‘Sóc Tr.ăng chi 1 tỷ lắp camera nhà l.ãnh đ.ạo là kh.ô.ng thể chấp nh.ận’

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói một tỉnh nghèo như Sóc Tr.ăng mà chi ra 1 tỷ đồng lắp camera cho nhà riêng l.ãnh đ.ạo chính là “đặc quyền, đặc lợi” và “kh.ô.ng thể chấp nh.ận”.
Câu chuyện T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng mới đây chi gần 1 tỷ đồng từ nguồn ng.ân sá.ch dự phòng của Đ.ảng để trang b.ị lắp camera cho nhà riêng cá.c l.ãnh đ.ạo đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Việc này được đặc biệt chú ý bởi từ trước đến nay, chưa có bất cứ địa phương nào có chủ trương dùng ng.ân sá.ch để mua camera lắp tại nhà riêng cá.c l.ãnh đ.ạo.
Tỉnh nghèo tự cho m.ình “đặc quyền, đặc lợi”
Chia sẻ với Zing.vn trước th.ô.ng tin này, Phó chủ nhiệm Ủ.y b.an Tài chính – Ng.ân sá.ch Quốc hội Bùi Đặng Dũng nói: “Đây là vấn đề hết sức tế nhị và nhạy cảm trong b.ối cảnh hiện nay, kh.ô.ng ai nên làm chuyện đó cả”.
Theo ô.ng Dũng, nếu nói về mục tiêu của c.ô.ng tá.c đ.ảm b.ảo a.n n.inh tr.ật t.ự thì vấn đề a.n n.inh tr.ật t.ự chung là quan trọng hơn cả. Còn việc lắp camera cho nhà riêng l.ãnh đ.ạo thì “kỳ lạ quá”.
“Đ.ảng ở trong dân, sao l.ại lắp camera ở nhà l.ãnh đ.ạo như thế được. Nếu nói a.n n.inh thì dân cũng cần đ.ảm b.ảo a.n n.inh, vậy có tính đến đ.ảm b.ảo a.n n.inh cho ng.ười dân kh.ô.ng?”, ô.ng Dũng đặt vấn đề.
Camera lắp đặt trước nhà của một cá.n bộ trong b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng. Ảnh: Nhật Tân.
Phó chủ nhiệm Ủ.y b.an Tài chính – Ng.ân sá.ch nhấn mạnh rằng trong b.ối cảnh phải tiết kiệm ng.ân sá.ch, phải chắt chiu từng đồng thì kh.ô.ng nên chi tiêu như vậy, chưa tính đến việc Sóc Tr.ăng còn là tỉnh nghèo.
“Tỉnh dù giàu hay nghèo đều phải tiết kiệm căn cơ, nhưng tỉnh nghèo mà chi thế thì quá lãng phí. Với số tiền đó thử hỏi có thể xây được b.ao nhiêu cây cầu hay những ngôi nhà chính sá.ch”, ô.ng Dũng băn khoăn.
Nhìn vào c.on số chi gần 1 tỷ đồng cho việc lắp camera ở nhà riêng cho 16 l.ãnh đ.ạo trong b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng, Phó trưởng b.an Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng nh.ận định đó cũng là c.on số mà nhìn vào đã thấy “chênh” với giá cả thị Tr.ường.
Nhưng vấn đề quan trọng hơn, ô.ng Nhưỡng cho rằng việc làm này ch.o th.ấy một tỉnh nghèo như Sóc Tr.ăng đang tự đặt ra cho m.ình những “đặc quyền, đặc lợi”.
Ông Nhưỡng chia sẻ theo ô.ng biết, kh.ô.ng có chủ trương nào cho phép dùng ng.ân sá.ch dự phòng của Đ.ảng để mua camera lắp cho nhà riêng của cá.c l.ãnh đ.ạo tỉnh.
“Cũng cần l.àm r.õ, lắp camera để làm gì, có giúp ph.òng ch.ống th.am nh.ũng kh.ô.ng? Nếu lắp để giá.m s.át, th.eo d.õi thì rõ ràng là x.âm ph.ạm đời tư. Còn nếu như để đ.ảm b.ảo a.n n.inh cho nhà riêng l.ãnh đ.ạo thì ai cho phép anh sử d.ụng ng.ân sá.ch. Đó là câu chuyện kh.ô.ng chấp nh.ận được”, ô.ng Nhưỡng nói.
Nh.ận định đây là s.ai ph.ạm ngh.iêm trọng l.iên qu.an đến tỉnh, ô.ng Nhưỡng đ.ề ngh.ị Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương v.ào c.uộc x.e.m x.ét.
Ông cũng đặt vấn đề nếu giả sử có qu.y đ.ịnh cho phép việc này thì cũng kh.ô.ng có chuyện áp d.ụng đ.ầu tiên ở một tỉnh như Sóc Tr.ăng, mà trước hết sẽ được áp d.ụng với cá.c l.ãnh đ.ạo cấp cao ở Trung ương.
