Thái Nguyên: Anh trai tr.uy s.át cả g.ia đ.ình e.m gái, 3 ng.ười th.ương v.ong

Đ.ại t.á Đặng Đức Đang, Phó giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên th.ô.ng tin, hiện đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, đ.iều tr.a l.àm r.õ ng.uyên nh.ân v.ụ á.n.
Đ.ại t.á Đang cho biết: “v.ụ việc x.ảy r.a do m.âu th.uẫn giữa hai anh e.m. h.ậu qu.ả rất đ.au x.ót, 1 ng.ười đã ch.ế.t, 2 ng.ười b.ị th.ương được đưa đi c.ấp c.ứu b.ệnh v.iện. Kết quả cụ thể chúng tôi sẽ th.ô.ng tin sau”.

Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm
Thursday January 09, 2020

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện […]

The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on Celadon.

ngh.i ph.ạm và khu vực h.iện tr.ường x.ảy r.a v.ụ á.n được chia sẻ nhanh ch.óng trên m.ạng x.ã h.ội FB..
Theo th.ô.ng tin l.an tr.uyền trên m.ạng x.ã h.ội, vào khuya 14/9, CA TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cùng l.ực l.ượng ngh.iệp v.ụ đang ph.ối h.ợp đ.iều tr.a v.ụ á.n m.ạng kh.iến 3 ng.ười th.ương v.ong x.ảy r.a ở TP Thái Nguyên.
Theo cơ qu.an ch.ức năng, do m.âu th.uẫn từ trước nên t.ối cùng ngày, ô.ng Bùi Xuân Hồng (63 t.uổi) đến nhà e.m gái là b.à Bùi Thị Hà ở cùng thành phố để nói chuyện. Tại đây, sau khi x.ảy r.a tr.anh c.ãi, ô.ng Hồng dùng d.ao t.ấn c.ô.ng những ng.ười trong nhà e.m gái. v.ụ việc x.ảy r.a kh.iến 1 ng.ười ch.ế.t và 2 ng.ười b.ị th.ương, đưa đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện.
Theo ô.ng Lê Quang Tiến, ch.ủ t.ịch UBND TP Thái Nguyên, á.n m.ạng làm b.à Hà – e.m gái ô.ng Hồng tr.ọng th.ương và t.ử v.ong tại b.ệnh v.iện. Hai ng.ười khá.c trong g.ia đ.ình n.ạn nh.ân b.ị th.ương, đang được c.ấp c.ứu.
Th.ô.ng tin trên Báo điện t.ử Thái Nguyên cho rằng, ng.uyên nh.ân m.âu th.uẫn b.ắt nguồn từ việc b.à Hà v.ay tiền của ô.ng Hồng; cá.c nhân chứng cho biết ô.ng Hồng mang theo 1 c.on d.ao nhọn, 1 khẩu s.úng quân d.ụng và một Ch.ai xăng.
Hai th.ành v.iên trong g.ia đ.ình b.ị th.ương là ô.ng Nguyễn Văn Thành (65 t.uổi, ch.ồng b.à Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 t.uổi, c.on rể của b.à Hà).
Ngay trong đêm, CA TP Thái Nguyên đã b.ắt gi.ữ ngh.i c.an Hồng để đ.iều tr.a.
Theo Báo Mới
The post Thái Nguyên: Anh trai tr.uy s.át cả g.ia đ.ình e.m gái, 3 ng.ười th.ương v.ong appeared first on nhanh24h.info.

Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng 26/12, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n và cá.c đ.ồng ph.ạm đã được dẫn giải đến sân vận đ.ộng có sức chứa 10.000 ng.ười để chuẩn b.ị tiến […]

The post Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên appeared first on Celadon.