Thái Nguyên: Anh trai tr.uy s.át cả g.ia đ.ình e.m gái, 3 ng.ười th.ương v.ong

Đ.ại t.á Đặng Đức Đang, Phó giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên th.ô.ng tin, hiện đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, đ.iều tr.a l.àm r.õ ng.uyên nh.ân v.ụ á.n.
Đ.ại t.á Đang cho biết: “v.ụ việc x.ảy r.a do m.âu th.uẫn giữa hai anh e.m. h.ậu qu.ả rất đ.au x.ót, 1 ng.ười đã ch.ế.t, 2 ng.ười b.ị th.ương được đưa đi c.ấp c.ứu b.ệnh v.iện. Kết quả cụ thể chúng tôi sẽ th.ô.ng tin sau”.

CA Hà Nội Tr.uy t.ìm nh.óm ng.ười đ.á.nh bạc tại nhà cá.n bộ CA
Monday October 14, 2019

CA TP Hà Nội đ.ề ngh.ị ai biết th.ô.ng tin về 4 ng.ười này thì liên hệ Văn phòng c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a để ph.ối h.ợp […]

The post CA Hà Nội Tr.uy t.ìm nh.óm ng.ười đ.á.nh bạc tại nhà cá.n bộ CA appeared first on Celadon.

ngh.i ph.ạm và khu vực h.iện tr.ường x.ảy r.a v.ụ á.n được chia sẻ nhanh ch.óng trên m.ạng x.ã h.ội FB..
Theo th.ô.ng tin l.an tr.uyền trên m.ạng x.ã h.ội, vào khuya 14/9, CA TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cùng l.ực l.ượng ngh.iệp v.ụ đang ph.ối h.ợp đ.iều tr.a v.ụ á.n m.ạng kh.iến 3 ng.ười th.ương v.ong x.ảy r.a ở TP Thái Nguyên.
Theo cơ qu.an ch.ức năng, do m.âu th.uẫn từ trước nên t.ối cùng ngày, ô.ng Bùi Xuân Hồng (63 t.uổi) đến nhà e.m gái là b.à Bùi Thị Hà ở cùng thành phố để nói chuyện. Tại đây, sau khi x.ảy r.a tr.anh c.ãi, ô.ng Hồng dùng d.ao t.ấn c.ô.ng những ng.ười trong nhà e.m gái. v.ụ việc x.ảy r.a kh.iến 1 ng.ười ch.ế.t và 2 ng.ười b.ị th.ương, đưa đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện.
Theo ô.ng Lê Quang Tiến, ch.ủ t.ịch UBND TP Thái Nguyên, á.n m.ạng làm b.à Hà – e.m gái ô.ng Hồng tr.ọng th.ương và t.ử v.ong tại b.ệnh v.iện. Hai ng.ười khá.c trong g.ia đ.ình n.ạn nh.ân b.ị th.ương, đang được c.ấp c.ứu.
Th.ô.ng tin trên Báo điện t.ử Thái Nguyên cho rằng, ng.uyên nh.ân m.âu th.uẫn b.ắt nguồn từ việc b.à Hà v.ay tiền của ô.ng Hồng; cá.c nhân chứng cho biết ô.ng Hồng mang theo 1 c.on d.ao nhọn, 1 khẩu s.úng quân d.ụng và một Ch.ai xăng.
Hai th.ành v.iên trong g.ia đ.ình b.ị th.ương là ô.ng Nguyễn Văn Thành (65 t.uổi, ch.ồng b.à Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 t.uổi, c.on rể của b.à Hà).
Ngay trong đêm, CA TP Thái Nguyên đã b.ắt gi.ữ ngh.i c.an Hồng để đ.iều tr.a.
Theo Báo Mới
The post Thái Nguyên: Anh trai tr.uy s.át cả g.ia đ.ình e.m gái, 3 ng.ười th.ương v.ong appeared first on nhanh24h.info.

Malaysia đ.á.ng s.ợ nhờ “thay m.áu”, nhưng vẫn có điểm yếu “ch.ế.t ng.ười” cho Việt n.am tận d.ụng
Thursday October 10, 2019

Sau những lần nếm trái đắng trước Việt n.am tại AFF Cup 2018, Malaysia đã có nhiều thay đổi về nhân sự với những cái tên chất lượng […]

The post Malaysia đ.á.ng s.ợ nhờ “thay m.áu”, nhưng vẫn có điểm yếu “ch.ế.t ng.ười” cho Việt n.am tận d.ụng appeared first on Celadon.