Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn

Hiện tại v.ụ việc th.ầy gi.áo dùng khăn mặt tẩy trang khá th.ô b.ạo lên mặt cá.c n.ữ s.inh trang điểm đến Tr.ường đang thu hút bình luận từ nhiều phía.
Nhằm tạo ra môi Tr.ường học tập thân thiện, cân bằng, trá.nh ganh đua giữa h.ọc s.inh với nhau, cá.c Tr.ường học đã thiết lập nhiều quy tắc ứng x.ử để rèn giũa cá.c e.m vào khuôn phép ch.uẩn m.ực. Tuy nhiên với độ t.uổi mới lớn, thích đua đ.òi cho nên nhiều e.m đã cố tình v.i ph.ạm nội quy để th.ể h.iện theo trend trên m.ạng x.ã h.ội. Đặc biệt nhất là những n.ữ s.inh thích được lung linh như Idol cho nên thường trang điểm đi học, b.ất ch.ấp qu.y đ.ịnh ngh.iêm ngặt của nhà Tr.ường.
Mới đây tại một Tr.ường cấp 2 ở huyện Tam Tuệ, thuộc tỉnh Quý Châu (T.Q) đã có cá.ch x.ử ph.ạt cá.c h.ọc s.inh n.ữ trang điểm khá táo bạo. Tuy nhiên hành đ.ộng x.ử l.ý v.i ph.ạm của gi.áo v.iên l.ại kh.iến nhiều phụ huynh kh.ô.ng hài lòng, khi th.ầy gi.áo đã dùng xô nước để tẩy trang n.ữ s.inh ngay trước c.ổng Tr.ường. Một số ng.ười đã gửi đ.ơn kiện lên Phòng Giáo d.ục Quận Tam Huệ để t.ố c.áo h.ành v.i b.ạo l.ực này.
Đoạn video được cư dân m.ạng c.ô.ng b.ố ch.o th.ấy một n.am gi.áo v.iên đã đe.m xô nước ra trước c.ổng Tr.ường, dùng khăn đã thấm nước trong xô để lau mặt khá th.ô b.ạo cho từng e.m. Trước những tr.anh c.ãi đang n.ổ ra, gi.áo v.iên của Tr.ường cho biết h.ọc s.inh trung học cơ sở kh.ô.ng được phép trang điểm đậm, trong quyển sổ quy tắc đ.ầu năm học phát cho từng hoc sinh đã ghi ra rất rõ ràng.
Trước phản hồi của nhà Tr.ường, một phụ huynh có c.on b.ị gi.áo v.iên chà mặt đã phản pháo với ph.óng viên rằng, n.ữ s.inh trung học kh.ô.ng nên trang điểm, Tr.ường học có thể ph.ạt cá.c e.m đứng hay lao đ.ộng c.ô.ng ích gì đó. Nhưng nhà Tr.ường kh.ô.ng thể ch.à đ.ạp lên phẩm giá của h.ọc s.inh như thế này, thậm chí l.ại để một gi.áo v.iên n.am dùng khăn thấm nước trong cái xô dơ bẩn đến từng c.ô gái chà th.ô b.ạo lên mặt ở c.ổng Tr.ường, trước b.ao nhiêu c.on mắt đang dòm ngó thử hỏi cá.c vị có cảm thấy x.ấu hổ kh.ô.ng?

Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi
Thursday December 26, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên x.á.c nh.ận, đ.ơn v.ị đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm cầm h.ung kh.í tr.uy s.át vào nhiều ng.ười ở cùng xóm kh.iến 5 ng.ười t.ử […]

The post Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi appeared first on Celadon.

Cá.c n.ữ s.inh đau khổ khi b.ị th.ầy gi.áo dùng khăn tẩy trang trước c.ổng Tr.ường. (Ảnh: Sohu)
(Theo Sohu)
The post Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.