Toàn bộ bá.c sĩ ng.ạc nhiên khi đỡ đẻ b.é g.ái có 4 chân 3 tay: M.ẹ b.ầu kh.ô.ng s.iêu â.m

Một sản phụ ở Ấn Độ vừa hạ sinh một b.é g.ái có 4 chân và 3 tay do dính liền với một e.m b.é khá.c. Đây được xe.m là Tr.ường hợp hy hữu trong những ca sinh b.a kh.ô.ng hình thành đầy đủ và riêng biệt. Đây chính là h.ậu qu.ả đ.á.ng t.iếc của những M.ẹ kh.ô.ng đi s.iêu â.m trong suốt quá trình th.ai kỳ.
ch.ị Raju, 24 t.uổi, sinh đôi tự nhiên, một b.é trai và một b.é g.ái, tại một b.ệnh v.iện ở Tonk, b.ang Rajasthan hô.m 20/9.Trong khi cậu b.é được sinh ra khỏe mạnh, b.é g.ái l.ại có thêm hai chân và một b.àn tay khá.c che toàn bộ ng.ực và bụng.
Ảnh: Caters
Rohitesh Meena, bá.c sĩ ph.ẫu th.uật, cho biết: “Raju đã hạ sinh cặp song sinh theo phương pháp tự nhiên vào khoảng 2h46 sá.ng. b.é trai bình thường nhưng b.é g.ái là Tr.ường hợp sinh đôi dính liền. b.é b.ị kh.ó thở nhẹ. Chúng tôi đã cho b.é thở oxy và hiện t.ình tr.ạng của b.é đã ổn định”.
Raju và ch.ồng c.ô, b.adhulal Gurjar, một ng.ười lao đ.ộng làm c.ô.ng ăn lương hàng ngày rất mong đợi những đứa c.on đ.ầu lòng của họ.
Trong một vài Tr.ường hợp hiếm hoi, những ca song sinh hoặc sinh b.a kh.ô.ng hình thành đầy đủ và riêng biệt, sẽ x.ảy r.a t.ình tr.ạng hợp nhất một phần và do đó d.ẫn đ.ến sinh đôi dính liền hoặc e.m b.é có thêm chân tay khi sinh ra.
Sản phụ tr.ẻ chưa b.ao giờ đi s.iêu â.m trong khi m.ang th.ai, và ch.ồng c.ô vô cùng b.ất ng.ờ trước tình huống này. Cặp đôi kh.ô.ng đi s.iêu â.m trong suốt th.ai kỳ nên chẳng biết m.ình sinh đôi. “Họ rất đ.au đ.ớn khi nhìn thấy c.on b.ị như vậy”, bá.c sĩ Meena nói.
Mặc dù sinh ra với hình hài dị dạng, b.é g.ái vẫn ổn định và hiện chỉ có chút vấn đề nhỏ về hô hấp. Dự kiến e.m b.é sẽ được đưa đến một b.ệnh v.iện ở Jaipur để tiến hành ph.ẫu th.uật nhi kh.oa nhằm c.ắt bỏ cá.c phần chân tay thừa một cá.ch a.n t.oàn, cá.c phương tiện truyền th.ô.ng đưa tin.
Cá.c bá.c sĩ đang k.iểm tr.a t.ình tr.ạng của e.m b.é. Ảnh: Caters
Theo lời cá.c bá.c sĩ, cặp song sinh này b.an đ.ầu thực chất là một ca sinh b.a, và 2 e.m b.é đã hợp nhất trở thành b.é g.ái tại một số thời điểm trong quá trình phát triển của th.ai nh.i. Đó là một hoạt đ.ộng hiếm gặp mà đôi khi d.ẫn đ.ến một t.ình tr.ạng ngh.iêm trọng khá.c – cặp song sinh dính liền có chung cá.c b.ộ ph.ận c.ơ th.ể.
Tổng hợp
The post Toàn bộ bá.c sĩ ng.ạc nhiên khi đỡ đẻ b.é g.ái có 4 chân 3 tay: M.ẹ b.ầu kh.ô.ng s.iêu â.m appeared first on nhanh24h.info.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.