TGĐ Rạng Đô.ng gửi thư x.in l.ỗi sau đ.ám ch.áy, “quên” CBCNV đã sản xuất trở l.ại bình thường trong khu vực nồng độ th.ủy ng.ân vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10 – 30 lần?

Mặc dù cá.c CBCNV c.ô.ng ty tham gia chữa ch.áy ngày 28/8/2019 đã đến c.ô.ng ty thu dọn và chuẩn b.ị cho sản xuất và ngày 30/8/2019 đã b.ắt đ.ầu sản xuất l.ại bình thường nhưng thư x.in l.ỗi của Tổng giám đốc dường như đã b.ị bỏ sót họ? Chưa kể những ng.ười khá.c kh.ô.ng phải “nhân dân hai phường” mà vì c.ô.ng việc, mưu sinh mà có mặt tại khu vực trong đ.ám ch.áy đều kh.ô.ng hề được một lời.
Cô.ng ty c.ổ phần Bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng (mã chứng khoá.n RAL) vừa có thư x.in l.ỗi. Thư đề gửi:
-Ch.ủ t.ịch UBND Thành phố Hà Nội
-Ch.ủ t.ịch UBND Quận Thanh Xuân
-Ch.ủ t.ịch phường Thanh Xuân Trung và Phường Hạ Đình
-Cá.c đ.ơn v.ị, c.ơ qu.an, trường học, nhân dân hai phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình.
Thư x.in l.ỗi của Rạng Đô.ng ghi rõ:
“Vào 18h ngày 28/8/2019 tại khu nhà xưởng sản xuất đ.èn dây tóc, đ.èn huỳnh quang, đ.èn Compact và kho thành phẩm bóng đ.èn của cơ sở 87-89 Hạ Đình của c.ô.ng ty c.ổ phần Bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng x.ảy r.a s.ự c.ố hoả hoạn.
Được sự ứng c.ứu và chỉ đạo kịp thời của Thuỳ uỷ, UBND Thành Phố Hà nội và cá.c c.ơ qu.an thuộc thành phố, được sự ứng c.ứu và chỉ đạo của Đ.ảng uỷ, UBND Quận Thanh Xuân, Đội c.ảnh s.át PCCC&CNCH Thành phố và cá.c quận, huyện lân cận, Quân đội cùng cá.c cơ qu.an ch.ức năng thuộc quận, đặc biệt được sự chỉ đạo trực tiếp, vận đ.ộng và được sự hưởng ứng của cá.c đ.ơn v.ị, cá.c tổ dân phố thuộc phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình đ.ám ch.áy đã được kh.ống ch.ế kh.ô.ng lan sang cá.c khu dân cư xung quanh và b.ộ ph.ận sản xuất đ.èn LED của c.ô.ng ty. Mặc dù vậy, đ.ám ch.áy đã ả.nh h.ưởng tới đời sống, sinh hoạt của b.à c.on. Đặc biệt ng.ọn l.ửa ch.áy lớn, kh.ói, tro bụi kèm theo đã làm ô nh.iễm môi trường về kh.ô.ng khí, đất và nước tại một số khu vực trong Quận.
Sự cố hoả hoạn x.ảy r.a tại c.ô.ng ty chúng tôi đã làm bận tâm, phiền hà đến l.ãnh đ.ạo Thành phố, Quận Thanh Xuân, ả.nh h.ưởng đến sức khoẻ của l.ực l.ượng PCCC và đặc biệt tới nhân dân 2 phường sát c.ô.ng ty.
Ngay khi kh.ống ch.ế được ng.ọn l.ửa, trong ngày 29/8/2019, chúng tôi đã kh.ẩn tr.ương th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp nhằm cá.ch ly khu vực ch.áy hạn chế cá.c h.ậu qu.ả lây lan về môi trường theo sự chỉ đạo của c.ơ qu.an PCCC và Môi trường cá.c cấp, đồng thời thăm hỏi b.à c.on xung quanh, cá.c Tr.ường t.iểu học, mẫu giáo và cá.c đ.ơn v.ị trong Phường. Cô.ng ty cam kết t.iếp t.ục ph.ối h.ợp chặt chẽ với cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng x.ử l.ý cá.c vấn đề l.iên qu.an tới môi trường.
Tuy nhiên, trong lúc x.ảy r.a và khắc phục h.ậu qu.ả, rất nhiều việc kh.ô.ng thể chu đ.áo, thậm chí còn nhiều sơ suất và thiếu sót.
