v.ề g.ia đ.ình để lo mai tá.ng
ng.ười e.m tr.ai đã b.ị c.ơ qu.an CA huyện Kiến x.ương, CA h.ình s.ự tỉnh Thái Bình b.ắt gi.ữ ngay sau đó.
THEO VIETn.amNET
The post Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố appeared first on nhanh24h.info.