Th.ương v.ụ AVG: C.ựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nh.ận h.ối l.ộ 3 triệu USD

Cả hai cựu bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều kh.ai nh.ận tiền từ ô.ng Phạm Nhật Vũ để chỉ đạo sớm bá.n c.ổ phần AVG cho Mobifone. Trong đó, riêng ô.ng Son nh.ận đến 3 triệu USD.

Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – Dấu ấn 500 ngày ở Đắk Lắk
Thursday November 28, 2019

Bộ CA sá.ng 27-11 đã c.ô.ng b.ố qu.yết đ.ịnh điều đ.ộng, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai. Trước đó, […]

The post Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – Dấu ấn 500 ngày ở Đắk Lắk appeared first on Celadon.

B.ị c.an Nguyễn Bắc Son (trái) và b.ị c.an Trương Minh Tuấn – Ảnh: Bộ CA
Ngày 2-9, theo ng.uồn t.in của Tuổi Trẻ Online, C.ơ qu.an đ.iều tr.a Bộ CA đã hoàn tất và t.ống đ.ạt k.ết l.uận đ.iều tr.a đ.ại á.n Mobifone mua 95% c.ổ phần AVG.
C.ơ qu.an đ.iều tr.a đã đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố ô.ng Nguyễn Bắc Son – cựu bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng và ô.ng Trương Minh Tuấn – cựu bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng vì những s.ai ph.ạm l.iên qu.an đến thương v.ụ mua bá.n AVG.
Trước đó, ô.ng Nguyễn Bắc Son và ô.ng Trương Minh Tuấn cùng b.ị kh.ởi t.ố về t.ội “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý và sử d.ụng vốn đ.ầu tư c.ô.ng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng” và t.ội nh.ận h.ối l.ộ.
Ngoài ra C.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố ô.ng Phạm Nhật Vũ, cựu ch.ủ t.ịch AVG, cùng h.àng l.oạt l.ãnh đ.ạo, cựu l.ãnh đ.ạo của Mobifone và giám đốc nhiều c.ô.ng ty khá.c.
Nh.ận 3 triệu USD tại nhà riêng
Theo k.ết l.uận đ.iều tr.a, ô.ng Son kh.ai trong quá trình th.ực h.iện dự á.n, ô.ng Phạm Nhật Vũ, cựu ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị AVG, đã nhiều lần l.iên l.ạc, gọi điện thoại, nh.ắn tin để hối th.úc mong m.uốn bá.n được sớm c.ổ phần.
Ông Son biết nhiệm kỳ bộ trưởng đến thá.ng 4-2016 là hết nên m.uốn có dấu ấn tạo ra cho Mobifone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khá.c, ô.ng Son nghĩ nếu việc mua bá.n thành c.ô.ng thì c.ổ đô.ng AVG sẽ cảm ơn ô.ng bằng vật chất.

Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù
Friday December 06, 2019

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước nay t.iếp t.ục b.ị đưa ra x.ét x.ử và […]

The post Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù appeared first on Celadon.

Ông Phạm Nhật Vũ tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a – Ảnh: Bộ CA
Sau khi hoàn thành dự á.n Mobifone thanh toá.n 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ô.ng Phạm Nhật Vũ đến nhà riêng ô.ng Son tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đô.ng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đưa cho ô.ng Son 3 triệu USD.
Ông Son nh.ận th.ức việc ô.ng Vũ đưa tiền vì cựu bộ trưởng đã chỉ đạo th.ực h.iện xong dự á.n mua c.ổ phần của AVG. Sau khi nh.ận tiền, ô.ng Son đưa cho c.on gái là Nguyễn Thị Thu H., khoảng 10 lần, mỗi lần 300.000 – 400.000 USD nhưng kh.ô.ng có tài liệu gì chứng minh.
Ngoài ra ô.ng Son còn th.ừa nh.ận vào dịp lễ, tết đã nh.ận tiền của ô.ng Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone, số tiền 200 triệu đồng dịp 30-4-2015 và 200.000 USD của ô.ng Lê Nam Trà, cựu ch.ủ t.ịch Hội đồng th.ành v.iên Mobifone, dịp tết âm lịch 2016.
Quá trình đ.iều tr.a ô.ng Son nh.ận th.ức số tiền nh.ận từ ô.ng Vũ là hưởng lợi b.ất ch.ính nên đã nhiều lần viết đ.ơn xin khắc phục h.ậu qu.ả. Ông Son xin nộp số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài khoản c.á nh.ân để khắc phục h.ậu qu.ả.
Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn th.ừa nh.ận quá trình th.ực h.iện dự á.n đã được ô.ng Phạm Nhật Vũ nhiều lần gọi điện th.úc giục tạo điều kiện th.ực h.iện nhanh. Sau khi hoàn thành dự á.n, ô.ng Vũ đã đến phòng làm việc riêng của ô.ng Tuấn đưa số tiền 200.000 USD.
Ông Tuấn nh.ận th.ức được việc ô.ng Vũ đưa tiền cho m.ình vì ô.ng có tham gia dự á.n, ký qu.yết đ.ịnh 236. Số tiền này ô.ng Tuấn đã sử d.ụng vào việc c.á nh.ân. Ông Tuấn xin nộp 2,12 tỉ đồng để khắc phục h.ậu qu.ả.
Lãnh đạo Mobifone cũng nh.ận cả triệu USD
B.ị c.an Lê Nam Trà , cựu ch.ủ t.ịch HĐTV Mobifone, kh.ai quá trình th.ực h.iện dự á.n, ô.ng Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần gọi điện giục sớm hoàn thành dự á.n. Sau khi hoàn thành dự á.n, trước và sau tết âm lịch 2016, ô.ng Trà nh.ận từ ô.ng Phạm Nhật Vũ số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này ô.ng Trà đã sử d.ụng c.á nh.ân.
Với cương vị là ch.ủ t.ịch HĐTV Mobifone, ô.ng Trà nh.ận th.ức được việc nh.ận tiền từ ô.ng Vũ là sai, v.i ph.ạm ph.áp l.uật nên đã đ.ề ngh.ị xin được khắc phục toàn bộ số tiền 2,5 triệu USD hưởng lợi b.ất ch.ính.

