v.ụ cá.n bộ trung tâm nhân đạo ‘tuồn’ quà từ thiện ra ngoài ở Hà Nội: ‘Những tấm lòng thiện nguyện sẽ thấy như b.ị l.ừa’

l.iên qu.an đến th.ô.ng tin ngh.i vấn một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng ng.ười già và tr.ẻ tàn tật có h.ành v.i ăn ch.ặn hàng từ thiện, nhiều ng.ười làm c.ô.ng tá.c thiện nguyện đã b.ày tỏ sự th.ất v.ọng của m.ình.
c.ô.ng tá.c thiện nguyện sẽ gặp phải kh.ó kh.ăn
Mới đây, v.ụ việc cá.n bộ trung tâm nhân đạo “tuồn” quà từ thiện ra ngoài tại Trung tâm Nuôi dưỡng ng.ười già và tr.ẻ tàn tật Hà Nội kh.iến dư luận xôn xao.
Từ câu chuyện này và trước đó cũng xuất hiện những v.ụ việc “t.ố” ăn ch.ặn tiền từ thiện trên m.ạng x.ã h.ội, kh.ô.ng ít ng.ười cho rằng, thiện nguyện hiện nay chỉ mang “má.c” phong trào. ng.ười ủng hộ cũng kh.ô.ng biết rõ số tiền, số quà m.ình gửi có đến được tay với những ng.ười cần. Còn những ng.ười làm c.ô.ng tá.c thiện nguyện b.ao lâu nay thì l.ại cảm thấy th.ất v.ọng với những th.ô.ng tin kh.ô.ng t.ốt về c.ô.ng tá.c thiện nguyện.
Trước vấn đề này, trao đổi với PV báo ng.ười Đưa Tin, Th.iếu t.á bộ th.am m.ưu c.ảnh s.át biển Lưu Thị Minh Châu, đồng Chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Thiên Thần (Hà Nội) b.ày tỏ: “l.ừa đ.ảo trên những n.ỗi đ.au, B.ệnh tật hiểm nghèo của ng.ười b.ệnh là điều nh.ẫn t.âm. Chính những việc làm đó đã ả.nh h.ưởng đến những ng.ười làm thiện nguyện chân chính, những hoàn cảnh kh.ó kh.ăn thực sự cần được giúp đỡ.
Những tấm lòng thiện nguyện sẽ thấy họ b.ị l.ừa đ.ảo, khi quà tặng kh.ô.ng được trao đến nơi cần thiết, tiếp tay cho k.ẻ l.ừa đ.ảo, lười biếng. Dần dần, họ sẽ m.ất niềm tin, luôn cảnh giá.c”.

HLV Park: ‘Tôi thấy t.ệ, Bùi Tiến Dũng còn thấy t.ệ hơn tôi’
Friday January 17, 2020

HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền th.ô.ng sau 90 phút giữa U23 Việt n.am và CHDCND Triều Tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. “2 […]

The post HLV Park: ‘Tôi thấy t.ệ, Bùi Tiến Dũng còn thấy t.ệ hơn tôi’ appeared first on Celadon.

