V.ụ th.ảm á.n k.inh h.oàng ở Hà Nội: Một trong 3 n.ạn nhân t.ử v.ong là m.ẹ h.u.ng th.ủ

Lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã t.iết l.ộ ng.uyên nh.ân b.an đ.ầu d.ẫn đ.ến việc anh vung d.ao tr.uy s.át cả nhà em trai kh.iến 5 ng.ười th.ương v.ong.

b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não
Thursday December 12, 2019

ch.áu Nguyễn N.A. (12 t.uổi) đang chơi thể thao cùng bạn tại khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì b.ị b.ố của bạn đ.á.nh đ.ập.  […]

The post b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não appeared first on Celadon.

Anh vung d.ao tr.uy s.át cả nhà em trai ở Đan Phượng
Sá.ng 1/9, trao đổi với PV, CA xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, trên địa b.àn vừa x.ảy r.a một v.ụ trọng á.n kh.iến 3 ng.ười t.ử v.ong, 3 ng.ười b.ị th.ương.
Theo đó, do m.âu th.uẫn đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, ở xã Hồng Hà) đã vá.c d.ao sang nhà em trai tr.uy s.át. Tại đây, Đô.ng đã vung d.ao ch.ém 6 ng.ười trong gia đình, trong đó 2 ng.ười t.ử v.ong tại chỗ được x.á.c định là m.ẹ và em trai của Đô.ng. Trong số 3 ng.ười b.ị th.ương được đưa đi c.ấp c.ứu, thì có 1 ng.ười đã t.ử v.ong.
Ngay sau khi v.ụ trọng á.n x.ảy r.a, cơ qu.an ch.ức năng đã có mặt, lúc này đ.ối t.ượng g.ây á.n còn tr.uy đ.uổi cả l.ực l.ượng ch.ức n.ăng. Ông Nguyễn Đình Đà, Ch.ủ t.ịch UBND xã Hồng Hà cho biết, ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến v.ụ việc là do hai bên có m.âu th.uẫn đất đai.
Ghi nh.ận của PV tại h.iện tr.ường ch.o th.ấy, cơ qu.an ch.ức năng vẫn đang ph.ong t.ỏa khu vực, kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân v.ụ việc. Có rất nhiều ng.ười dân tập trung dọc đường của Cụm 2, xóm Tây th.eo d.õi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng làm nhiệm v.ụ.
L.ực l.ượng ch.ức n.ăng cử cá.n bộ ph.ong t.ỏa từ đ.ầu ngõ, c.ấm ng.ười dân tiến l.ại gần h.iện tr.ường. Những ng.ười b.ị ch.ém t.ử v.ong tại chỗ đang được c.ơ qu.an pháp y kh.ám ngh.iệm t.ử th.i.
Hàng xóm quanh khu vực ai cũng b.àng h.oàng trước việc ô.ng Đô.ng r.a t.ay t.àn nh.ẫn với gia đình em r.uột. Theo những ng.ười hàng xóm, giữa ô.ng Đô.ng và em trai có m.âu th.uẫn đất đai từ trước.

k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

nh.óm của Luân đi đ.òi n.ợ tại một quá.n Nh.ậu ở quận Tân Phú, TP.HCM và b.ị nh.óm “c.on n.ợ” ch.ém ch.ế.t tại quá.n Nh.ậu. Cơ qu.an ch.ức […]

The post k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn appeared first on Celadon.

Rất đô.ng ng.ười dân th.eo d.õi sự việc
Theo l.ãnh đ.ạo địa phương, đ.ối t.ượng Đô.ng đã có gia đình cùng ở địa phương, chưa có t.iền á.n, tiền sự. Sự việc x.ảy r.a kh.iến ai cũng b.àng h.oàng, đ.au x.ót. Hiện CA đang kh.ẩn tr.ương tiến hành đ.iều tr.a, l.àm r.õ v.ụ á.n.
 Theo Đời sống Plus/GĐVN
The post V.ụ th.ảm á.n k.inh h.oàng ở Hà Nội: Một trong 3 n.ạn nhân t.ử v.ong là m.ẹ h.u.ng th.ủ appeared first on nhanh24h.info.