C.ơ qu.an đ.iều tr.a kh.ám x.ét nhà ô.ng Nguyễn Bắc Son – Ảnh: TTO
Ngoài ra, ô.ng Trà còn kh.ai dịp Tết âm lịch 2016 đã biếu ô.ng Nguyễn Bắc Son số tiền 700.000 USD, trong đó có 500.000 USD nh.ận từ ô.ng Vũ. Tuy nhiên, ô.ng Trà x.á.c định đây là việc d.ân s.ự c.á nh.ân giữa ô.ng với ô.ng Son nên kh.ô.ng y.êu c.ầu đ.ề ngh.ị x.em x.ét trong v.ụ á.n.
B.ị c.an Cao Duy Hải, cựu th.ành v.iên Hội đồng th.ành v.iên kiêm tổng giám đốc Mobifone, kh.ai sau khi hoàn thành dự á.n, Mobifone thanh toá.n 95% giá trị hợp đồng cho AVG, vào thá.ng 4-2016, ô.ng Phạm Nhật Vũ đến phòng làm việc của ô.ng Hải tại c.ơ qu.an t.òa nhà Mobifone và đưa 500.000 USD.
Ông Hải nh.ận th.ức được việc nh.ận tiền của ô.ng Vũ là sai, hưởng lợi b.ất ch.ính và đã có đ.ơn xin nộp l.ại toàn bộ số tiền trên để nh.ận được sự kh.oan hồng của ph.áp l.uật.
Nguy cơ thiệt h.ại vốn nhà nước 7.000 tỉ đồng
Theo k.ết l.uận đ.iều tr.a, cá.c l.ãnh đ.ạo thuộc hội đồng th.ành v.iên MobiFone thời điểm mua AVG (thá.ng 12-2015) có nhiều v.i ph.ạm ngh.iêm trọng.
Ngoài việc lựa chọn đ.ơn v.ị tư vấn th.ẩm đ.ịnh giá có nhiều s.ai ph.ạm, MobiFone còn v.i ph.ạm trong đề xuất đ.ầu tư, đ.á.nh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của AVG…
Theo đó, chẳng những kh.ô.ng đ.á.nh giá đầy đủ về thực trạng tài chính “rất x.ấu” của AVG, thay vào đó l.ại nh.ận định khả quan hiệu quả kinh doanh của AVG khi b.áo c.áo với Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng để phê duyệt dự á.n.
Thậm chí, MobiFone còn kh.ô.ng loại trừ 2 khoản đ.ầu tư ngoài ngành của AVG, một đ.ộng thái được cho thiếu trá.ch nhiệm và cố ý làm trái qu.y đ.ịnh.
Những s.ai ph.ạm trên đã g.ây ng.uy c.ơ thiệt h.ại vốn nhà nước tại MobiFone hơn 7.000 tỉ đồng. Khiến hiệu quả kinh doanh từ năm 2016 và cá.c năm tiếp theo sụt giảm, trong đó số lỗ lũy kế đến 2017 hơn 1.900 tỉ đồng, đồng thời ả.nh h.ưởng tiêu cực đến việc c.ổ phần hóa MobiFone.
Theo h.ồ s.ơ v.ụ á.n, quá trình th.ực h.iện dự á.n đ.ầu tư, Mobifone, Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng, Văn phòng Chính phủ và cá.c c.ơ qu.an có l.iên qu.an đã để x.ảy r.a nhiều kh.uyết đ.iểm, v.i ph.ạm: dự á.n đ.ầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ qu.yết đ.ịnh phê duyệt chủ trương đ.ầu tư nhưng Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng đã b.an h.ành qu.yết đ.ịnh phê duyệt dự á.n đ.ầu tư dịch v.ụ truyền hình của Mobifone, v.i ph.ạm Luật đ.ầu tư;
Phê duyệt dự á.n đ.ầu tư khi chưa phê duyệt ch.iến lược, kế hoạch đ.ầu tư phát triển 5 năm Bộ Th.ô.ng tin – truyền th.ô.ng với ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ của c.ơ qu.an đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước đã thiếu trá.ch nhiệm trong việc th.ẩm đ.ịnh dự á.n; qu.yết đ.ịnh phê duyệt dự á.n đ.ầu tư kh.ô.ng đ.ảm b.ảo c.ăn c.ứ ph.áp l.ý, v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật…
THeo Tuổi Trẻ
The post Th.ương v.ụ AVG: C.ựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nh.ận h.ối l.ộ 3 triệu USD appeared first on nhanh24h.info.