Nhân chứng s.ợ hãi kể l.ại v.ụ n.ổ kh.iến 4 ng.ười b.ị th.ương ở Chung cư HH Linh Đàm: “Bưu phẩm được bọc cẩn th.ận, vừa mở thì phát n.ổ…”

Tại h.iện tr.ường rất nhiều ng.ười tập trung th.eo d.õi c.ơ qu.an CA kh.ám ngh.iệm. Một số ng.ười cho biết thời điểm x.ảy r.a v.ụ việc tiếng n.ổ phát ra từ một hộp bưu phẩm do n.am th.anh n.iên đang cầm. Sau đó có 4 ng.ười b.ị th.ương tháo ch.ạy.
Liên quan đến v.ụ n.ổ lớn ở chung cư HH Linh Đàm, sá.ng 7/9 CA quận Hoàng Mai đang ph.ối h.ợp với CA phường Hoàng Liệt đ.iều tr.a, l.àm r.õ.

b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t
Friday January 03, 2020

Ngồi Nh.ậu tại quá.n, Ngọc được nh.óm b.àn bên mời r.ượu nhưng t.ừ ch.ối. Khi ra về, Ngọc b.ị ch.ặn dường d.ọa đ.á.nh thì ng.ười này cầm d.ao […]

The post b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

Quá.n trà đ.á nơi x.ảy r.a v.ụ việc.
Ghi nh.ận của PV tại h.iện tr.ường, CA đã ph.ong t.ỏa h.iện tr.ường, tr.ích x.uất camera, hỏi cá.c nhân chứng để đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Rất đô.ng ng.ười dân hiếu kỳ vẫn đang tập trung quanh h.iện tr.ường để th.eo d.õi, b.àn tá.n về v.ụ n.ổ.
Một số ng.ười dân cho biết khoảng 9h sá.ng cùng ngày có tiếng n.ổ rất lớn phát ra kh.iến nhiều ng.ười s.ợ hãi.

Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết
Monday December 09, 2019

Ảnh hưởng của c.ơn bão số 6 vừa qua kh.iến nhiều ng.ười dân từ Quảng Ng.ãi vượt hàng trăm kilomet lên Kon Tum đi hái cà phê thuê. […]

The post Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết appeared first on Celadon.

Ng.ười d.ân hiếu kỳ tập trung th.eo d.õi tại h.iện tr.ường.
Chia sẻ với PV, anh H., một ng.ười dân ch.ứng k.iến v.ụ việc cho biết, vào thời điểm trên anh đang ngồi uống trà đ.á thì nghe thấy tiếng n.ổ rất lớn. Lúc này anh cùng mọi ng.ười v.ội tháo ch.ạy ra ngoài.
“Ban đ.ầu tôi tưởng rằng sạc điện thoại phát n.ổ nhưng sau kh.ô.ng phải. Vào thời điểm đó một th.anh n.iên đang ngồi uống trà đ.á đã mở một hộp quà bưu phẩm nhỏ được bọc cẩn th.ận. Khi ng.ười này mở ra thì b.ất ng.ờ hộp quà trên phát n.ổ. Tôi kh.ô.ng biết bên trong chứa gì nhưng tiếng n.ổ rất lớn cùng với đó là mùi kh.ét. V.ụ v.iệc kh.iến n.am th.anh n.iên b.ị th.ương v.ội tháo ch.ạy ra ngoài. Ba ng.ười khá.c ở cạnh đó cũng b.ị th.ương trong đó có một ng.ười đ.àn ô.ng trung t.uổi b.ị mảnh vật n.ổ b.ắn v.ào c.ổ nằm bất đ.ộng dưới đất”, anh H. kể l.ại.
Sau khi sự việc x.ảy r.a nhiều ng.ười đã tiến hành sơ c.ứu r.ồi đưa ng.ười đ.àn ô.ng b.ị th.ương n.ặng đi b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu. Nam th.anh n.iên b.ị th.ương ở tay cũng được đưa đi b.ệnh v.iện. Ngoài ra hai ng.ười khá.c b.ị th.ương nhẹ.
“Tiếng n.ổ lúc đó rất lớn. Tôi cũng kh.ô.ng biết bên trong hộp quà đó chứa gì mà g.ây sát thương cho nhiều ng.ười như vậy”, anh H. chia sẻ thêm.
V.ụ v.iệc kh.iến nhiều cư dân sống tại chung cư HH Linh Đàm tỏ ra vô cùng h.ốt h.oảng.

Mảnh cốc, m.áu n.ạn nh.ân… vương vãi tại h.iện tr.ường.

Vật thể lạ t.ìm th.ấy tại h.iện tr.ường.
Tại h.iện tr.ường, nhiều cốc th.ủy tinh b.ị vỡ v.ụn. Máu của cá.c n.ạn nh.ân b.ị th.ương vương vãi dưới nền đất. Đá.ng chú ý, nhiều mảnh bìa cứng có gắn dây điện vẫn còn sót l.ại.
Một cá.n bộ Ban quản lý t.òa HH3A x.á.c nh.ận có v.ụ việc trên x.ảy r.a. Nh.ận được th.ô.ng tin, Ban quản lý t.òa nhà đã nhanh ch.óng có mặt tại h.iện tr.ường, th.ô.ng báo v.ụ việc đến c.ơ qu.an CA và gọi xe c.ứu thương.
“Khi n.am th.anh n.iên nh.ận bưu kiện được gửi tới thì bưu kiện này b.ất ng.ờ phát n.ổ. H.ậu qu.ả kh.iến 5 ng.ười b.ị th.ương” – vị này nói.
Liên quan đến v.ụ việc trên, hiện phía CA t.ừ ch.ối phát ngôn với báo chí.
THEO TỔ QUỐC
The post Nhân chứng s.ợ hãi kể l.ại v.ụ n.ổ kh.iến 4 ng.ười b.ị th.ương ở Chung cư HH Linh Đàm: “Bưu phẩm được bọc cẩn th.ận, vừa mở thì phát n.ổ…” appeared first on nhanh24h.info.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.