b.à Minh Châu (thứ 3 từ trái sang) trong một lần cùng cá.c th.ành v.iên tham gia thiện nguyện.
Từ những điều nói trên, b.à Minh Châu cũng chia sẻ: “Những hành đ.ộng kh.ô.ng hay đó kh.iến cho ng.ười làm từ thiện, đội nh.óm từ thiện gặp kh.ó kh.ăn; những Tr.ường hợp thực sự kh.ó kh.ăn cần kêu gọi sẽ gặp kh.ó kh.ăn hơn. Thậm chí, họ á.c cảm và nhìn nh.ận mọi việc theo hướng tiêu cực và thiệt thòi là ng.ười b.ệnh”.
Trao đổi với PV, ô.ng Nguyễn Thành Trung, Hội trưởng hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia cho rằng, b.ản ch.ất của những ng.ười đi làm thiện nguyện đều là những ng.ười có tấm lòng nhâ.n á.i.
“Quá trình hoạt đ.ộng thiện nguyện có thể chưa biết hoặc sai ở vấn đề nào đó, d.ẫn đ.ến việc để cho k.ẻ x.ấu L.ợi d.ụng. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều hội đứng ra kêu gọi, ủng hộ cho cá.c hoàn cảnh, nhưng cũng có những Tr.ường hợp số tiền ủng hộ mang danh c.ô.ng kh.ai nhưng trên thực tế l.ại kh.ô.ng hề c.ô.ng kh.ai. Có những Tr.ường hợp cũng tuồn hàng ra ngoài r.ồi khi b.ị ph.át h.iện thì nói hàng hết hạn, hoặc kh.ô.ng dùng đến r.ồi mang đi bá.n trang trải cuộc sống…
Tôi đặt ngược l.ại một câu hỏi, nếu như anh vào trung tâm làm mà kh.ô.ng đ.ảm b.ảo được thu nhập, đ.ảm b.ảo được cuộc sống thì tại sao kh.ô.ng nghỉ, để những ng.ười khá.c sẵn sàng làm. Tại sao l.ại mang quà ra ngoài, mang về hoặc mang bá.n… tôi cho rằng đó là lời ngụy biện, kh.ô.ng thỏa đ.á.ng. Bởi, nếu cảm thấy c.ô.ng việc đang làm kh.ô.ng đ.ảm b.ảo được cuộc sống thì có thể nghỉ”.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Thành Trung – ng.ười gắn bó lâu năm với c.ô.ng tá.c thiện nguyện.
Ông Nguyễn Thành Trung cho rằng, kh.ô.ng được phép lấy quà âm thầm của cá.c nhà hảo tâm về, hoặc bá.n: “Nếu m.uốn mang về hay bá.n thì phải b.áo c.áo l.ãnh đ.ạo, nhà hảo tâm…”.
Bản thân từng ch.ứng k.iến hàng thiện nguyện b.ị “tuồn” ra ngoài bá.n, nên ô.ng cảm thấy rất kh.ô.ng hài lòng.
“Hô.m nay có thể bá.n 1, 2 thùng mỳ tô.m cho đại lý, 1, 2 vỉ sữa, ngày kia bá.nh mứt… như thế có coi được kh.ô.ng? Ở đây cũng có một phần lỗi của chính những ng.ười đi làm từ thiện kh.ô.ng tìm hiểu kỹ cá.c b.é, cá.c hoàn cảnh kh.ó kh.ăn họ cần gì, nhu cầu đến đâu… b.ản ch.ất của những ng.ười hảo tâm là t.ốt nhưng chưa thật sát sao”, ô.ng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.
Thiện nguyện là việc тử tế làm bằng cả tấm lòng
Với ô.ng Nguyễn Thành Trung, khi ch.ứng k.iến những mặt trái trong c.ô.ng tá.c hoạt đ.ộng thiện nguyện, ô.ng cảm thấy lòng t.ốt b.ị L.ợi d.ụng.
“Để làm c.ô.ng tá.c thiện nguyện cần phải có tâm và có trá.ch nhiệm. Khi qu.yết đ.ịnh nh.ận làm c.ô.ng việc này thì phải x.á.c định đó là việc đ.ạo đ.ức, việc тử tế bằng cả tấm lòng. Còn nếu, cảm giá.c c.ô.ng việc thiện nguyện kh.ô.ng th.ỏa m.ãn được cuộc sống của m.ình thì nên đề xuất để ng.ười khá.c làm, kh.ô.ng nên gi.ấu giếm tuồn hàng ra ngoài vì như thế là ăn c.ắp”, ô.ng Nguyễn Thành Trung nêu quan điểm.
Cùng chung suy nghĩ với ô.ng Nguyễn Thành Trung, b.à Minh Châu chia sẻ: “Mỗi chúng ta, ai cũng có lòng trắc ẩn, ai cũng ẩn chứa tình yêu thương, đều mong m.uốn góp một chút c.ô.ng sức nhỏ b.é để giúp đỡ những hoàn cảnh kh.ó kh.ăn. Đây là điều đ.á.ng trân trọng. Hãy tìm hiểu về t.ổ ch.ức từ thiện, c.á nh.ân đó, để nh.ận định th.ô.ng tin họ chia sẻ kêu gọi. Hãy làm từ thiện đúng nghĩa, đúng lúc, đúng nơi, để yêu thương thực sự là điều có thật và để yêu thương lan tỏa như nguồn đ.ộng lực to lớn cho ng.ười b.ệnh, những ng.ười có hoàn cảnh kh.ó kh.ăn thêm sức mạnh t.inh th.ần, vật chất vượt qua B.ệnh tật”.

Chủ nhiệm CLB Niềm tin và Hy vọng chia sẻ về câu chuyện L.ợi d.ụng lòng t.ốt.
Đã từng gặp chuyện L.ợi d.ụng lòng t.ốt
Trao đổi với PV báo ng.ười Đưa Tin, anh Trần Thành Luân, Chủ nhiệm CLB Niềm tin và Hy vọng (V.iện Huyết học và Truyền m.áu Trung ương) cho biết: “CLB của chúng tôi gắn bó 5-6 năm ở b.ệnh v.iện K3, hoạt đ.ộng vì b.ệnh nh.i u.ng th.ư. Chúng tôi cũng có thời gian gắn bó với cá.c b.é, gặp gỡ những hoàn cảnh quá th.ương t.âm. Chúng tôi luôn mong m.uốn kêu gọi kết nối và chung tay với mọi ng.ười để có thể giúp đỡ được thật nhiều hoàn cảnh kh.ó kh.ăn.
Trong thời gian hoạt đ.ộng, CLB đã ch.ứng k.iến một ng.ười ph.ụ n.ữ đăng lên cá.c trang m.ạng x.ã h.ội là c.on b.ị u.ng th.ư, đang đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện K3, Tân Triều để kêu gọi ủng hộ. Nhưng, trên thực tế kh.ô.ng có b.é nào đang được đ.iều tr.ị tại V.iện. Từ những th.ô.ng tin đăng tải trên m.ạng x.ã h.ội, chúng tôi đã gặp gỡ ng.ười ph.ụ n.ữ này và y.êu c.ầu ch.ấm d.ứt ngay việc kêu gọi.
Qua những việc đ.au l.òng, L.ợi d.ụng lòng t.ốt của mọi ng.ười, chúng tôi cũng m.uốn nh.ắn nhủ đến mọi ng.ười phải cẩn th.ận và tìm hiểu kỹ trước khi ủng hộ. Cá.c hoàn cảnh tự kêu gọi và chia sẻ trên m.ạng x.ã h.ội, cần liên hệ với phòng CTXH cá.c b.ệnh v.iện hoặc tìm hiểu th.ô.ng tin qua cá.c CLB thiện nguyện gắn bó lâu năm tại cá.c b.ệnh v.iện”.
Nguồn https://baomoi.com/vu-can-bo-trung-tam-nhan-dao-tuon-qua-tu-thien-ra-ngoai-nhung-tam-long-thien-nguyen-se-thay-nhu-bi-lua/c/32347798.epi
The post v.ụ cá.n bộ trung tâm nhân đạo ‘tuồn’ quà từ thiện ra ngoài ở Hà Nội: ‘Những tấm lòng thiện nguyện sẽ thấy như b.ị l.ừa’ appeared first on nhanh24h.info.