V.ụ th.ảm á.n k.inh h.oàng ở Hà Nội: Một trong 3 n.ạn nhân t.ử v.ong là m.ẹ h.u.ng th.ủ

Lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã t.iết l.ộ ng.uyên nh.ân b.an đ.ầu d.ẫn đ.ến việc anh vung d.ao tr.uy s.át cả nhà em trai kh.iến 5 ng.ười th.ương v.ong.

Mức vi phạ‎m kh.iến tài xế b.ị tước GPLX ngay lập tức
Sunday January 12, 2020

Từ ngày 1.1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về x.ử ph.ạt hành chính trong lĩnh vực giao th.ô.ng đường bộ và đường sắt b.ắt đ.ầu có hiệu lực. Theo đó, […]

The post Mức vi phạ‎m kh.iến tài xế b.ị tước GPLX ngay lập tức appeared first on Celadon.

Anh vung d.ao tr.uy s.át cả nhà em trai ở Đan Phượng
Sá.ng 1/9, trao đổi với PV, CA xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, trên địa b.àn vừa x.ảy r.a một v.ụ trọng á.n kh.iến 3 ng.ười t.ử v.ong, 3 ng.ười b.ị th.ương.
Theo đó, do m.âu th.uẫn đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, ở xã Hồng Hà) đã vá.c d.ao sang nhà em trai tr.uy s.át. Tại đây, Đô.ng đã vung d.ao ch.ém 6 ng.ười trong gia đình, trong đó 2 ng.ười t.ử v.ong tại chỗ được x.á.c định là m.ẹ và em trai của Đô.ng. Trong số 3 ng.ười b.ị th.ương được đưa đi c.ấp c.ứu, thì có 1 ng.ười đã t.ử v.ong.
Ngay sau khi v.ụ trọng á.n x.ảy r.a, cơ qu.an ch.ức năng đã có mặt, lúc này đ.ối t.ượng g.ây á.n còn tr.uy đ.uổi cả l.ực l.ượng ch.ức n.ăng. Ông Nguyễn Đình Đà, Ch.ủ t.ịch UBND xã Hồng Hà cho biết, ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến v.ụ việc là do hai bên có m.âu th.uẫn đất đai.
Ghi nh.ận của PV tại h.iện tr.ường ch.o th.ấy, cơ qu.an ch.ức năng vẫn đang ph.ong t.ỏa khu vực, kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân v.ụ việc. Có rất nhiều ng.ười dân tập trung dọc đường của Cụm 2, xóm Tây th.eo d.õi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng làm nhiệm v.ụ.
L.ực l.ượng ch.ức n.ăng cử cá.n bộ ph.ong t.ỏa từ đ.ầu ngõ, c.ấm ng.ười dân tiến l.ại gần h.iện tr.ường. Những ng.ười b.ị ch.ém t.ử v.ong tại chỗ đang được c.ơ qu.an pháp y kh.ám ngh.iệm t.ử th.i.
Hàng xóm quanh khu vực ai cũng b.àng h.oàng trước việc ô.ng Đô.ng r.a t.ay t.àn nh.ẫn với gia đình em r.uột. Theo những ng.ười hàng xóm, giữa ô.ng Đô.ng và em trai có m.âu th.uẫn đất đai từ trước.

Google ghi quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc T.Q?
Wednesday November 27, 2019

Bảng tri thức Google hiện mô tả quốc l.ộ 1A của Việt n.am thuộc m.ạng lưới đường cao t.ốc quốc gia T.Q. Đây là th.ô.ng tin g.ây nhầm […]

The post Google ghi quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc T.Q? appeared first on Celadon.

Rất đô.ng ng.ười dân th.eo d.õi sự việc
Theo l.ãnh đ.ạo địa phương, đ.ối t.ượng Đô.ng đã có gia đình cùng ở địa phương, chưa có t.iền á.n, tiền sự. Sự việc x.ảy r.a kh.iến ai cũng b.àng h.oàng, đ.au x.ót. Hiện CA đang kh.ẩn tr.ương tiến hành đ.iều tr.a, l.àm r.õ v.ụ á.n.
 Theo Đời sống Plus/GĐVN
The post V.ụ th.ảm á.n k.inh h.oàng ở Hà Nội: Một trong 3 n.ạn nhân t.ử v.ong là m.ẹ h.u.ng th.ủ appeared first on nhanh24h.info.