v.ụ e.m tr.ai n.ổ s.úng b.ắn v.ợ ch.ồng anh r.uột kh.iến ch.ị dâu t.ử v.ong: ngh.i ph.ạm đã t.ự s.át

Trong quá trình truy b.ắt, c.ảnh s.át đã nỗ lực th.uyết ph.ục, vận đ.ộng Có ra đ.ầu th.ú nhưng ngh.i ph.ạm này kh.ô.ng ch.ịu, vẫn cố thủ và b.ỏ ch.ạy khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng t.iếp c.ận. Sau đó Có đã dùng khẩu s.úng b.ắn vào ng.ười để t.ự s.át.
Chiềungày 21/9, CA tỉnh Bình Phước cho biết đã tìm được Nguyễn Văn Có – ngh.i ph.ạm dùng s.úng b.ắn v.ợ ch.ồng anh r.uột kh.iến ch.ị dâu t.ử v.ong.
Tuy nhiên, theo cơ qu.an ch.ức năng, ngh.i ph.ạm đã ch.ế.t do t.ự s.át trong quá trình ch.ạy tr.ốn c.ảnh s.át.

Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy
Sunday January 12, 2020

Ngày 12/1, CA xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) x.á.c nh.ận, vừa ph.ối h.ợp với ng.ười dân địa phương vây b.ắt 1 đ.ối t.ượng ngh.iện […]

The post Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ á.n ch.ị dâu b.ị e.m ch.ồng dùng s.úng b.ắn t.ử v.ong.
Cụ thể, trưa cùng ngày, l.ực l.ượng c.ảnh s.át được huy đ.ộng truy b.ắt Có khi ph.át h.iện đ.ối t.ượng này đang lẩn tr.ốn tại một vườn cây của ng.ười dân tại ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước), cá.ch h.iện tr.ường v.ụ á.n khoảng 15km.
Trong quá trình truy b.ắt, c.ảnh s.át đã nỗ lực th.uyết ph.ục, vận đ.ộng Có ra đ.ầu th.ú nhưng ngh.i ph.ạm này kh.ô.ng ch.ịu, vẫn cố thủ và b.ỏ ch.ạy khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng t.iếp c.ận.
Sau đó Có đã dùng khẩu s.úng b.ắn vào ng.ười để t.ự s.át. c.ảnh s.át nhanh ch.óng vào k.iểm tr.a thì ph.át h.iện Có đã t.ử v.ong do v.ết th.ương qu.á n.ặng.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.

ngh.i ph.ạm Có đã t.ự s.át trong quá trình b.ỏ tr.ốn c.ảnh s.át.
Như đã th.ô.ng tin, trước đó khoảng 11h30 phút ngày 19/9, Có điều khiển xe máy (BKS 93R1-2880) ch.ạy đến nhà anh r.uột là ô.ng Nguyễn Văn Thấy (SN 1949) tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước.
Tại đây, đ.ối t.ượng Có thấy có ô.ng Thấy và b.à Bùi Thị Đàn (SN 1949, v.ợ ô.ng Thấy) đang ngồi trong nhà nên lấy 4 can xăng mang theo ném v.ào nh.à r.ồi cầm một khẩu s.úng b.ắn liên tiếp vào v.ợ ch.ồng anh trai m.ình. Sau khi th.ực h.iện h.ành v.i, Có để xe máy l.ại r.ồi b.ỏ tr.ốn. v.ợ ch.ồng ô.ng Thấy được ng.ười dân đưa đi câp c.ứu nhưng b.à Đàn đã t.ử v.ong tại b.ệnh v.iện.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post v.ụ e.m tr.ai n.ổ s.úng b.ắn v.ợ ch.ồng anh r.uột kh.iến ch.ị dâu t.ử v.ong: ngh.i ph.ạm đã t.ự s.át appeared first on nhanh24h.info.