Từ thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ đến sự biến m.ất của ch.ai nhựa trong cá.c cuộc họp tại c.ơ qu.an, chính quyền địa phương

Sau lời kêu gọi toàn dân chung tay chống rá.c thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, rất nhiều c.ơ qu.an, chính quyền, đoàn thể đã b.ắt đ.ầu nói kh.ô.ng với ch.ai nhựa dùng một lần trong cá.c cuộc họp. Thay vào đó là những bình thuỷ tinh, vật liệu khá.c thân thiện môi trường.
Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn x.ã h.ội chung tay chống rá.c thải nhựa
Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, hiện nay trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu ch.ai nhựa được bá.n ra, mỗi năm 5.000 tỷ túi nilon được tiêu thụ. Lượng rá.c nhựa do c.on ng.ười thải ra mỗi năm đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất; trong đó 13 triệu tấn rá.c nhựa tr.ôi n.ổi, đổ ra đại dương.
Ước tính lượng rá.c thải nhựa thải xuống biển đến năm 2050 sẽ nhiều hơn lượng cá (tính theo trọng lượng), đe d.ọa ngh.iêm trọng đến hệ sinh thái và môi trường đại dương.
Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử d.ụng khoảng 1kg túi nylon/thá.ng. Riêng Hà Nội và TP.HCM trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nylon.
Nếu trung bình 10% số lượng chất thải nhựa và túi nylon kh.ô.ng được tái sử d.ụng mà thải bỏ hoàn toàn, lượng chất thải nhựa và túi nylon thải bỏ ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 2,5 triệu tấn/năm. Số lượng rá.c thải nhựa, túi nylon thải ra tăng dần theo từng năm. Đây là một “gá.nh n.ặng” cho môi trường, thậm chí còn d.ẫn đ.ến th.ảm h.ọa mà cá.c chuyên gia môi trường gọi là “ô nh.iễm trắng”.

l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên
Wednesday January 15, 2020

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi […]

The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on Celadon.

Việt Nam hiện đang đứng thứ 4 trên thế giới về vấn nạn rá.c thải nhựa. Ảnh: Lekima Hùng.
Thá.ng 4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư ngỏ chính thức đến cá.c c.ơ qu.an, chính quyền cá.c địa phương, doanh ngh.iệp và toàn thể đồng chí, đồng b.ào cả nước kêu gọi toàn x.ã h.ội chung tay hành đ.ộng chống rá.c thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững.
Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh t.ình tr.ạng rá.c thải nhựa hiện nay là vấn nạn nhức nhối trên toàn cầu, kh.ô.ng chỉ riêng Việt Nam.
“Mỗi năm, lượng rá.c nhựa do c.on ng.ười thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất. Trong đó, 13 triệu tấn rá.c nhựa tr.ôi n.ổi, đổ ra đại dương. Rá.c thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tá.c đ.ộng tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, s.ức kh.ỏe c.on ng.ười và sự phát triển bền vững của mỗi Quốc gia.
Ở Việt Nam chúng ta, lượng rá.c thải nhựa cũng ngày càng gia tăng. Nếu chúng ta kh.ô.ng có cá.c giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tá.c đ.ộng tiêu cực của rá.c thải nhựa sẽ trở nên rất ngh.iêm trọng”.
Năm 2018, Liên Hợp quốc đã phát đ.ộng chủ đề “Giải quyết ô nh.iễm nhựa và ni lô.ng”. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, nguyên thủ cá.c nước, l.ãnh đ.ạo cá.c tập đoàn đa Quốc gia đã mạnh mẽ cam kết về việc chống rá.c thải nhựa.
Trước t.ình tr.ạng cấp bá.ch về môi trường, Thủ tướng kêu gọi mọi ng.ười dân Việt Nam hãy chung tay hành đ.ộng gi.ải qu.yết vấn đề rá.c thải nhựa. Từng c.ơ qu.an, đ.ơn v.ị trong cả hệ thống ch.ính tr.ị, cộng đồng doanh ngh.iệp và nhân dân cần làm t.ốt c.ô.ng tá.c th.ô.ng tin tuyên truyền, đề cao t.inh th.ần trá.ch nhiệm, phát đ.ộng cá.c phong trào, xây dựng nhân rộng cá.c mô hình, đề xuất cá.c sá.ng kiến và tích cực tham gia bằng cá.c hành đ.ộng cụ thể, như: Thay đổi thói quen sử d.ụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử d.ụng, tái chế rá.c thải nhựa; tăng cường sử d.ụng cá.c sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử d.ụng b.ao bì, túi đựng nhiều lần; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cá.c điển hình tiên tiến, mô hình t.ốt, cá.ch làm hay, sá.ng kiến có giá trị.
Thủ tướng đ.ề ngh.ị, ngay bây giờ, chúng ta hãy chung tay hành đ.ộng vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, a.n t.oàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế gi.ải qu.yết vấn đề ô nh.iễm môi trường do rá.c thải nhựa g.ây ra.

Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận
Wednesday January 15, 2020

Cá.c nghệ sĩ như Chí Trung, Vân Dung, Xuân Bắc, Minh Vượng… đ.au b.uồn trước sự r.a đ.i của ng.ười anh, đồng ngh.iệp đ.á.ng kính. Kim Kardashian kh.oe […]

The post Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận appeared first on Celadon.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cá.c c.ơ qu.an nói kh.ô.ng với ch.ai nhựa trên b.àn họp. Ảnh: Internet.
Khi ch.ai nhựa kh.ô.ng còn xuất hiện trên b.àn họp của cá.c c.ơ qu.an, chính quyền địa phương
Trước lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trên b.àn họp của một số c.ơ qu.an, chính quyền địa phương b.ắt đ.ầu kh.ô.ng còn xuất hiện ch.ai nhựa. Dẫn đ.ầu là thành phố Đà Nẵng, khi mà cá.c cuộc họp từ giữa thá.ng 4/2019 đã sử d.ụng ch.ai thuỷ tinh thay cho ch.ai nhựa dùng một lần như thường lệ.
Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có c.ô.ng văn y.êu c.ầu cá.c cá.c t.ổ ch.ức, doanh ngh.iệp, Hội doanh nhân tr.ẻ, Hội doanh ngh.iệp vừa và nhỏ, hệ thống siêu thị, nhà hàng ăn uống, dịch v.ụ trên địa b.àn… hưởng ứng, triển kh.ai cá.c hoạt đ.ộng cụ thể, nhằm giảm thiểu dùng cá.c sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon kh.ó ph.ân h.ủy, góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững
Dự kiến, từ năm 2019 đến 2020, Đà Nẵng sẽ tập trung t.ổ ch.ức tuyên truyền, tập huấn c.ô.ng tá.c phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến ng.ười dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa b.àn thành phố với kinh phí hơn 224 tỷ đồng từ ng.ân sá.ch.

Những ch.ai nhựa đã kh.ô.ng còn xuất hiện trên b.àn họp của một số c.ơ qu.an, chính quyền. Ảnh: Internet.
Kh.ô.ng chỉ riêng Đà Nẵng, cá.c tỉnh như Hải Dương, Nghệ An, Huế, Quảng Ng.ãi, Đồng Tháp,… cũng đã b.ắt tay vào áp d.ụng “chính sá.ch xanh” này.
Ông Nguyễn Minh Đạo – Chá.nh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ng.ãi cho biết: “Cá.c ch.ai th.ủy tinh được sử d.ụng nhiều lần vừa hạn chế rá.c thải nhựa, vừa tiết kiệm được nguồn kinh phí. Trước đây, mỗi thá.ng văn phòng phải mua rất nhiều thùng nước đóng ch.ai, giờ chỉ cần mua một máy lọc và vài chục cái ch.ai th.ủy tinh là có thể phục v.ụ nước cho cả c.ơ qu.an. Điều này còn rất tiện cho cá.c cuộc họp, tiếp khá.ch mỗi ngày, với đủ nước nóng – lạnh. Tuy nhân viên tạp v.ụ sẽ vất vả hơn, do phải chà rửa bình đựng nước, song bù l.ại thời gian thu dọn ch.ai nhựa, vật d.ụng bằng nhựa và x.ử l.ý rá.c thải nhựa kh.ô.ng còn n.ữa”.
Đầu thá.ng 8/2019, ngay trong cuộc họp giao b.an của Bộ Y tế, cá.c ch.ai nước th.ủy tinh đã được đ.ưa v.ào sử d.ụng thay cho ch.ai nhựa dùng một lần. Trước đó, ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã b.an h.ành Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Theo đó, chất thải nhựa đang hằng ngày tá.c đ.ộng tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, s.ức kh.ỏe c.on ng.ười và sự phát triển bền vững của mỗi Quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khá.c nhau, b.ao gồm: chất thải nhựa phát sinh từ cá.c hoạt đ.ộng sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, ng.ười b.ệnh, ng.ười nhà ng.ười b.ệnh, ng.ười sử d.ụng dịch vụ y tế từ cá.c hoạt đ.ộng chuyên môn y tế như b.ao bì, d.ụng cụ b.ao gói, chứa, đựng thuốc, h.óa ch.ất, trang thiết b.ị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; từ hoạt đ.ộng ngh.iên c.ứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, h.óa ch.ất…

