Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp!

ai b.ảo v.ệ làm việc cùng c.ơ s.ở cai ngh.iện trong lúc đùa vui bằng s.úng đã gặp h.oạ
Ngày 2-9, ng.uồn t.in của ph.óng viên Báo Người Lao Động cho biết s.ức kh.ỏe của anh Nguyễn Hoài An (SN 1995, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hiện là b.ảo v.ệ Cơ sở cai ngh.iện (thuộc sở Lao Động Thương binh và Xã hội t.ỉnh Tiền Giang) đang nằm đ.iều tr.ị ở B.ệnh v.iện Chợ Rẫy đã qua c.ơn ng.uy k.ịch.
Theo ng.uồn t.in, chiều 28-8, Nguyễn Trung Trực (SN 1995, cũng là b.ả.o v.ệ cùng với An về phòng thay đồ). Tại đây, Trực lấy khẩu s.úng b.ắn đ.ạn cao su tháo đ.ạn ra đùa với An. Sau đó, Trực lắp hộp tiếp đ.ạn cho vào b.ao s.úng nhưng v.ẫn t.iếp t.ụ.c gi.ỡn. Lúc này, s.úng đã mở kh.óa a.n t.o.àn. Trực đưa s.ú.ng trước trá.n An và b.ất ng.ờ siết cò làm s.úng n.ổ. An b.ị b.ất t.ỉnh và ra nhiều m.áu. Trực truy hô và đưa An đi c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng h.ô.n m.ê. Rất may, bá.c sĩ đã ph.ẫu thu.ật kịp thời nên An đã qua c.ơn ng.uy k.ịch.
M.Sơn/nld.com.vn
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhan-vien-co-so-cai-ngh.ien-vo-y-b.an-dong-ngh.iep-20190902151603274.htm
The post Tiền Giang: Nhân viên cơ s.ở c.ai ngh.iện vô ý b.ắn… đồng ngh.iệp! appeared first on nhanh24h.info.

Tiền Giang: X.ót thương cậu bé b.ị b.ệnh h.iểm ngh.èo cần 65 triệu giữ lấy m.ạng s.ống
Saturday August 31, 2019

Em Trần Lê Minh Thịnh (7 t.uổi, ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) từng là đ.ứa tr.ẻ khỏe mạnh nhưng bỗng một ngày em […]

Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ anh trai tr.uy s.át cả nhà em r.uột kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong tại Đan Phượng
Tuesday September 03, 2019

Quá đ.au x.ót khi trong một ngày liên tục m.ất đi 4 ng.ười thân vì v.ụ tr.uy s.át của bá.c r.uột m.ình, anh Nguyễn Văn Hiệp đã suy […]

The post Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ anh trai tr.uy s.át cả nhà em r.uột kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong tại Đan Phượng appeared first on Celadon.

The post Tiền Giang: X.ót thương cậu bé b.ị b.ệnh h.iểm ngh.èo cần 65 triệu giữ lấy m.ạng s.ống appeared first on Celadon.