V.ụ th.âu tóm đất ở Đà Nẵng: 2 đồng ph.ạm của Vũ ‘nhô.m’ đã ra nước ngoài

Ngoài cá.c l.ãnh đ.ạo đã b.ị kh.ởi t.ố vì để Vũ “nhô.m” thâu tóm đất vàng, còn có trá.ch nhiệm của nhiều l.ãnh đ.ạo, cá.n bộ khá.c ở Đà Nẵng nhưng họ kh.ô.ng b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự. Hai đ.ồng ph.ạm của Vũ “nhô.m” cũng kịp xuất ngoại trước khi b.ị s.ờ gáy.
Ông Văn Hữu Chiến – nguyên Ch.ủ t.ịch Đà Nẵng và b.ị c.an Trần Văn Minh
Như đã đưa, C.ơ qu.an đ.iều tr.a Bộ CA đã ra k.ết l.uận đ.iều tr.a, đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố 21 b.ị c.an trong v.ụ á.n “V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát lãng phí” và “V.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh về quản lý đất đai” x.ảy r.a tại Đà Nẵng.
Đa phần cá.c b.ị c.an trong v.ụ nguyên là l.ãnh đ.ạo, cá.n bộ ở Đà Nẵng như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến – cùng nguyên Ch.ủ t.ịch UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Ngọc Tuấn – nguyên GĐ Sở Xây dựng; Nguyễn Điểu – nguyên GĐ Sở TN&MT; Nguyễn Văn Cá.n – nguyên Chá.nh VP UBND TP…
Trong v.ụ á.n, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhô.m”) – nguyên Thượng tá thuộc Tổng Cục V Bộ CA được x.á.c định là Ch.ủ t.ịch Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và kh.ô.ng thuộc diện có thể mua chỉ định nhà đất c.ô.ng sản tại Đà Nẵng.
Tuy nhiên, Vũ “nhô.m” đã l.ợi d.ụng cá.c văn bản của UBND TP Đà Nẵng để b.àn bạc, thỏa thuận với cá.c b.ị c.an như Huỳnh Tấn Lộc, Phan Ngọc Thạch, Trần Phi, Lê Anh Tuấn – là l.ãnh đ.ạo cá.c doanh ngh.iệp được mua chỉ định nhà đất.
Phan Văn Anh Vũ nhờ 4 b.ị c.an trên mua nhà đất c.ô.ng, xin giảm hệ số sinh lời nhưng l.ại để m.ình đứng tên trong giấy chứng nh.ận quyền sử d.ụng đất dưới sự giúp đỡ của nh.óm cá.n bộ tại Đà Nẵng.
Trong đó, Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến có h.ành v.i v.i ph.ạm chế độ quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản nhà nước, v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh về quản lý đất đai như ký b.an h.ành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới th.ực h.iện việc giao đất, chuyển quyền sử d.ụng đất, chuyển mục đích sử d.ụng đất cho Vũ “nhô.m” trái qu.y đ.ịnh; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên ng.ười nh.ận quyền sử d.ụng đất trái ph.áp l.uật… Tổng cộng cá.c b.ị c.an g.ây thất th.oát, lãng phí với số đất đai, dự á.n trị giá hơn 22.000 tỷ đồng (ở thời điểm kh.ởi t.ố v.ụ á.n).
Trong v.ụ, một số l.ãnh đ.ạo UBND và cá.c sở, b.an, ngành ở Đà Nẵng b.ị x.á.c định có l.iên qu.an đến hành v.i ph.ạm t.ội của Trần Văn Minh và đ.ồng ph.ạm. Tuy nhiên, do xét thấy chưa đủ c.ăn c.ứ để truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự nên CQĐT đã ra văn bản kiến nghị cấp có th.ẩm qu.yền x.em x.ét x.ử l.ý hành chính th.eo qu.y đ.ịnh.
Tiếp đến, cá.c s.ai ph.ạm l.iên qu.an Vũ “nhô.m” còn x.ảy r.a tại 3 bất đ.ộng sản gồm dự á.n 181ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước; dự á.n dưới chân cầu Thuận Phước; khu đất 21.538m2 đường Phạm Văn Đồng.
Cá.c s.ai ph.ạm tại đây được tá.ch h.ồ s.ơ để t.iếp t.ục l.àm r.õ, x.ử l.ý vì hiện tại CQĐT chưa th.u th.ập đủ ch.ứng c.ứ, tài liệu l.iên qu.an; Bộ TN&MT và Hội đồng định giá t.ài s.ản t.ố t.ụng Trung ương cũng chưa b.an h.ành k.ết l.uận gi.ám đ.ịnh, k.ết l.uận định giá với 3 khu đất trên.
Đá.ng chú ý, CQĐT x.á.c định cá.c ô.ng Ngô Áng Hùng – nguyên GĐ Cty TNHH I.V.C và b.à Phan Thị Anh Đài – nguyên GĐ Cty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc có tham gia vào việc chuyển nhượng 4 nhà đất c.ô.ng sản l.iên qu.an Vũ “nhô.m”. Tuy nhiên, do ô.ng Hùng và b.à Đài đã ra nước ngoài từ thá.ng 11/2017 nên được x.em x.ét x.ử l.ý sau.
Được biết, ô.ng Hùng và b.à Đài còn l.iên qu.an v.ụ á.n thất th.oát nghìn tỷ tại Ng.ân hàng Đô.ng Á (DAB). Tài liệu v.ụ á.n này th.ể h.iện, năm 2013 Phan Văn Anh Vũ thống nhất với Trần Phương Bình – nguyên Tổng GĐ, Ch.ủ t.ịch DAB việc sẽ mua 60 triệu c.ổ phần giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014 nhằm trở thành c.ổ đô.ng lớn, có quyền chi phối tại ng.ân hàng.
Để có tiền, cuối năm 2013, Vũ “nhô.m” đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền gồm Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài làm thủ tục thế chấp 139 lô đất tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch v.ụ cao tầng Harbour Ville (ở Sơn Trà, Đà Nẵng) thuộc sở hữu của Vũ “nhô.m” để vay 220 tỷ đồng của DAB Chi nhá.nh Đà Nẵng.
Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhá.nh Đà Nẵng ký Hợp đồng tín d.ụng và giải ng.ân cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài vay 220 tỷ đồng r.ồi chuyển vào tài khoản của Vũ “nhô.m”. Việc này góp phần g.ây th.iệt h.ại cho DAB.
Nguồn https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-thau-tom-dat-o-da-nang-2-dong-pham-cua-vu-nhom-da-ra-nuoc-ngoai-1460789.tpo
The post V.ụ th.âu tóm đất ở Đà Nẵng: 2 đồng ph.ạm của Vũ ‘nhô.m’ đã ra nước ngoài appeared first on nhanh24h.info.

Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng nay, 26-12, CA tỉnh Thái Nguyên cho biết đang đ.iều tr.a truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao ch.ém 6 ng.ười t.ử v.ong. Khoảng 5h ngày […]

Ngắm vườn mai ‘vô giá’ của lão nô.ng dịp Tết
Monday January 13, 2020

Đó là vườn mai gần trăm cây g.ây tiếng vang gần xa trong giới chơi cây cảnh của lão nô.ng Trương Văn Trúc (70 t.uổi), ở phường Điện […]

The post Ngắm vườn mai ‘vô giá’ của lão nô.ng dịp Tết appeared first on Celadon.

The post Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên appeared first on Celadon.