Hà Nội nói kh.ô.ng ch.ai nhựa trên b.àn họp. Ảnh: Internet.
Những vật liệu nhựa dùng trong cá.c hoạt đ.ộng này có thể thay thế bằng cá.c chất liệu a.n t.oàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức, ng.ười lao đ.ộng trong ngành y tế cũng như ng.ười dân.
Bộ Y tế đề ngh.ị đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt đ.ộng nội bộ của đ.ơn v.ị… Đồng thời th.ực h.iện phân loại triệt để chất thải nhựa, nylon kh.ó ph.ân h.ủy để thu gom, tái chế đúng qu.y đ.ịnh. Tổ chức quá.n triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền th.ô.ng, vận đ.ộng cá.n bộ, nhân viên y tế, cá.c đ.ơn v.ị c.ung c.ấp dịch v.ụ, ng.ười b.ệnh, ng.ười nhà ng.ười b.ệnh, ng.ười sử d.ụng dịch v.ụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đ.ơn v.ị…

Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi
Thursday December 26, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên x.á.c nh.ận, đ.ơn v.ị đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm cầm h.ung kh.í tr.uy s.át vào nhiều ng.ười ở cùng xóm kh.iến 5 ng.ười t.ử […]

The post Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi appeared first on Celadon.

Văn phòng tỉnh uỷ Hải Dương nói kh.ô.ng với ch.ai nhựa. Ảnh: Báo Hải Dương
Tại Hà Nội, từ ngày 1/9, cá.c c.ơ qu.an hành chính Nhà nước, đoàn thể ch.ính tr.ị x.ã h.ội và đ.ơn v.ị  sự ngh.iệp trực thuộc thành phố, đã th.ực h.iện kế hoạch c.ắt giảm sử d.ụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong cá.c cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt đ.ộng khá.c của c.ơ qu.an, đ.ơn v.ị. Thay vào đó, chuyển sang sử d.ụng bình nước thể tích lớn (hơn 20 lít) hoặc sử d.ụng cá.c vật d.ụng chứa đựng sử d.ụng nhiều lần, vật liệu khá.c thân thiện với môi trường.
UBND TP Hà Nội cũng đ.ề ngh.ị cá.c c.ơ qu.an đ.ơn v.ị, ng.ười dân kh.ô.ng sử d.ụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm thiểu việc sử d.ụng túi nylon kh.ó phân huỷ trong cá.c hoạt đ.ộng mua sắm, v.ận ch.uyển tại c.ơ qu.an, nơi làm việc; đồng thời phát đ.ộng và th.ực h.iện phong trào “Chống rá.c thải nhựa”, “Nói kh.ô.ng với sản phẩm nhựa sử d.ụng một lần”…
THEO HELINO
The post Từ thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ đến sự biến m.ất của ch.ai nhựa trong cá.c cuộc họp tại c.ơ qu.an, chính quyền địa phương appeared first on nhanh24h.info.