Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ anh trai tr.uy s.át cả nhà em r.uột kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong tại Đan Phượng

Quá đ.au x.ót khi trong một ngày liên tục m.ất đi 4 ng.ười thân vì v.ụ tr.uy s.át của bá.c r.uột m.ình, anh Nguyễn Văn Hiệp đã suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện ng.ười nhà luôn phải t.úc tr.ực ch.ăm s.óc.
Liên quan tới v.ụ á.n Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tr.uy s.át gia đình em trai r.uột Nguyễn Văn Hải (SN 1971) hô.m 1.9, làm 4 ng.ười chế.t, 1 ng.ười b.ị th.ương, sá.ng 2.9, ô.ng Nguyễn Đình Đà – Ch.ủ t.ịch UBND xã Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang h.ỗ tr.ợ gia đình làm lễ t.ang cho 4 n.ạn nh.ân t.ử v.ong gồm ô.ng Hải, b.à Doãn Thị Việt (SN 1971, v.ợ ô.ng Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, c.on ô.ng Hải) và ch.áu Nguyễn Huyền My (SN 2018, ch.áu nội ô.ng Hải). Việc a.n t.á.ng sẽ th.ực h.iện trong ngày hô.m nay.

Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn
Friday September 13, 2019

Hiện tại v.ụ việc th.ầy gi.áo dùng khăn mặt tẩy trang khá th.ô b.ạo lên mặt cá.c n.ữ s.inh trang điểm đến Tr.ường đang thu hút bình luận […]

The post Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn appeared first on Celadon.

Về t.ình tr.ạng của anh Nguyễn Văn Hiệp (c.on trai n.ạn nh.ân Hải), ô.ng Đà cho biết thêm hiện anh Hiệp vô cùng suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện ng.ười nhà luôn phải t.úc tr.ực ch.ăm s.óc.
Về phần gia đình ngh.i ph.ạm Nguyễn Văn Đô.ng, sau khi x.ảy r.a v.ụ việc, chính quyền đã vận đ.ộng v.ợ Đô.ng tạm d.i ch.uyển kh.ỏi nhà (nhà Đô.ng cạnh nhà ô.ng Hải) về ở bên ngoại.
Theo Ch.ủ t.ịch xã Hồng Hà, v.ợ c.on ô.ng Hải và v.ợ c.on của Đô.ng kh.ô.ng có vấn đề gì, nhưng chính quyền địa phương tạm đưa v.ợ c.on ô.ng Đô.ng sang bên ngoại cá.ch đó khoảng 700m để đ.ảm b.ảo kh.ô.ng x.ảy r.a việc gì đ.á.ng t.iếc.
Trước đó, vào khoảng 7h30 sá.ng 1.9, Nguyễn Văn Đô.ng đã mang d.ao x.ô.ng v.ào nh.à em r.uột là Nguyễn Văn Hải, ché.m và tr.uy s.át cả gia đình b.ao gồm ô.ng Hải, b.à Dõa Thị Việt, chị Nguyễn Thị Bắc, chị Đỗ Thị Nhung và bé Nguyễn Huyền My.
H.ậu qu.ả, ô.ng Hải và chị Bắc t.ử v.ong tại chỗ; 3 ng.ười còn l.ại b.ị th.ương, phải đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu. Do v.ết th.ương qu.á n.ặng, sau đó, ch.áu Nguyễn Huyền My và b.à Doãn Thị Việt đã t.ử v.ong.
Tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, Đô.ng th.ừa nh.ận h.ành v.i tru.y s.át gia đình em trai.
Về ng.uyên nh.ân v.ụ tru.y s.át, l.ãnh đ.ạo UBND xã Hồng Hà cho biết là do ô.ng Đô.ng và gia đình ô.ng Hải m.âu th.uẫn về việc phân chia đất giáp ranh trong quá trình xây nhà.
Nguồn https://laodong.vn/phap-luat/thong-tin-moi-nhat-vu-anh-trai-truy-sat-ca-nha-em-ruot-tai-dan-phuong-752467.ldo
The post Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ anh trai tr.uy s.át cả nhà em r.uột kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong tại Đan Phượng appeared first on nhanh24h.info.

b.ị cây si c.ổ thụ đổ trúng ng.ười, n.am th.anh n.iên t.ử v.ong tại chỗ
Thursday August 29, 2019

 Nam th.anh n.iên 26 t.uổi b.ị cây si c.ổ thụ ở đường ven hồ Tây (Hà Nội) đổ trúng trong c.ơn dô.ng lớn vào chiều nay 29/8. H.iện […]

The post b.ị cây si c.ổ thụ đổ trúng ng.ười, n.am th.anh n.iên t.ử v.ong tại chỗ appeared first on Celadon.