Vì vậy, thay mặt b.an l.ãnh đ.ạo và toàn thể CBCNV Cô.ng ty CP bóng đ.èn Phích nước Rạng Đô.ng qua thư x.in l.ỗi này xin gửi lời x.in l.ỗi của chúng tôi tới Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, tới Đ.ảng uỷ, UBND Quận Thanh Xuân, UBND hai phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình và b.à c.on dân cư khu vực quanh c.ô.ng ty. Đồng thời kính nhờ Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế đô thị th.ô.ng báo thư x.in l.ỗi của chúng tôi tới cá.c đ.ơn v.ị và nhân dân hai phường”.
Thư x.in l.ỗi này được đích thân Tổng giám đốc c.ô.ng ty là Nguyễn Đoàn Thăng ký, đề ngày 6/9/2019.
Tuy rằng, hoả hoạn là điều kh.ô.ng ai mong m.uốn và sự việc x.ảy r.a cũng đã kh.iến Cô.ng ty Bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng thiệt h.ại nhưng, nhiều ý kiến cho rằng Thư x.in l.ỗi muộn màng và thực sự những ng.ười b.ị ả.nh h.ưởng nhiều hơn những ng.ười mà c.ô.ng ty đã kính đ.ơn x.in l.ỗi. Những ng.ười ở khu vực xung quanh đ.ám ch.áy và kh.ô.ng phải “nhân dân khu vực” hay những ph.óng viên từ cá.c khu vực khá đến h.iện tr.ường đ.ám ch.áy tá.c ngh.iệp, thậm chí, “ngay từ ngày 29/8/2019 tất cả CBCNV tham gia chữa ch.áy ngày 28/8/2019 đã đến c.ô.ng ty thu dọn và chuẩn b.ị cho sản xuất” để đến ngày 30/8/2019, tổng giám đốc c.ô.ng ty đã ra th.ô.ng báo c.ô.ng ty đã b.ắt đ.ầu sản xuất l.ại bình thường… cũng kh.ô.ng được Tổng giám đốc gửi lời x.in l.ỗi.
Theo th.ô.ng tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả quan trắc môi trường kh.ô.ng khí trong vùng từ hàng rào kho sản phẩm b.ị ch.áy đến khoảng 200m ch.o th.ấy, mẫu hấp phụ th.ủy ng.ân đều có giá trị nằm trong ngưỡng khuyến cáo của WHO và châu Âu (ngưỡng ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe c.on ng.ười tại khu vực đô thị). Cá.c điểm quan trắc kh.ô.ng khí trong khuôn viên Cô.ng ty phía trước khu ch.áy và trong nhà kho b.ị ch.áy có nồng độ th.ủy ng.ân trong môi trường kh.ô.ng khí cao, vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10 – 30 lần ( ngưỡng ả.nh h.ưởng rất x.ấu đến s.ức kh.ỏe c.on ng.ười).
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4-9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết có khoảng từ 15,1 đến hơn 27 kg th.ủy ng.ân (Hg) b.ị phát tá.n ra môi trường sau v.ụ ch.áy.
Theo cá.c th.ô.ng tin từ truyền th.ô.ng, sau v.ụ ch.áy tại Rạng Đô.ng, ng.ười dân đã ùn ùn đi kh.ám sức khoẻ khi gặp hiện tượng đau đ.ầu, ho khan.
Theo Trí thức tr.ẻ
The post TGĐ Rạng Đô.ng gửi thư x.in l.ỗi sau đ.ám ch.áy, “quên” CBCNV đã sản xuất trở l.ại bình thường trong khu vực nồng độ th.ủy ng.ân vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10 – 30 lần? appeared first on nhanh24h.info.

Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc
Thursday November 28, 2019

‘Suốt một tuần trời, e.m suy nghĩ và sống trong mệt mỏi, ch.ồng cũng lạnh nhạt, b.ố M.ẹ ch.ồng thì đay ngh.iến, thái độ ra mặt’, c.ô gái […]

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

The post Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc appeared first on Celadon.