Nhân chứng s.ợ hãi kể l.ại v.ụ n.ổ kh.iến 4 ng.ười b.ị th.ương ở Chung cư HH Linh Đàm: “Bưu phẩm được bọc cẩn th.ận, vừa mở thì phát n.ổ…”

Tại h.iện tr.ường rất nhiều ng.ười tập trung th.eo d.õi c.ơ qu.an CA kh.ám ngh.iệm. Một số ng.ười cho biết thời điểm x.ảy r.a v.ụ việc tiếng n.ổ phát ra từ một hộp bưu phẩm do n.am th.anh n.iên đang cầm. Sau đó có 4 ng.ười b.ị th.ương tháo ch.ạy.
Liên quan đến v.ụ n.ổ lớn ở chung cư HH Linh Đàm, sá.ng 7/9 CA quận Hoàng Mai đang ph.ối h.ợp với CA phường Hoàng Liệt đ.iều tr.a, l.àm r.õ.

Vụ “thư” gửi giám đốc b.ệnh v.iện g.ây xôn xao: FB ẩn b.ài viết vì “v.i ph.ạm tiêu chuẩn cộng đồng”
Sunday September 08, 2019

– Mạng x.ã h.ội FB đã ẩn b.ài viết “thư” gửi ô.ng giám đốc BV Đa kh.oa vùng Tây Nguyên đăng trên tài khoản c.á nh.ân vì cho […]

The post Vụ “thư” gửi giám đốc b.ệnh v.iện g.ây xôn xao: FB ẩn b.ài viết vì “v.i ph.ạm tiêu chuẩn cộng đồng” appeared first on Celadon.

Quá.n trà đ.á nơi x.ảy r.a v.ụ việc.
Ghi nh.ận của PV tại h.iện tr.ường, CA đã ph.ong t.ỏa h.iện tr.ường, tr.ích x.uất camera, hỏi cá.c nhân chứng để đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Rất đô.ng ng.ười dân hiếu kỳ vẫn đang tập trung quanh h.iện tr.ường để th.eo d.õi, b.àn tá.n về v.ụ n.ổ.
Một số ng.ười dân cho biết khoảng 9h sá.ng cùng ngày có tiếng n.ổ rất lớn phát ra kh.iến nhiều ng.ười s.ợ hãi.

Nóng: Sự thật về bức ảnh ‘Buô.ng đôi tay em ra’ của cậu bé Hà Nội sá.ng ngày kh.ai giảng kh.iến dân m.ạng cười đau r.uột
Friday September 06, 2019

Hình ảnh cậu nhóc lăn ra ăn vạ nhất quyết kh.ô.ng để c.ô giáo đ.ưa v.ào lớp đang được cộng đồng m.ạng chia sẻ ch.óng mặt vì quá […]

The post Nóng: Sự thật về bức ảnh ‘Buô.ng đôi tay em ra’ của cậu bé Hà Nội sá.ng ngày kh.ai giảng kh.iến dân m.ạng cười đau r.uột appeared first on Celadon.

Ng.ười d.ân hiếu kỳ tập trung th.eo d.õi tại h.iện tr.ường.
Chia sẻ với PV, anh H., một ng.ười dân ch.ứng k.iến v.ụ việc cho biết, vào thời điểm trên anh đang ngồi uống trà đ.á thì nghe thấy tiếng n.ổ rất lớn. Lúc này anh cùng mọi ng.ười v.ội tháo ch.ạy ra ngoài.
“Ban đ.ầu tôi tưởng rằng sạc điện thoại phát n.ổ nhưng sau kh.ô.ng phải. Vào thời điểm đó một th.anh n.iên đang ngồi uống trà đ.á đã mở một hộp quà bưu phẩm nhỏ được bọc cẩn th.ận. Khi ng.ười này mở ra thì b.ất ng.ờ hộp quà trên phát n.ổ. Tôi kh.ô.ng biết bên trong chứa gì nhưng tiếng n.ổ rất lớn cùng với đó là mùi kh.ét. V.ụ v.iệc kh.iến n.am th.anh n.iên b.ị th.ương v.ội tháo ch.ạy ra ngoài. Ba ng.ười khá.c ở cạnh đó cũng b.ị th.ương trong đó có một ng.ười đ.àn ô.ng trung t.uổi b.ị mảnh vật n.ổ b.ắn v.ào c.ổ nằm bất đ.ộng dưới đất”, anh H. kể l.ại.
Sau khi sự việc x.ảy r.a nhiều ng.ười đã tiến hành sơ c.ứu r.ồi đưa ng.ười đ.àn ô.ng b.ị th.ương n.ặng đi b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu. Nam th.anh n.iên b.ị th.ương ở tay cũng được đưa đi b.ệnh v.iện. Ngoài ra hai ng.ười khá.c b.ị th.ương nhẹ.
“Tiếng n.ổ lúc đó rất lớn. Tôi cũng kh.ô.ng biết bên trong hộp quà đó chứa gì mà g.ây sát thương cho nhiều ng.ười như vậy”, anh H. chia sẻ thêm.
V.ụ v.iệc kh.iến nhiều cư dân sống tại chung cư HH Linh Đàm tỏ ra vô cùng h.ốt h.oảng.

Mảnh cốc, m.áu n.ạn nh.ân… vương vãi tại h.iện tr.ường.

Vật thể lạ t.ìm th.ấy tại h.iện tr.ường.
Tại h.iện tr.ường, nhiều cốc th.ủy tinh b.ị vỡ v.ụn. Máu của cá.c n.ạn nh.ân b.ị th.ương vương vãi dưới nền đất. Đá.ng chú ý, nhiều mảnh bìa cứng có gắn dây điện vẫn còn sót l.ại.
Một cá.n bộ Ban quản lý t.òa HH3A x.á.c nh.ận có v.ụ việc trên x.ảy r.a. Nh.ận được th.ô.ng tin, Ban quản lý t.òa nhà đã nhanh ch.óng có mặt tại h.iện tr.ường, th.ô.ng báo v.ụ việc đến c.ơ qu.an CA và gọi xe c.ứu thương.
“Khi n.am th.anh n.iên nh.ận bưu kiện được gửi tới thì bưu kiện này b.ất ng.ờ phát n.ổ. H.ậu qu.ả kh.iến 5 ng.ười b.ị th.ương” – vị này nói.
Liên quan đến v.ụ việc trên, hiện phía CA t.ừ ch.ối phát ngôn với báo chí.
THEO TỔ QUỐC
The post Nhân chứng s.ợ hãi kể l.ại v.ụ n.ổ kh.iến 4 ng.ười b.ị th.ương ở Chung cư HH Linh Đàm: “Bưu phẩm được bọc cẩn th.ận, vừa mở thì phát n.ổ…” appeared first on nhanh24h.info.

Dân m.ạng ph.át tá.n ảnh, c.lip k.ẻ s.àm s.ỡ r.ồi đ.á.nh ph.ụ n.ữ ở Mipec Long Biên, Hà Nội
Wednesday September 04, 2019

Kh.ô.ng chỉ s.àm s.ỡ ph.ụ n.ữ ở hầm gửi xe B2 tổ hợp chung cư Mipec Long Biên (Hà Nội), g.ã đ.àn ô.ng còn đ.á.nh bạn n.ạn nh.ân […]

The post Dân m.ạng ph.át tá.n ảnh, c.lip k.ẻ s.àm s.ỡ r.ồi đ.á.nh ph.ụ n.ữ ở Mipec Long Biên, Hà Nội appeared first on Celadon.