v.ụ n.am th.anh n.iên s.át h.ại 2 n.ữ s.inh: Sau khi g.ây á.n, đ.ối t.ượng t.iếp t.ục cầm d.ao tr.uy đ.uổi 3 c.ô gái khá.c r.ồi t.ự t.ử

Sau khi s.át h.ại 2 n.ữ s.inh, n.am th.anh n.iên dùng d.ao t.ự s.át nhưng bất thành r.ồi t.iếp t.ục tr.uy đ.uổi 3 n.ữ s.inh khá.c trước khi nh.ảy l.ầu t.ự t.ử.
l.iên qu.an đến v.ụ á.n m.ạng k.inh h.oàng kh.iến 2 n.ữ s.inh viên ở Cầu Giấy t.ử v.ong, danh tính ngh.i ph.ạm  được x.á.c định là Giàng A Dô.ng, (SN 1996, quê ở Điện Biên). Tuy nhiên, theo th.ô.ng tin mới nhất từ b.ệnh v.iện E c.ung c.ấp, ngh.i ph.ạm Dô.ng đã t.ử v.ong tại b.ệnh v.iện do v.ết th.ương n.ặng.
Bên cạnh đó, cơ qu.an ch.ức năng x.á.c định 2 n.ạn nh.ân t.ử v.ong là Sùng Thị M.L., (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X., (SN 2000, quê ở Hải Dương).

c.ô gái đ.ập lợn được gần 3 tỷ: ‘Ai nghĩ thế nào thì t.ùy’
Friday November 08, 2019

Cộng đồng m.ạng xôn xao trước th.ô.ng tin c.ô gái đ.ập lợn được 2 tỷ 8 sau 11 thá.ng tiết kiệm. Mới đây, trên m.ạng x.ã h.ội xuất […]

The post c.ô gái đ.ập lợn được gần 3 tỷ: ‘Ai nghĩ thế nào thì t.ùy’ appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường đang được ph.ong t.ỏa phục v.ụ đ.iều tr.a
Theo kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu, ngh.i ph.ạm Giàng A Dô.ng, (SN 1996, quê ở Điện Biên), có qu.an h.ệ t.ình c.ảm với ch.ị Sùng Thị M.L. Sá.ng sớm ngày 16/9, Dô.ng đến ph.òng tr.ọ của ch.ị M.L ở số 14, ngá.ch 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô để găp bạn gái.
Tại đây, 2 ng.ười đã x.ảy r.a m.âu th.uẫn, c.ãi v.ã lúc này Dô.ng đã dùng d.ao đ.âm ch.ị M.L. t.ử v.ong tại chỗ. Chưa d.ừng l.ại, ngh.i ph.ạm t.iếp t.ục dùng d.ao đ.âm tiếp ch.ị Ngô Thị X., s.ống ch.ung ph.òng tr.ọ với ch.ị M.L. kh.iến ng.ười này cũng t.ử v.ong tại chỗ.
Sau khi g.ây á.n, Dô.ng đã dùng d.ao tự đ.âm vào ng.ười để t.ự s.át nhưng kh.ô.ng ch.ế.t. Lúc này Dô.ng t.iếp t.ục bật dậy tr.uy đ.uổi 3 n.ữ s.inh khá.c trong phòng nhưng cá.c n.ữ s.inh này đã b.ỏ ch.ạy th.oát thân. Lúc này, Dô.ng liền nh.ảy từ tầng 5 xuống đất t.ự t.ử được ng.ười dân ph.át h.iện và đưa đi c.ấp c.ứu.
Ngay sau khi nh.ận được t.in b.áo, cơ qu.an ch.ức năng đã nhanh ch.óng có mặt tại h.iện tr.ường tiến hành kh.ám ngh.iệm, đ.iều tr.a.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post v.ụ n.am th.anh n.iên s.át h.ại 2 n.ữ s.inh: Sau khi g.ây á.n, đ.ối t.ượng t.iếp t.ục cầm d.ao tr.uy đ.uổi 3 c.ô gái khá.c r.ồi t.ự t.ử appeared first on nhanh24h.info.

Tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c với thượng úy CA t.át nhân viên bá.n hàng
Monday November 11, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên đã tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c thời hạn 1 thá.ng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt – cá.n bộ CA thị xã Phổ […]

The post Tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c với thượng úy CA t.át nhân viên bá.n hàng appeared first on Celadon.