Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ anh trai tr.uy s.át cả nhà em r.uột kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong tại Đan Phượng

Quá đ.au x.ót khi trong một ngày liên tục m.ất đi 4 ng.ười thân vì v.ụ tr.uy s.át của bá.c r.uột m.ình, anh Nguyễn Văn Hiệp đã suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện ng.ười nhà luôn phải t.úc tr.ực ch.ăm s.óc.
Liên quan tới v.ụ á.n Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tr.uy s.át gia đình em trai r.uột Nguyễn Văn Hải (SN 1971) hô.m 1.9, làm 4 ng.ười chế.t, 1 ng.ười b.ị th.ương, sá.ng 2.9, ô.ng Nguyễn Đình Đà – Ch.ủ t.ịch UBND xã Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang h.ỗ tr.ợ gia đình làm lễ t.ang cho 4 n.ạn nh.ân t.ử v.ong gồm ô.ng Hải, b.à Doãn Thị Việt (SN 1971, v.ợ ô.ng Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, c.on ô.ng Hải) và ch.áu Nguyễn Huyền My (SN 2018, ch.áu nội ô.ng Hải). Việc a.n t.á.ng sẽ th.ực h.iện trong ngày hô.m nay.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

Về t.ình tr.ạng của anh Nguyễn Văn Hiệp (c.on trai n.ạn nh.ân Hải), ô.ng Đà cho biết thêm hiện anh Hiệp vô cùng suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện ng.ười nhà luôn phải t.úc tr.ực ch.ăm s.óc.
Về phần gia đình ngh.i ph.ạm Nguyễn Văn Đô.ng, sau khi x.ảy r.a v.ụ việc, chính quyền đã vận đ.ộng v.ợ Đô.ng tạm d.i ch.uyển kh.ỏi nhà (nhà Đô.ng cạnh nhà ô.ng Hải) về ở bên ngoại.
Theo Ch.ủ t.ịch xã Hồng Hà, v.ợ c.on ô.ng Hải và v.ợ c.on của Đô.ng kh.ô.ng có vấn đề gì, nhưng chính quyền địa phương tạm đưa v.ợ c.on ô.ng Đô.ng sang bên ngoại cá.ch đó khoảng 700m để đ.ảm b.ảo kh.ô.ng x.ảy r.a việc gì đ.á.ng t.iếc.
Trước đó, vào khoảng 7h30 sá.ng 1.9, Nguyễn Văn Đô.ng đã mang d.ao x.ô.ng v.ào nh.à em r.uột là Nguyễn Văn Hải, ché.m và tr.uy s.át cả gia đình b.ao gồm ô.ng Hải, b.à Dõa Thị Việt, chị Nguyễn Thị Bắc, chị Đỗ Thị Nhung và bé Nguyễn Huyền My.
H.ậu qu.ả, ô.ng Hải và chị Bắc t.ử v.ong tại chỗ; 3 ng.ười còn l.ại b.ị th.ương, phải đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu. Do v.ết th.ương qu.á n.ặng, sau đó, ch.áu Nguyễn Huyền My và b.à Doãn Thị Việt đã t.ử v.ong.
Tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, Đô.ng th.ừa nh.ận h.ành v.i tru.y s.át gia đình em trai.
Về ng.uyên nh.ân v.ụ tru.y s.át, l.ãnh đ.ạo UBND xã Hồng Hà cho biết là do ô.ng Đô.ng và gia đình ô.ng Hải m.âu th.uẫn về việc phân chia đất giáp ranh trong quá trình xây nhà.
Nguồn https://laodong.vn/phap-luat/thong-tin-moi-nhat-vu-anh-trai-truy-sat-ca-nha-em-ruot-tai-dan-phuong-752467.ldo
The post Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ anh trai tr.uy s.át cả nhà em r.uột kh.iến 4 ng.ười t.ử v.ong tại Đan Phượng appeared first on nhanh24h.info.

th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc
Tuesday November 26, 2019

Đội tuyển Việt n.am đ.á.nh r.ơi ch.iến th.ắng vì b.àn thua ở những phút cuối trong trận gặp Thái Lan. Cuộc so tài giữa tuyển Việt n.am và […]

The post th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc appeared first on Celadon.