Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp!

ai b.ảo v.ệ làm việc cùng c.ơ s.ở cai ngh.iện trong lúc đùa vui bằng s.úng đã gặp h.oạ
Ngày 2-9, ng.uồn t.in của ph.óng viên Báo Người Lao Động cho biết s.ức kh.ỏe của anh Nguyễn Hoài An (SN 1995, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hiện là b.ảo v.ệ Cơ sở cai ngh.iện (thuộc sở Lao Động Thương binh và Xã hội t.ỉnh Tiền Giang) đang nằm đ.iều tr.ị ở B.ệnh v.iện Chợ Rẫy đã qua c.ơn ng.uy k.ịch.
Theo ng.uồn t.in, chiều 28-8, Nguyễn Trung Trực (SN 1995, cũng là b.ả.o v.ệ cùng với An về phòng thay đồ). Tại đây, Trực lấy khẩu s.úng b.ắn đ.ạn cao su tháo đ.ạn ra đùa với An. Sau đó, Trực lắp hộp tiếp đ.ạn cho vào b.ao s.úng nhưng v.ẫn t.iếp t.ụ.c gi.ỡn. Lúc này, s.úng đã mở kh.óa a.n t.o.àn. Trực đưa s.ú.ng trước trá.n An và b.ất ng.ờ siết cò làm s.úng n.ổ. An b.ị b.ất t.ỉnh và ra nhiều m.áu. Trực truy hô và đưa An đi c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng h.ô.n m.ê. Rất may, bá.c sĩ đã ph.ẫu thu.ật kịp thời nên An đã qua c.ơn ng.uy k.ịch.
M.Sơn/nld.com.vn
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhan-vien-co-so-cai-ngh.ien-vo-y-b.an-dong-ngh.iep-20190902151603274.htm
The post Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp! appeared first on nhanh24h.info.

Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư
Thursday November 28, 2019

Ghé thăm bạn b.ị u.ng th.ư nằm ở b.ệnh v.iện Ung bướu Đà Nẵng, Việt kiều ‘dỏm’ thấy bạn đ.iều tr.ị nh.ẫn t.âm l.ừa bạn và g.ia đ.ình. […]

tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài
Thursday December 05, 2019

Đoạn c.lip quay cảnh hai đứa b.é ô.m chân chèo k.éo khá.ch nước ngoài ở phố Tây (Q.1, TP.HCM) kh.iến nhiều ng.ười kh.ô.ng kh.ỏi b.ức x.úc. Cơ qu.an ch.ức năng […]

The post tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài appeared first on Celadon.

The post Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư appeared first on Celadon.