“Đến cấp Trung ương còn chưa có mà Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng l.ại được trang b.ị như thế thì lạ quá”, ô.ng Nhưỡng nói.
“Nếu cả nước như Sóc Tr.ăng thì loạn hết”
Theo nguyên Phó chủ nhiệm Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương Vũ Quốc Hùng, mọi chi phí khi dùng c.ô.ng quỹ đều có qu.y đ.ịnh, kể cả tài chính Đ.ảng. Th.ô.ng thường, cá.c chế độ nếu có sẽ được áp d.ụng chung cho tất cả cá.c b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y trên cả nước chứ kh.ô.ng có chuyện cho riêng một tỉnh nào đó.
Vì vậy, ô.ng cho rằng nếu khoản chi này lấy từ ng.ân sá.ch là sai hoàn toàn. Nếu nhà riêng l.ãnh đ.ạo m.uốn lắp camera để đ.ảm b.ảo a.n n.inh thì phải tự bỏ kinh phí ra chi trả.
Ông Nguyễn Túc – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa x.ã h.ội Ủ.y b.an trung ương MTTQ Việt n.am, nói “riêng lấy quỹ Đ.ảng để chi cho c.á nh.ân là sai hoàn toàn”.
Camera hướng về nhà của một l.ãnh đ.ạo tỉnh Sóc Tr.ăng. Ảnh: Tuấn Anh.
Ông phân tích quỹ Đ.ảng gồm một phần đảng phí do đ.ảng v.iên đóng góp, một phần do Nhà nước cấp nên chỉ dùng cho cá.c hoạt đ.ộng của Đ.ảng. Nay lấy gần 1 tỷ để lắp camera cho c.á nh.ân l.ãnh đ.ạo là “sai quá r.ồi”.
“Nếu cả nước như Sóc Tr.ăng thì loạn hết. Thử hỏi tất cả tỉnh, thành phố đều làm thế thì làm sao quỹ Đ.ảng đủ để chi được”, ô.ng Túc đặt vấn đề.
Vấn đề chính, theo ô.ng, nằm ở ý thức của từng đ.ảng v.iên, đặc biệt của ng.ười l.ãnh đ.ạo. Nếu là ng.ười ngh.iêm túc, trong sạch, ch.ấp h.ành ngh.iêm qu.y đ.ịnh của Đ.ảng thì phải k.iên qu.yết phản đối việc làm đó, nhưng ở đây nhiều ng.ười l.ại đồng tình, đó chính là vì lợi ích ích nh.óm của chính họ.
“Đây là điều kh.ô.ng thể chấp nh.ận được, nếu b.ị Đ.ảng k.ỷ l.uật cũng là chính đ.á.ng thôi. Nếu cấp ủy ở đó kh.ô.ng k.ỷ l.uật sẽ kh.iến đ.ảng v.iên ph.ản ứ.ng, vì tiền đ.ảng v.iên đóng là để phục v.ụ hoạt đ.ộng của Đ.ảng chứ kh.ô.ng phải vì việc b.ảo v.ệ c.á nh.ân cho cá.c l.ãnh đ.ạo”, ô.ng Túc nêu quan điểm.
Trước đó, ngày 27/9, l.ãnh đ.ạo T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng x.á.c nh.ận đang triển kh.ai kế hoạch lắp camera a.n n.inh tại nhà riêng của những cá.n bộ trong b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y. b.an này có 16 ng.ười và cá.n bộ nhà xa nhất là B.í th.ư T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng Phan Văn Sáu (ở An Giang).
Kinh phí th.ực h.iện việc lắp camera gần 982 triệu đồng, được lấy từ nguồn dự phòng ng.ân sá.ch Đ.ảng. Văn phòng T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng đã tiến hành ký hợp đồng kinh tế với chủ một cơ sở kinh doanh tin học – điện t.ử trên địa b.àn.
Hợp đồng giữa hai bên ch.o th.ấy số lượng camera được c.ung c.ấp lên tới hơn 100 chiếc với đ.ơn giá 3,3 triệu đồng/chiếc. Đi kèm với đó là nhiều thiết b.ị khá.c như đ.ầu thu, dây cáp, giá đỡ cùng hơn 10 tivi 40 inch.
Nguồn: News.zing.vn
The post ‘Sóc Tr.ăng chi 1 tỷ lắp camera nhà l.ãnh đ.ạo là kh.ô.ng thể chấp nh.ận’ appeared first on nhanh24h.info.

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum
Tuesday November 26, 2019

Sau khi r.a t.ay b.ắn ch.ế.t 1 ng.ười và làm 1 ng.ười khá.c b.ị th.ương tại quá.n bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đ.ối t.ượng […]

The post Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum appeared first on Celadon.

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.