Tiết l.ộ r.ùng m.ình về k.ẻ ch.ém l.ìa cá.nh tay ch.áu trai 10 t.uổi ở Bắc Giang

Trước khi ch.ém tr.ọng th.ương ch.áu b.é 10 t.uổi, đ.ối t.ượng Hoàng Văn Líu từng ch.ém hụt một ng.ười ph.ụ n.ữ ở địa phương.
Liên quan đến v.ụ việc ch.áu Hoàng Văn V. (SN 2009, trú tại th.ôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) b.ị bá.c họ Hoàng Văn Líu (SN 1970, dân tộc Nùng, cùng trú tại th.ôn Đá Cối) ch.ém tr.ọng th.ương vào ngày 7/9, một l.ãnh đ.ạo UBND xã Giáo Liêm cho biết, trước đó đ.ối t.ượng Líu từng ch.ém hụt một ng.ười ph.ụ n.ữ bá.n nước mía.
Cụ thể, trước đó ít thá.ng khi đ.ối t.ượng Líu hỏi mua nước mía của một ng.ười ph.ụ n.ữ trong làng, khi ng.ười này trêu đùa hô.m nay trời mát mà bá.c cũng mua nước mía à thì Líu đã vơ lấy c.on d.ao ở quá.n ch.ém ng.ười ph.ụ n.ữ này.

Mức vi phạ‎m kh.iến tài xế b.ị tước GPLX ngay lập tức
Sunday January 12, 2020

Từ ngày 1.1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về x.ử ph.ạt hành chính trong lĩnh vực giao th.ô.ng đường bộ và đường sắt b.ắt đ.ầu có hiệu lực. Theo đó, […]

The post Mức vi phạ‎m kh.iến tài xế b.ị tước GPLX ngay lập tức appeared first on Celadon.

Trước khi g.ây á.n, đ.ối t.ượng Líu từng ch.ém ng.ười dân ở địa phương. Ảnh: HP
May mắn là Líu ch.ém tr.ượt, ng.ười ph.ụ n.ữ kh.ô.ng b.ị th.ương. Nhiều ng.ười ch.ứng k.iến v.ụ việc đã ch.ạy vào c.an ng.ăn.
Theo vị l.ãnh đ.ạo xã này, đ.ối t.ượng Líu có b.iểu h.iện th.ần k.inh kh.ô.ng bình thường. Sau vài ngày x.ảy r.a v.ụ ch.ém, Líu l.ại ra mua nước mía của chị này.
Nói về t.ình tr.ạng s.ức kh.ỏe của ch.áu V. đang đ.iều tr.ị tại BV Hữu nghị Việt – Đức, vị l.ãnh đ.ạo xã này cho biết, cú ch.ém đã làm hỏng mắt trái của ch.áu V. “Cú ch.ém đã làm hỏng mắt của ch.áu V., hiện mắt trái của ch.áu V. đã được cá.c bá.c sĩ lấy ra…”, vị l.ãnh đ.ạo xã nói.
Cũng theo vị l.ãnh đ.ạo xã Giáo Liêm, đ.ối t.ượng Líu là ng.ười gốc ở địa phương từ lâu Líu đã lên Lạng Sơn lao đ.ộng và xây dựng gia đình. Thế nhưng cuộc sống gia đình cũng thường x.ảy r.a chuyện “cơm kh.ô.ng lành, canh chẳng ngọt”, v.ợ ch.ồng Líu hay x.ảy r.a xíc mích. Vài năm trở l.ại đây đ.ối t.ượng Líu quay về địa phương sinh sống.
Trước đó, khoảng 8h ngày 7/9, Hoàng Văn Líu b.ất ng.ờ cầm d.ao sang nhà em trai r.ồi đi v.ào ph.òng ch.áu trai. Khi thấy ch.áu Hoàng Văn V. (10 t.uổi) đang ở trong phòng một m.ình, Líu b.ất ng.ờ dùng d.ao ch.ém liên tiếp vào ng.ười ch.áu b.é.
H.ậu qu.ả, ch.áu V. b.ị đ.ứt l.ìa b.àn tay trái cùng một số v.ết th.ương ở tay phải và góc mắt trái.
Ngay sau khi ph.át h.iện v.ụ việc, ng.ười thân đã đưa ch.áu V. đi c.ấp c.ứu, đồng thời th.ô.ng báo sự việc đến CA.
Sau khi x.ảy r.a v.ụ việc, CA huyện Sơn Động đã t.ạm gi.ữ Hoàng Văn Líu để đ.iều tr.a, l.àm r.õ ng.uyên nh.ân v.ụ việc.
THEO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
The post Tiết l.ộ r.ùng m.ình về k.ẻ ch.ém l.ìa cá.nh tay ch.áu trai 10 t.uổi ở Bắc Giang appeared first on nhanh24h.info.

Đ.á.nh nhau vì bãi nước bọt, một ng.ười ch.ế.t: tr.ích x.uất camera
Saturday November 30, 2019

Thấy anh S phun bãi nước bọt trên đường, tài xế Go-Việt lên tiếng ph.ản ứ.ng d.ẫn đ.ến ẩu đả, sau đó tài xế này đã t.ử v.ong. […]

The post Đ.á.nh nhau vì bãi nước bọt, một ng.ười ch.ế.t: tr.ích x.uất camera appeared first on Celadon.