Tìm v.ợ kh.ô.ng thấy, g.iết ng.ười đi đường

 Trong lúc tìm v.ợ nhưng kh.ô.ng thấy, đ.ối t.ượng đã dùng cuốc bổ v.ào đ.ầu ng.ười đi đường kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong.
Sá.ng 1-9, ng.uồn t.in từ V.iện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết C.ơ qu.an đ.iều tr.a CA tỉnh Đắk Lắk đang t.ạm gi.ữ Y Biên Ram (38 t.uổi, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để đ.iều tr.a về h.ành v.i Gi.ết ng.ười.

Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’
Monday November 25, 2019

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c […]

The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on Celadon.

Cơ qu.an ch.ức năng kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, chiều 31-8, Y Biên Ram đ.i t.ìm v.ợ c.on nhưng kh.ô.ng thấy và gặp ô.ng Võ Tự (42 t.uổi, ngụ cùng xã) đang đi trên đường. Lúc này, Y Biên Ram đã dùng cuốc bổ v.ào đ.ầu ô.ng Tự kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong tại chỗ. Sau đó, Y Biên Ram vứt h.ung kh.í phi t.ang.
Sau nhiều giờ đ.ấu tr.anh, đến rạng sá.ng nay, Y Biên Ram mới chỉ chỗ vứt h.ung kh.í.
Theo cơ qu.an ch.ức năng, Y Biên Ram vừa được gia đình xin về sau một thời gian đ.iều tr.ị tại BV t.âm th.ần tỉnh Đắk Lắk.
(NLĐO)
The post Tìm v.ợ kh.ô.ng thấy, g.iết ng.ười đi đường appeared first on nhanh24h.info.

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.